Chức Năng Nhiệm Vụ Của Ban Pháp Chế Hđnd Xã

*

umakarahonpo.com.gov.vn

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN PHÁP CHẾ 

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này quyđịnh về nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ chế làm việc, trình trường đoản cú giải quyếtcông bài toán và quan tiền hệ công tác của Ban Pháp chế HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026(sau đây hotline tắt là Ban).

Bạn đang xem: Chức năng nhiệm vụ của ban pháp chế hđnd xã

2.Các member của Ban và các tổ chức, cá nhân có tương quan chịu sự điều chỉnhcủa quy chế này.

Điều 2. Bề ngoài hoạt động

1. Ban chuyển động theo chính sách tậptrung dân chủ; biểu quyết theo đa số; chịu trách nhiệm và report công táctrước HĐND, trực thuộc HĐND thị trấn theo công cụ của Pháp luật.

2.Giải quyết quá trình đúng phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền, bảo đảm an toàn sự lãnh đạo,chỉ đạo, điều hòa, phối hợp hoạt động vui chơi của Thường trực HĐND huyện.

3.Các member Ban chịu trách nhiệm tập thể về việc tiến hành nhiệm vụ, quyềnhạn của Ban trước HĐND huyện; chịu trách nhiệm cá thể trước Ban về nhiệm vụ,quyền hạn được Ban phân công.

4.Đề cao sự phối kết hợp công tác, bàn bạc thông tin xử lý công việc, bảo đảmdân chủ, công khai, biệt lập trong mọi chuyển động theo chức năng, nhiệm vụ,quyền hạn được pháp luật quy định.

Chương II

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN,

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bantrong việc tham gia sẵn sàng nội dung kỳ họp của HĐND huyện

1. Đề xuất dự kiếnnội dung, công tác kỳ họp theo nhiệm vụ, quyền hạn.

2. Công ty trì, phốihợp cùng với Ban ghê tế- làng mạc hội HĐND huyện xây dựng những báo cáo, đề án dự thảo nghịquyết được phân công.

3.Tham gia trao đổi tại kỳ họp HĐND huyện, đề xuất với HĐND huyện về những vấn đềđược chú ý tại kỳ họp.

4.Thực hiện các nhiệm vụ khác do trực thuộc HĐND thị trấn phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tronghoạt cồn thẩm tra

1.Ban thẩm tra những Báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết trình trên kỳ họp HĐND vànhững sự việc phát sinh thân 2 kỳ họp liên quan đến nghành phụ trách vì HĐNDhoặc sở tại HĐND thị trấn phân công.

2.Ban cử thành viên tham gia phân tích báo cáo, đề án, dự thảo nghị quyết đểchuẩn bị cho việc thẩm tra; yêu cầu cơ quan tiền soạn thảo và ban ngành hữu quan liêu cungcấp tư liệu và trình diễn về vấn đề, câu chữ thẩm tra; tổ chức triển khai lấy chủ kiến củanhững người thông liền về vụ việc cần thân thương (nếu nên thiết); khảo sát điều tra tình hìnhthực tế tại địa phương về đông đảo nội dung liên quan.

3.Sau khi dứt thẩm tra, Ban báo cáo kết quả với HĐND, trực thuộc HĐND huyệntheo quy định.

Điều 5. Nhiệm vụ, quyền lợi và nghĩa vụ của Ban tronggiám gần kề văn bản quy phạm pháp luật

1.Ban liên tiếp theo dõi việc phát hành quyết định của ủy ban nhân dân huyện với Nghị quyếtcủa HĐND những xã, thị trấn tương quan đến lĩnh vực Ban phụ trách.

2.Trường phù hợp phát hiện văn phiên bản vi bất hợp pháp luật của ủy ban nhân dân huyện với nghị quyết củaHĐND các xã, thị trấn có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, văn bản quy phạmpháp luật pháp của phòng ban nhà nước cung cấp trên, nghị quyết của HĐND thị trấn thì Ban yêucầu cơ sở đã phát hành văn bản đó coi xét, sửa đổi, bửa sung, đình chỉ bài toán thihành hoặc kho bãi bỏ một phần hoặc cục bộ văn bản đó.

3.Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận ra yêu cầu, cơ quan đã ban hành vănbản phải thông báo cho Ban biết câu hỏi giải quyết; quá thời hạn 30 ngày nhưng khôngtrả lời hoặc giải quyết và xử lý không đáp ứng nhu cầu với yêu ước thì Ban đề nghị với Thườngtrực HĐND thị xã xem xét, quyết định.

Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tronggiám sát chuyên đề

1.Căn cứ vào chương trình giám sát của Ban hoặc qua đo lường và thống kê việc giải quyếtkhiếu nại, tố giác của công dân, qua phương tiện tin tức đại chúng, ý kiến,kiến nghị của cử tri phát hiện nay có dấu hiệu vi phi pháp luật hoặc được HĐND,Thường trực HĐND giao thì Ban tổ chức triển khai Đoàn giám sát và đo lường để tiến hành giám sátchuyên đề.

