Chủ Tịch Tập Đoàn Công Ty Cổ Phần Thương Mại Hoàng Vương

Ban lãnh đạo

Hội đồng cai quản trị bao hàm 10 giám đốc, trong các số ấy có 9 người không trực tiếp Điều hành. ÔngMiguel Ko duy trì chức chủ Tịch.Bạn đã xem: quản trị tập đoàn công ty cổ phần thương mại hoàng vương

Hội Đồng quản lí Trị giám sát triết lý chiến lược và thành tích của tập đoàn và chỉ đạo Ban Giám đốc. Hội Đồng cai quản Trị đóng vai trò đặc biệt thúc đẩy thành công của người sử dụng để đưa về giá trị bền bỉ cho cổ đông.

Bạn đang xem: Chủ tịch tập đoàn công ty cổ phần thương mại hoàng vương


*

Ông Miguel Ko, 68

nhà tịchGiám đốc

Cử nhân tởm tế, Đại học tập University of Massachusetts, Boston, Mỹ Thạc sỹ quản trị ghê doanh, Đại học Suffolk University, Mỹ kế toán tài chính viên công bọn chúng được cấp phép do State Board of Accountancy, New Hampshire, Mỹ

Nhậm chức người có quyền lực cao lần đầu: 6 tháng 8 năm 2019Nhậm chức nhà tịch: 27 tháng bốn năm 2021Ngày tái nhậm chức Giám đốc: 29 tháng 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 1 năm 4 tháng (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng cai quản trị với phương châm - Thành viên, Ban mối cung cấp lực cùng Bồi thường- Thành viên, phụ trách Chiến lược, Ban Đầu tứ và Tài chính- Thành viên, Ủy ban Đề cử

Từng trực thuộc ban chỉ huy của các công ty niêm yết khác hơn 05 năm - Phó chủ tịch, Ascendas Funds Management (S) Limited, (là quỹ quản lý quỹ tín thác Ascendas Real Estate Investment Trust)- nhà tịch, quỹ thống trị quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust(1)- Samsonite International S.A.

Thành tựu: - Giải thành công Trọn đời năm 2012 (China hotel Investment Conference in Shanghai)- Giám đốc khu vực (Khách sạn) của năm 2007 (được bình chọn bởi Độc mang tạp chí tuần Travel)- Lãnh đạo bao gồm Tầm nhìn trong năm 2007 (Giải thưởng Travel Weekly Asia Industry Awards)- giải thưởng Global Award năm 2007 (World Travel Mart in London)

(1)Nhà cai quản quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust bao hàm Ascendas Hospitality Fund Management Pte Ltd (Quản lý quỹ tín thác Ascendas Hospitality Real Estate Investment Trust, hay hotline là “A-HREIT”) và quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust Management Pte. Ltd. (Quản lý fan được Ủy thác của quỹ tín thác Ascendas Hospitality Business Trust, hay nói một cách khác là “A-HBT”). Quỹ tín thác Ascendas Hospitality Trust (được nhập do A-HREIT cùng A-HBT) quăng quật niêm yết trong danh sách chính thức của Sàn thanh toán Chứng khoán Singapore vào ngày 03 tháng một năm 2020.

Ông Lee Chee Koon, 46

tổng giám đốc Điều hànhGiám đốc Điều hành

Học viên quý giá trường Đại học tập Singapore (National University of Singapore), giỏi nghiệp ngành Mechanical Engineering, sau đó tốt nghiệp Thạc sĩ trường đh Imperial College London, quốc gia Anh

Nhậm chức Giám đốc: 1 tháng một năm 2019Tái nhậm chức Giám đốc: 12 tháng 4 năm 2019Nhiệm kỳ Giám đốc: hai năm (tính cho tới ngày 31 mon 12 năm 2020)

Hiện tại duy trì vai trò thiết yếu tại:- Giám đốc, EDBI Pte Ltd

Từng trực thuộc ban chỉ huy của các công ty niêm yết khác rộng 05 năm - Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà thống trị của Ascott Residence Trust1)- Quỹ tín thác thống trị thương mại umakarahonpo.com Commercial Trust Management Limited (Nhà làm chủ của quỹ tín thác umakarahonpo.com Commercial Trust2)- Quỹ tín thác cai quản lý kinh doanh nhỏ umakarahonpo.com Retail đài loan trung quốc Trust Management Limited (Nhà thống trị của quỹ tín thác umakarahonpo.com Retail china Trust)

