Chức Năng Nhiệm Vụ Của Phòng Y Tế Huyện

*

*
*
*
*
*
*
*

1. Chống Y tế là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân thành phố có tác dụng tham mưu, giúp ubnd thành phố tiến hành chức năng thống trị nhà nước về y tế trên địa bàn thành phố.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của phòng y tế huyện

2. Phòng Y tế tất cả tư giải pháp pháp nhân, tất cả con vết và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, thống trị về tổ chức, biên chế và buổi giao lưu của UBND thành phố, đồng thời chịu đựng sự chỉ đạo, phía dẫn, kiểm tra, điều tra về chăm môn, nghiệp vụ của Sở Y tế.

II. Trách nhiệm và quyền hạn. 

1. Trình Uỷ ban nhân dân:

a. Dự thảo các quyết định, chỉ thị, quy hoạch, chiến lược dài hạn, 5 năm, sản phẩm năm; đề án, chương trình cải tiến và phát triển y tế, cách tân hành chính, xóm hội hoá trong nghành y tế trên địa bàn thành phố.

b. Dự thảo giải pháp huy rượu cồn liên ngành trong quản ngại lý, sử dụng các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh; dân số-kế hoạch hoá gia đình; bình an vệ sinh thực phẩm; khắc chế hậu quả của dịch, bệnh, tai nạn ngoài ý muốn thương tích, thiên tai thảm hoạ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhân dân xẩy ra trên địa phận thành phố;

2. Tổ chức tiến hành các văn bạn dạng quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển y tế trên địa phận thành phố sau khi được phê duyệt.

3. Giúp ủy ban nhân dân thành phố thẩm định những điều khiếu nại hành nghề y tế trên địa bàn thành phố theo phương pháp của pháp luật và theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Kiểm tra, thanh tra câu hỏi tổ chức thực hiện các văn phiên bản quy phạm pháp luật, bao gồm sách, kế hoạch, đề án, chương trình, dự án và chuyển động đối với những cơ sở hỗ trợ dịch vụ về y tế trên địa phận thành phố.

5. Hướng dẫn ubnd xã, phường tổ chức triển khai chương trình y tế cơ sở, dân số- kế hoạch hoá gia đình, di chuyển nhân dân giữ lại vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống những dịch bệnh.

6. Thống trị tổ chức, biên chế, tài chính, tài sản được giao theo hình thức của quy định và phân cấp cho của Uỷ ban dân chúng thành phố.

Xem thêm: Nơi Bán Sim 11 Số Giá Rẻ, Uy Tín, Chất Lượng Nhất, Sim 11 Số Đổi Về 10 Số: Sim Tiền Tỷ Về Đâu

7. Thực hiện công tác thông tin, report định kỳ, thốt nhiên xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ubnd thành phố giao cùng theo cơ chế của pháp luật.

III. Tổ chức triển khai và biên chế

1. Phòng Y tế gồm Trưởng phòng, Phó trưởng phòng và cán bộ, công chức.

a. Trưởng phòng phụ trách trước UBND, quản trị UBND tp và trước luật pháp về việc tiến hành chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi được giao cùng toàn bộ hoạt động vui chơi của Phòng.

b. Phó trưởng phòng giúp Trưởng chống phụ trách với theo dõi một trong những mặt công tác; phụ trách trước Trưởng phòng với trước quy định về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng chống vắng khía cạnh một Phó trưởng chống được Trưởng chống uỷ nhiệm quản lý và điều hành các buổi giao lưu của Phòng.

c) việc bổ nhiệm, chỉ định lại, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, miễn nhiệm, tự chức, thực hiện chế độ, chế độ đối với Trưởng phòng, Phó trưởng phòng do Chủ tịch UBND thành phố đưa ra quyết định theo phép tắc của pháp luật.

2. Biên chế hành chính trong phòng Y tế:

 Căn cứ tiêu chuẩn biên chế được ủy ban nhân dân tỉnh giao, sản phẩm năm quản trị UBND tp sẽ giao cụ thể số lượng biên chế của phòng theo chức năng, nhiệm vụ và theo lý lẽ của pháp luật.