2.Đoàn đo lường có nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

a)Xây dựng đề cương report để cơ quan, tổ chức, cá thể chịu sự tính toán báocáo;

b) thông báo nộidung, kế hoạch, đề cương báo cáo cho cơ quan, tổ chức, cá thể chịu giám sátchậm duy nhất là 15 ngày tính từ lúc ngày ra quyết định thành lập và hoạt động Đoàn giám sát; thôngbáo công tác và yếu tắc Đoàn đo lường và tính toán chậm tuyệt nhất là 10 những năm trước ngàyĐoàn giám sát và đo lường làm việc với cơ quan, tổ chức, cá thể chịu sự giám sát;

c)Thực hiện tại đúng nội dung, planer giám sát;

d)Yêu ước cơ quan, tổ chức, cá thể chịu sự giám sát báo cáo bằng văn bản, cungcấp thông tin, tài liệu có tương quan đến ngôn từ giám sát, giải trình vấn đềmà Đoàn đo lường và tính toán quan tâm;

đ)Xem xét, xác minh, mời chuyên gia tư vấn về vấn đề mà Đoàn tính toán xét thấycần thiết;

e)Khi vạc hiện bao gồm hành vi vi bất hợp pháp luật, tạo thiệt hại đến ích lợi của Nhànước, quyền và ích lợi hợp pháp của tổ chức, cá thể thì Đoàn giám sát có quyềnyêu mong cơ quan, tổ chức, cá thể hữu quan tiền áp dụng những biện pháp quan trọng đểkịp thời chấm dứt hành vi vi phi pháp luật với khôi phục tiện ích của nhà nước,quyền và công dụng hợp pháp của tố chức, cá thể bị vi phạm; yêu ước cơ quan, tổchức, cá thể có thẩm quyền xử lý, coi xét nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cánhân bao gồm hành vi phạm luật theo nguyên tắc của pháp luật;

g)Chậm tuyệt nhất 10 ngày kể từ ngày xong xuôi hoạt động giám sát, Đoàn giám sát phảibáo cáo kết quả giám cạnh bên với Ban.

3.Căn cứ tính chất, nội dung sự việc được giám sát, Ban tổ chức triển khai phiên họp để xemxét, bàn bạc về báo cáo của Đoàn giám sát; trên đại lý đó report Thường trựcHĐND thị trấn về tác dụng giám liền kề và gửi report đến cơ quan, tổ chức, cá nhânchịu sự giám sát để tổ chức triển khai các ý kiến đề nghị của Ban.

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban tronggiám gần cạnh việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, ý kiến đề nghị của công dân

1.Ban tổ chức Đoàn giám sát và đo lường để giám sát và đo lường việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiếnnghị trên địa phương khi xét thấy quan trọng hoặc theo sự cắt cử của Thườngtrực HĐND huyện.

2.Khi phạt hiện tất cả hành vi vi phi pháp luật, gây thiệt sợ hãi đến tác dụng của Nhànước, quyền và tiện ích hợp pháp của tổ chức, cá thể thì Ban yêu cầu cơ quan,tổ chức, cá nhân có thẩm quyền áp dụng những biện pháp quan trọng để kịp thời chấmdứt hành vi vi bất hợp pháp luật và khôi phục ích lợi của nhà nước, quyền cùng lợiích hòa hợp pháp của tổ chức, cá thể bị vi phạm; yêu mong cơ quan, tổ chức, cá nhâncó thẩm quyền xử lý, xem xét nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, cá thể có hànhvi vi phạm theo cách thức của pháp luật; trường thích hợp không đồng ý với việc giảiquyết của cơ quan, tổ chức, cá nhân đó thì yêu cầu fan đứng đầu tư mạnh quan, tổchức cung cấp trên trực tiếp xem xét giải quyết.

Cơquan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm triển khai yêu mong của Ban và đề nghị báo cáoBan vào thời hạn 10 ngày kể từ ngày ra đưa ra quyết định giải quyết.

Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, TRÁCH NHIỆM

GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC CỦA CÁC THÀNH VIÊN

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền lợi của cácthành viên

1. Được cung ứng thông tin, tài liệu tương quan đến câu chữ hoạt độngcủa Ban. Tham gia chủ kiến và biểu quyết những vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ củaBan.

Xem thêm: Sim Viettel Không Sử Dụng Bao Lâu Thì Bị Khóa ? Sim Không Sử Dụng Bao Lâu Sẽ Bị Thu Hồi

2.Tích cực, nhà động nghiên cứu các văn phiên bản pháp luật, nắm bắt thực tế, đề xuấtcác nội dung liên quan đến lịch trình công tác, hoạt động giám sát, thẩm tracủa Ban.

3.Có trọng trách tham gia rất đầy đủ các cuộc họp, các hoạt động giám sát, thẩm travà các hoạt động khác của Ban.

4.Thực hiện trách nhiệm được phân công theo chương trình, kế hoạch công tác làm việc của Ban.

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệmcủa Trưởng ban

1. Phụ trách chung, chỉ đạo, điều hànhcông vấn đề của Ban và chịu trách nhiệm trước HĐND, trực thuộc HĐND thị xã về mọihoạt hễ của Ban.