Thành tích:- giải thưởng Business china Young Achiever Award năm 2017- National Order of Merit (Chevalier de l"Ordre National du Mérite) năm 2016

(1)Nhà thống trị của quỹ tín thác Ascott Residence Trust bao hàm quỹ tín thác Ascott Residence Trust Management Limited (Nhà làm chủ quỹ tín thác Ascott Real Estate Investment Trust, hay nói một cách khác “Ascott Reit”) cùng quỹ tín thác Ascott Business Trust Management Pte. Ltd. (Nhà thống trị Người được Ủy thác của Ascott Business Trust, hay còn gọi “Ascott BT”). Ascott Residence Trust được nhập trường đoản cú Ascott Reit cùng Ascott BT hiệu lực thực thi hiện hành từ 31 tháng 12 năm 2019.(2)Quỹ tín thác umakarahonpo.com Commercial Trust hủy bỏ niêm yết trong danh sách niêm yết thừa nhận của Sàn thanh toán giao dịch Chứng khoan Singapore vào ngày 3 tháng 11 năm 2020.


*

Ông Philip Nalliah Pillai, 73

người đứng đầu

Học viên danh giá hàng đầu, giỏi nghiệp cử nhân Luật, trường đại học Singapore giỏi nghiệp trường đại học luật Harvard, chăm ngành LLM và Doctor of Juridical Sciences (SJD), Mỹ Được công nhận lý lẽ sư trên Singapore, quốc gia Anh và xứ Wales

Nhậm chức: ngày 25 tháng bốn năm 2014Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 12 tháng 4 năm 2019Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 8 tháng (tính từ 31 mon 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng quản lí trị cùng với vai trò- Thành viên, Ủy ban Thanh tra- Thành viên, Ủy ban Đề cử

Hiện ở trong ban lãnh đạo của công ty niêm yết không giống - Hotung Investment Holdings Limited

Hiện giữ vai trò chủ yếu - Giám đốc, SMRT Corporation Ltd- Giám đốc, SMRT Trains Ltd.

Thành tích - Huân chương The Public Service bởi giải thưởng Singapore National Day Awards năm 2003


*

Ông Stephen Lee Ching Yen, 74

người đứng đầu

Tốt nghiệp Thạc sĩ ngành quản ngại trị sale đại học tập Northwestern University, Illinois, Mỹ

Nhậm chức Giám đốc: ngày 1 tháng 1 năm 2013Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 27 tháng 4 năm 2021Nhiệm kỳ Giám đốc: 8 năm (tính tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng quản lí trị với phương châm - công ty tịch, Điều hành Ủy ban mối cung cấp lực với Bồi thường- công ty tịch, Ủy ban Đề cử

Hiện nằm trong ban chỉ đạo của doanh nghiệp niêm yết khác - Phó quản trị và người có quyền lực cao Điều hành, The Shanghai Commercial và Savings ngân hàng Limited

Hiện giữ lại vai trò chính tại - member Hội đồng, Quỹ học tập bổng Dr Goh Keng Swee Scholarship Fund- Giám đốc, công ty sở hữu chữ tín G2000 Apparel (S) Private Limited- người đứng đầu Điều hành, Great Malaysia Textile Investments Pte Ltd- Giám đốc, Kidney Dialysis Foundation- Phó công ty tịch, M+S Pte. Ltd.- Giám đốc, Marina South Investments Pte. Ltd.- Giám đốc, MS Property Management Pte. Ltd.- thành viên Hội đồng bạn được Ủy thác, NTUC-ARU (Hành chính và Nghiên cứu)- Giám đốc, Ophir-Rochor Investments Pte. Ltd.- công ty tịch, bank Shanghai Commercial bank Ltd- Hiệu trưởng, trường đh Singapore University of Social Sciences- Giám đốc, Temasek Holdings (Private) Limited- chủ tịch, Tripartite Alliance Limited

Từng trực thuộc ban chỉ huy của các công ty niêm yết khác trong rộng 05 năm: - nhà tịch, SIA Engineering Company Limited- chủ tịch, thương hiệu hàng không Singapore Airlines Limited

