CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

*

*
*

*

*

1. Chức năng

1.1. Công đoàn ngôi trường Đại học Hồng Đức là tổ chức Công đoàn cơ sở, trực trực thuộc Liên đoàn Lao động thức giấc Tkhô nóng Hóa, chịu đựng sự chỉ huy thẳng của Liên đoàn Lao cồn Tỉnh cùng Đảng cỗ trường Đại học Hồng Đức, triển khai tác dụng, trọng trách, chuyển động theo chính sách, Điều lệ Công đoàn VN cùng quy định của Pháp phép tắc.

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của công đoàn cơ sở

1.2. Đại diện bảo vệ những quyền cùng tác dụng vừa lòng pháp, đường đường chính chính của CBVC-LĐ; tmê mệt gia công tác làm việc cai quản, tkhô giòn tra, bình chọn, thống kê giám sát hoạt động vui chơi của cơ sở, trình độ thuộc cấp cho, góp phần thực hiện chiến thắng trách nhiệm chính trị thông thường của toàn Đảng cỗ, của Nhà trường.

1.3. Tulặng truyền, vận chuyển đoàn tụ, CBVC-LĐ tiến hành giỏi những công ty trương, con đường lối của Đảng, chấp hành pháp luật của Nhà nước, nội quy, hiện tượng của Nhà trường; không xong tiếp thu kiến thức, cải thiện trình độ chuyên môn, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nước ngoài ngữ, chủ yếu trị, nâng cấp năng lượng công tác, năng lực nghề nghiệp.

2. Nhiệm vụ

2.1. Xây dựng planer, công tác hành động với tổ chức thực hiện trào lưu CBVC-LĐ và công tác làm việc Công đoàn theo như đúng chức năng, nhiệm vụ, chính sách của Điều lệ Công đoàn nước ta, lý giải của Tổng Liên đoàn lao cồn cả nước, Liên đoàn Lao hễ thức giấc Tkhô hanh Hóa cùng quy chế hoạt động của Công đoàn trường.

2.2. Thường xuyên chăm lo triển khai công tác làm việc dạy dỗ bao gồm trị bốn tưởng, các hoạt động phong trào CBVC-LĐ, công tác làm việc Công đoàn, chăm sóc mức độ khoẻ, bảo đảm an toàn nghĩa vụ và quyền lợi thích hợp pháp, chính đáng mang lại đoàn viên Công đoàn; công tác làm việc thi đua khen ttận hưởng, công tác tài chính cùng công tác làm việc cải tiến và phát triển đoàn tụ, cai quản hồ sơ sum vầy theo cơ chế của Tổng Liên đoàn lao đụng cả nước.

Xem thêm: Cách Phát Wifi Bằng Laptop Win 7 Không Cần Phần Mềm, Cách Phát Wifi Từ Máy Tính & Laptop Win 10/8

2.4. Tsay mê gia tulặng truyền, vận chuyển CBVC-LĐ thực hiện những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, luật pháp ở trong nhà nước cùng nội quy, quy chế, mức sử dụng của nhà ngôi trường, không dứt cải thiện trình độ trình độ, nghiệp vụ, thiết yếu trị, ngoại ngữ, năng lượng công tác, năng lực công việc và nghề nghiệp.

2.5. Xây dựng chương trình hành động, chiến lược công tác làm việc và tổ chức triển khai các phong trào thi đua yêu nước trong sum vầy, CBVC-LĐ, dứt trọng trách được giao, góp phần tiến hành chiến thắng trách nhiệm bao gồm trị tầm thường của Đảng bộ, của Nhà ngôi trường với Công đoàn ngôi trường.

2.6. Thực hiện tại công tác làm việc giám sát, phản biện thôn hội của Công đoàn trong Việc bảo đảm an toàn những Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Pháp công cụ của Nhà nước, nội quy, mức sử dụng của Đảng cỗ, của Nhà trường được chấp hành, triển khai nghiêm chỉnh; Kiểm tra, đo lường và tính toán các Công đoàn thành phần, Đoàn viên, CBVC-LĐ vào thực hiện, chấp hành Pháp điều khoản, Điều lệ Công đoàn toàn nước.

2.7. Quản lý gia sản, tài bao gồm với vận động ngân sách đầu tư Công đoàn theo cách thức của Tổng LĐLĐ và phân cấp cho thống trị đến các CĐ phần tử, đảm đảm những ĐK mang lại hoạt động Công đoàn ngôi trường.

3. Danh sách Ban Thường vụ Công đoàn trường khóa VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

di động/Ghi chú

1.

Lê Vnạp năng lượng Hà

Chủ tịch Công đoàn trường

0912725381

2.

Đàm Văn uống Vạn

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

3.

Mai Xuân Thắm

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

0972806366

4.

Nguyễn Thị Hồng

Ủy viên BTV Công đoàn trường

5.