2.Trực tiếp chỉ đạo thực hiện nay nhiệm vụ đặc trưng của Ban theo sự phân công củaHĐND, sở tại HĐND và phương tiện của pháp luật.

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn, tráchnhiệm của Phó Trưởng ban

1.Phó trưởng ban được trưởng ban phân công phụ trách một số nghành nghề công tác;chịu trách nhiệm cá nhân trước Ban, Trưởng ban; đồng thời cùng những thành viênkhác của Ban chịu trách nhiệm tập thể về hoạt động của Ban trước HĐND, Thườngtrực HĐND huyện.

2.trong nghành nghề dịch vụ công tác được phân công:

a)Chủ động bài toán dự thảo văn bản, chuẩn bị tài liệu giao hàng các cuộc họp, hoạtđộng thẩm tra, giám sát và đo lường của Ban.

b) báo cáo và đềxuất với trưởng ban xem xét, đưa ra quyết định xử lý kịp thời các bước liên quan lại đếnlĩnh vực được cắt cử phụ trách đã phối hợp xử lý nhưng chủ ý chưa thốngnhất.

3.Thực hiện những nhiệm vụ không giống khi trưởng ban VÀ ThưỜNG trực HĐND thị trấn phân công.

Chương IV

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI quan tiền HỆ CÔNG TÁC

Điều 11. Cơ chế làm việc

1.Thảo luận số đông và biểu quyết những vấn đề trên phiên họp của Ban. Những kết luậncủa Ban được thông qua khi gồm quá nửa số thành viên đồng ý.

2. Đối với nhữngvấn đề vày yêu cầu cần kíp hoặc không nhất thiết phải tổ chức triển khai họp để thảo luậntập thể, theo chỉ đạo của Trưởng ban, phân công member phụ trách sẽ gửi hồsơ, tài liệu đến từng thành viên để đưa ý kiến.

Trongthời hạn rước ý kiến, những thành viên Ban đề xuất có ý kiến trả lời. Hết thời hạn,các thành viên không có ý loài kiến thì coi như đồng ý và chịu trách nhiệm với Banvề ngôn từ đã gửi đem ý kiến.

Điều 12. Cơ chế họp

1. Ban họp chu trình 3 tháng một lần để đánh giá việc tiến hành chươngtrình công tác làm việc và triển khai nhiệm vụ công tác của quý tiếp theo. Thời giantriệu tập họp do trưởng ban quyết định.

2.Trong trường hợp yêu cầu thiết, Ban tổ chức họp để đàm luận và giải quyết và xử lý các côngviệc tạo nên trong thừa trình hoạt động để thỏa mãn nhu cầu yêu mong nhiệm vụ.

3.Trưởng ban công ty trì những cuộc họp của Ban. Các thành viên Ban có nhiệm vụ thamdự không thiếu các buổi họp của Ban; trường hòa hợp không thể tham gia được thì cần báocáo Trưởng ban. Tài liệu họp Ban được gửi cho thành viên trước 3 ngày có tác dụng việcđể nghiên cứu, tham gia chủ kiến tại cuộc họp.

- Trongtrường hợp tự dưng xuất, trưởng phòng ban ủy quyền cho phó ban chủ trì cuộc họp.

Điều 13. Chính sách thông tin, báo cáo

1. Ban gồm trách nhiệm báo cáo kết quảcông tác trước HĐND thị xã tại kỳ họp.

2. Vào thời giangiữa 2 kỳ họp HĐND huyện, Ban tất cả trách nhiệm báo cáo công tác trước thường xuyên trựcHĐND huyện.

Điều 14. Quan hệ công tác

1. Ban Pháp chế vận động dưới sự chỉ huy của thị trấn ủy, HĐND huyện; tổchức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của huyện ủy, của HĐND huyện về các mặtcông tác thuộc trọng trách của Ban. Chịu đựng sự chỉ đạo, điều hòa kết hợp hoạtđộng của thường trực HĐND huyện.

2.Giữ mối tương tác công tác với Ban kinh tế tài chính - làng hội HĐND huyện, các cơ quan, đơnvị cấp cho huyện, sở tại HĐND, những Ban HĐND những xã, thị xã trong quá trìnhtổ chức thực hiện nhiệm vụ và bàn bạc kinh nghiệm hoạt động về những vấn đề cóliên quan.

Chương V

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Nhiệm vụ tổ chức thực hiện

1.Trưởng ban có nhiệm vụ phân công nhiệm vụ rõ ràng cho Phó trưởng ban và cácthành viên để đảm bảo cho chuyển động thường xuyên của Ban.

2.Các member Ban Pháp chế, những tổ chức, cá nhân có tương quan có trách nhiệmthực hiện quy định này.

Điều 16. Câu hỏi sửa đổi, bổ sung cập nhật Quy chế

Trong quy trình tổ chức thực hiện, nếu gồm có nội dung, nguyên lý chưaphù thích hợp hoặc cần bổ sung, sửa đổi, sửa chữa thì Ban Pháp chế HĐND thị trấn xemxét, điều chỉnh bổ sung cho phù hợp./.