Thành tích - Giải thưởng số 1 The Order of Nila Utama do Singapore National Day Awards năm 2015- phần thưởng The Distinguished Service Award vày hội Singapore National Trades Union Congress năm 2015- giải thưởng The Distinguished Service Order vị Singapore National Day Awards năm 2006- phần thưởng The Public Service Star vị Singapore National Day Awards năm 1998


*

Ông Kee Teck Koon, 64

chủ tịch

Tốt nghiệp cử nhân và Thạc sĩ trường đại học Oxford, Anh

Nhậm chức Giám đốc: ngày 22 tháng 9 năm 2014Tái nhậm chức Giám đốc: ngày 29 tháng 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 6 năm 3 tháng (tính từ thời điểm ngày 31 mon 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng quản ngại trị với sứ mệnh - nhà tịch, Ủy ban đen thui ro- Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tứ và Tài chính

Hiện thuộc ban chỉ đạo của doanh nghiệp niêm yết không giống - tập đoàn Raffles Medical Group Ltd

Hiện giữ vai trò thiết yếu tại - thành viên của Ban Quỹ Đầu tứ Angsana Fund Investment Committee of Singapore Labour Foundation- Giám đốc, hang hàng không Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd- Giám đốc, Mandai Safari Park Holdings Pte. Ltd.- người có quyền lực cao và rứa vấn Hội đồng quản lí trị NTUC Enterprise Co-operative Limited- Phó công ty tịch, NTUC Income Insurance Co-operative Limited- Giám đốc, NTUC Fairprice Co-operative Limited


*

Ông Chaly Mah Chee Kheong, 65

người đứng đầu

Thạc sỹ siêng ngành thương mại, đại học University of Melbourne Hội viên, học viện chuyên nghành Institute of Chartered Accountants (Úc) Thành viên, Certified Practising Accountants (Úc) Thành viên, học viện chuyên nghành Institute of Singapore Chartered Accountants

Nhậm chức giám đốc: ngày một tháng hai năm 2017Tái nhậm chức: 29 tháng 6 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 11 tháng (tính cho tới ngày 31 mon 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng cai quản trị cùng với vai trò- Thành viên, Ủy ban Thanh tra- Thành viên, Ủy ban Chiến lược, Đầu tứ và Tài chính

Hiện ở trong ban chỉ huy của doanh nghiệp niêm yết không giống - nhà tịch, Netlink NBN Management Pte Ltd (Manager of Netlink NBN Trust)

Hiện giữ vai trò thiết yếu tại - Giám đốc, Flipkart Private Limited- Giám đốc, Monetary Authority of Singapore- thành viên Hội đồng người được Ủy thác, Đại học tập National University of Singapore- Ủy viên thời thượng của nước cùng hòa Singapore cho Nhà nước Độc lập Papua New Guinea- Hội đồng cai quản trị của người được Ủy thác, quỹ SG Eco Fund- công ty tịch, Singapore Accountancy Commission- công ty tịch, Singapore Tourism Board- công ty tịch, - Surbana Jurong Private Limited

Thành tích Huân chương The Public Service Medal bởi phần thưởng Singapore National Day Awards năm 2014


Ông Gabriel Lim Meng Liang, 45

giám đốc

Tốt nghiệp cn Kinh tế, đh Cambridge, vương quốc AnhTốt nghiệp Thạc sỹ kinh tế, trường London School of Economics, quốc gia AnhTốt nghiệp Thạc sỹ quản lí trị, đh Stanford, Mỹ

Nhậm chức Giám đốc: 11 mon 08 năm 2017Tái nhậm chức Giám đốc: 29 mon 06 năm 2020Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 5 tháng (tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng quản lí trị với phương châm - Thành viên, Ủy ban Thanh tra- Thành viên, Ủy ban đen thui ro

Hiện duy trì vai trò bao gồm tại - thành viên Hội đồng quản trị tại học viện East Asian Institute- thứ trưởng, Bộ thương mại dịch vụ và Công nghiệp- Giám đốc, National Healthcare Group Pte Ltd- Giám đốc, quỹ Khảo cứu giang sơn National Research Foundation- thành viên Hội đồng thống kê giám sát của học viện chuyên nghành quốc tế St. Joseph’s Institution International Ltd- member Hội đồng giám sát của học viện chuyên nghành quốc tế (trường đái học) St. Joseph’s Institution International