Lê Đức Liên

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912950366

6.

Trịnh Thị Thu Huyền

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912384406

7.

Lê Hồng Sinh

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0904240158

4. Danh sách Ban Chấp hành Công đoàn trường với Chủ tịch các CĐBPhường., nhiệm kỳ 2017-20122.

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Chi chú

4.1. Ủy viên BCH Công đoàn trường

1.

Lê Văn uống Hà

Chủ tịch Công đoàn trường

0912725381

2.

Mai Xuân Thắm

Phó Chủ tịch Công đoàn trường

0972806366

3.

Lê Đức Liên

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912950366

4.

Trịnh Thị Thu Huyền

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0912384406

5.

Lê Hồng Sinh

Ủy viên BTV Công đoàn trường

0904240158

6.

Nguyễn Hữu Tân

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0982331297

7.

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912315355

8.

Lê Đức Thọ

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0888828638

9.

Lê Thị Huyên

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0914161953

10.

Lê Thị Thắng

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0934621976

11.

Nguyễn Thị Hạnh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0913395253

12.

Vũ Thanh Hà

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912114360

13.

Hoàng Văn Chính

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0985899158

14.

Trịnh Thị Hằng

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0947184456

15.

Lê Thị Thanh

Ủy viên BCH Công đoàn trường

0912244889

4.2. Chủ tịch những Công đoàn cỗ phận

1.

Lê Đức Liên

Chủ tịch Công đoàn phòng QLKHCN-HTQT

0912950366

2.

Trịnh Thị Thu Huyền

Chủ tịch Công đoàn khoa KTQTKD

0912384406

3.

Lê Hồng Sinh

Chủ tịch Công đoànchống CT .HSSV

0912384406

4.

Hoàng Văn uống Chính

Chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học Tự nhiên

0985899158

5.

Vũ Tkhô nóng Hà

Chủ tịch Công đoàn khoa Khoa học tập Xã hội

0912114360

6.

Đỗ Thị Hồng Hạnh

Chủ tịch Công đoàn Khoa Tâm lý Giáo dục

0912315355

7.

Lê Đức Thọ

Chủ tịch CĐ khoa CNTT&TT

0888828638

8.

Lê Thị Thanh

Chủ tịch CĐ khoa NLNN&TTNCƯDKHCN

0912244889

9.

Nguyễn Thị Hạnh

Chủ tịch Công đoàn chống QLĐT-SĐH

0913395253

10.

Lê Thị Huyên

Chủ tịch Công đoàn khoa GDMN

0914161953

11.

Lê Thị Thắng

Chủ tịch Công đoàn phòng KHTC

0934621976

12.

Trịnh Thị Hằng

Chủ tịch Công đoàn khoa Ngoại ngữ

0947184456

13.

Lê Sỹ Chính

Chủ tịch Công đoàn khoa KTCN

0985818717

14.

Nguyễn Thị Chinh

Chủ tịch Công đoàn khoa LLCT-Luật

0917943801

15.

Hoàng Thế Hoạt

Chủ tịch Công đoàn khoa GDTC

0915861181

16.

Vũ Ngọc Tuấn

Chủ tịch Công đoàn khoa GDTH

0978646575

17.

Phạm Thị Thúy Vân

Chủ tịch Công đoàn chống Tổ chức Cán bộ

0915142489

18.

Phan Vnạp năng lượng Chánh

Chủ tịch Công đoàn phòng HCTH

0946216216

19.

Lê Tkhô cứng Tuấn

Chủ tịch Công đoàn phòng QT-VT,TB

0912226458

20.

Trịnh Thị Huyền

Chủ tịch Công đoàn chống Thanh tra GD

0912101270

21.

Nguyễn Ngọc Đỉnh

Chủ tịch Công đoàn phòng ĐBCL&KT

0976976258

22.

Nguyễn Văn Bích

Chủ tịch CĐ Ban QLNT-Y tế-NƠSV

0943199346

23.

Ng~ Lương Phương

Chủ tịch Công đoàn Ban Bảo vệ

0366599699

24.

Nguyễn Vnạp năng lượng Thành

Chủ tịch Công đoàn Trung trung khu TTTV

0917881802

25.

Nguyễn Thị Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trung trọng điểm GDQT

0913865739

26.

Ngọ Văn uống Tuấn

Chủ tịch Công đoàn Trung trọng tâm GDQPAN

0912944785

27.

Nguyễn Thúy Huệ

Chủ tịch Công đoàn Trung vai trung phong GDTX

0984545433

28.

Nguyễn Thị Hoa

Chủ tịch Công đoàn Trường MNTH

0986601011

*

Ảnh: Ủy viên BCH Công đoàn trường cùng Chủ tịch những Công đoàn phần tử, nhiệm kỳ 2017-2022