Bà Goh Swee Chen, 60

chủ tịch

Tốt nghiệp Cử nhân technology thông tin, đh Victoria University of Wellington, New Zealand giỏi nghiệp Thạc sỹ quản lí trị gớm doanh, đh University of Chicago, Mỹ

Nhậm chức giám đốc vào ngày: 1 tháng 9 năm 2017Tái nhậm chức Giám đốc: 27 tháng bốn năm 2021Nhiệm kỳ giám đốc: 3 năm 4 mon (tính cho tới ngày 31 tháng 12 năm 2020)

Thuộc Hội đồng quản trị với sứ mệnh - thành viên Điều hành Ban mối cung cấp lực và Bồi thường- Thành viên, Ủy ban đen thui ro

Hiện trực thuộc ban chỉ đạo của những công ty niêm yết không giống - Singapore Airlines Limited- Woodside Energy Ltd

Hiện giữ lại vai trò chính tại - chủ tịch, Global Compact Network Singapore- công ty tịch, Institute of Human Resource Professionals Limited- Thành viên, Legal Service Commission- thành viên được Ủy thác, đh Nanyang Technological University- công ty tịch, Hội đồng National Arts Council- Giám đốc, Singapore power Ltd- Giám đốc, The Centre for Liveable Cities

Thành tích Giải thưởng gianh giá Distinguished Alumni Award, Chicago Booth, đại học University of Chicago, Mỹ năm 2018


Bà Judy Hsu phổ biến Wei, 58

người đứng đầu

Cử nhân ngành Vi sinh đồ gia dụng học với Thạc sỹ quản ngại trị marketing trong nghành nghề dịch vụ Tài chính, trường Đại học British Columbia, Canada

Ngày thứ nhất nhậm chức Giám đốc: ngày 4 tháng bốn năm 2021

Thuộc Hội đồng quản lí trị với vai trò: - thành viên Điều hành Ban mối cung cấp lực cùng Bồi thường- Thành viên, Ủy ban rủi ro ro

Hiện giữ lại vai trò bao gồm tại: - tgđ Điều hành Khối Tiêu dùng, bốn nhân cùng Doanh nghiệp, Standard Chartered Bank- thành viên Hội đồng, Urban Redevelopment Authority

Ông Lee Chee Koon

tổng giám đốc Điều hànhTập đoàn umakarahonpo.com

Ông Lee Chee Koon là tgđ Điều hành tập đoàn umakarahonpo.com với trực trực thuộc Hội đồng cai quản trị của Tập đoàn. Kể từ thời điểm Ông Lee Chee Koon được chỉ định cai quản tịch và tgđ Điều hành (CEO) của tập đoàn umakarahonpo.com vào thời điểm tháng 9 năm 2018, tập đoàn lớn đã di chuyển theo hướng nhưng ông điện thoại tư vấn là “umakarahonpo.com 3.0”. Thuật ngữ này thể hiện một tập đoàn umakarahonpo.com được dẫn dắt bởi ban chỉ huy thứ ba kể từ khi tập đoàn được niêm yết vào khoảng thời gian 2000. Thuật ngữ biểu đạt tầm nhìn của một công ty bđs tập trung với linh hoạt, thăng bằng và nhiều mẫu mã về các loại hình marketing và về phương diện địa lý, với quyết trọng tâm tăng trưởng bạo phổi mẽ.

Sự thay đổi đáng để ý nhất diễn ra dưới sự chỉ huy của Ông Lee Chee Koon là việc mua lại Ascendas-Singbridge vào năm 2019, cho thấy sự đa dạng mẫu mã hóa của umakarahonpo.com phía vào phân khúc khu tinh vi văn phòng, bất động sản nhà đất công nghiệp với sản xuất, là phân khúc thị trường đang dành được quy mô đáng chú ý ở Ấn Độ - 1 trong các các khoanh vùng địa lý hết sức quan trọng hiện tại của umakarahonpo.com. Sau thương vụ mua lại Ascendas-Singbridge, umakarahonpo.com hiện là trong số những công ty bất động sản phong phú lớn độc nhất Châu Á, mở đầu trong danh sách nhà cai quản đầu tư bđs nhà đất lớn duy nhất châu Á và đứng số 10 bên trên toàn cầu.

Trước khi biến đổi CEO, Ông Lee Chee Koon là chủ tịch Đầu bốn của tập đoàn lớn (CIO) và chịu đựng trách nhiệm khẳng định các cơ hội tăng trưởng và phân chia vốn. Kể từ lúc gia nhập umakarahonpo.com vào khoảng thời gian 2007, ông đã vắt giữ một trong những chức vụ trong Tập đoàn, bao hàm vai trò là Giám đốc điều hành quản lý của The Ascott Limited (Ascott) và tgđ Ascott Trung Quốc.

Ông Lee Chee Koon đã làm được trao tặng ngay Giải thưởng Doanh nhân trẻ trung Quốc của Thủ tướng mạo Singapore Lee Hsien Loong (Lý Hiển Long) vào khoảng thời gian 2017, vì chưng những đóng góp của ông so với việc bức tốc quan hệ thân Singapore cùng Trung Quốc trải qua Ascott. Vào năm 2016, ông được Tổng thống Pháp trao tặng giải thưởng cao niên National Order of Merit (Chevalier de l’Ordre National du Mérite) vì góp phần của Ascott cho cơ quan chỉ đạo của chính phủ nước này.

Ông giỏi nghiệp các loại Ưu, chăm ngành chuyên môn cơ khí của trường Đại học nước nhà Singapore. Sau đó, ông giỏi nghiệp Thạc sĩ chăm ngành kỹ thuật cơ khí của trường Imperial College London, quốc gia Anh.

Ban người có quyền lực cao và thành viên hiệp hội • Giám đốc điều hành – umakarahonpo.com Limited• Giám đốc, Quỹ thiện nguyện umakarahonpo.com Hope Foundation• Giám đốc, EDBI Pte Ltd• Thành viên, Emerging Stronger Taskforce


Ông Jason Leow

chủ tịch Singapore và Quốc TếTập đoàn umakarahonpo.com

Ông Jason Leow là chủ tịch Singapore và Quốc Tế, tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Ông giám sát vận động kinh doanh và cách tân và phát triển của tập đoàn lớn umakarahonpo.com tại Singapore, việt nam và các thị trường quốc tế khác (Ngoại trừ trung hoa và Ấn Độ). Ông là member của Ban Điều hành umakarahonpo.com.

Sự nghiệp của ông Jason Leow trên umakarahonpo.com bước đầu từ 26 năm trước, tức năm 1994. Ngay gần một nửa nhiệm kỳ của ông đã có dành để trở nên tân tiến việc sale của tập đoàn lớn tại Trung Quốc. Từ thời điểm năm 2009 mang đến năm 2014, ông là CEO của umakarahonpo.com Trung Quốc, dẫn dắt phân khúc thị phần nhà ở cũng tương tự phân khúc khu thương mại phức hợp ở đây, bao gồm 8 dự án Raffles city Trung Quốc. Năm 2014, ông trở lại Singapore và đảm nhận vai trò CEO với Giám đốc điều hành và quản lý của umakarahonpo.com Mall Asia. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc quản lý và vận hành của tập đoàn umakarahonpo.com và chịu trách nhiệm về những dịch vụ hỗ trợ tác dụng và máu kiệm giá thành cho các vận động kinh doanh trên các quanh vùng địa lý và những loại gia tài trên toàn cầu. Trước khi được chỉ định chức vụ hiện tại, ông Jason Leow là quản trị umakarahonpo.com, (Châu Á* và Bán lẻ), ngoài việc đo lường sự trở nên tân tiến của Singapore, Malaysia và Indonesia, cũng tương tự thị ngôi trường Việt Nam, ông còn cai quản các hoạt động kinh doanh nhỏ trên toàn Tập đoàn.Ông giỏi nghiệp Thạc sĩ chăm ngành quản lí trị kinh doanh của trường đại học Fudan.Vào năm 2007, ông tham gia khóa đào tạo cai quản cấp cao của đại học Harvard.

Ban giám đốc và thành viên hiệp hội

• Thành viên, Singapore Chartered Accountant• Thành viên, Singapore Corporation of Rehabilitative Enterprises• member Ủy ban, home Detention Advisory Committee 4• thành viên Ủy ban, Quỹ NTUC-U Care Fund.

*Asia (ex-China)


Ông Jonathan Yap

chủ tịch Tài Chính tập đoàn lớn umakarahonpo.com

Ông Jonathan Yap là chủ tịch Tài chính của tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Ông đo lường nền tảng quỹ của Tập đoàn bao gồm sáu Quỹ tín thác được liệt kê với tổng kinh phí hóa thị phần khoảng 34 tỷ đô la Singapore tính mang lại ngày 31 mon 12 năm 2020, cùng với hơn 20 quỹ tứ nhân. Ông cũng đo lường việc kinh doanh của tập đoàn tại Ấn Độ. Ông Jonathan Yap là member của Ban quản lý điều hành umakarahonpo.com.

Vào ngày ngày 31 mon 12 năm 2020 nền tảng gốc rễ quỹ umakarahonpo.com trị giá khoảng chừng 77,6 tỷ đô la Singapore thuộc gia tài được làm chủ (AUM), gửi umakarahonpo.com vươn lên là nhà làm chủ đầu tư bất tỉnh sản số 1 ở châu Á và béo thứ 10 trên cầm giới. Tập đoàn lớn vẫn đang trên đà hướng đến mục tiêu tăng trưởng không chỉ có vậy quỹ tài sản làm chủ lên đến 100 tỷ đô la Singapore vào năm 2024. Vận động kinh doanh của umakarahonpo.com trên Ấn Độ cam kết tăng khối tài sản cai quản lên 7 tỷ đô la Singapore vào thời điểm năm 2024.

Trước khi tham gia umakarahonpo.com hồi tháng 7 năm 2019, ông Jonathan Yap là người đứng đầu điều hành tập đoàn (COO) và người có quyền lực cao Tài chính tập đoàn lớn (CFO) của ASB. Với tư phương pháp là COO Tập đoàn, ông đo lường và thống kê các hoạt động vui chơi của ASB tại nước hàn và không ngừng mở rộng sang các thị trường mới. Cùng với tư cách là giám đốc tài chính của Tập đoàn, Ông đã giám sát tài chính, kế hoạch và cách tân và phát triển doanh nghiệp cũng giống như các chức năng quản lý rủi ro công ty của ASB. Ông ban đầu làm câu hỏi tại ASB kể từ thời điểm thành lập trong tháng 6 năm 2015 và đôi khi là CIO cũng giống như người đứng đầu Quỹ bđs trong nhì năm trước tiên của công ty.

Trước khi thành lập và hoạt động ASB, ông đã thao tác cho Ascendas Pte Ltd. Ông được bổ nhiệm làm Giám đốc điều hành quản lý của thị phần Ấn Độ từ năm 2010 mang lại 2015, người có quyền lực cao điều hành, Quỹ India Funds, từ thời điểm năm 2007 đến 2014 và chủ tịch điều hành, giám sát quản lý và vận hành tại Ấn Độ từ thời điểm năm 2004 mang đến năm 2007. Trong thời hạn đó, ông đã đứng vị trí số 1 danh sách của Ascendas India Trust giành phần thưởng trên Sàn thanh toán giao dịch Singapore. Ông cũng chính là Trợ lý Giám đốc điều hành Tập đoàn cho các Quỹ quốc tế & Ấn Độ của Ascendas Pte Ltd từ thời điểm năm 2012 đến 2015.

Ông có bởi Cử nhân công nghệ về cai quản Bất hễ sản và bởi Thạc sĩ khoa học về quản lý Dự án, Đại học giang sơn Singapore.

Ban chủ tịch và thành viên hiệp hội

• Giám đốc,umakarahonpo.com Integrated Commercial Trust Management Limited• Giám đốc, Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd• công ty tịch, REIT Association Singapore


Ông Manohar Khiatani

Giám đốc điều hành cấp caoTập đoàn umakarahonpo.com

Ông Manohar Khiatani là Giám đốc điều hành cấp cao của tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Ông Manohar cung cấp Tổng người có quyền lực cao Điều hành Tập đoàn trong các vấn đề tương quan đến nhiều dự án công trình chiến lược, sáng kiến thế giới cũng như vận động kinh doanh tại Ấn Độ và khu phức hợp văn phòng. Ông cũng đo lường Trung tâm Đổi new Phát triển phương án và thương mại dịch vụ Khách hàng. Ông Manohar là thành viên Ủy ban Điều hành của umakarahonpo.com. Đồng thời với trọng trách tại umakarahonpo.com, Manohar là rứa vấn quan trọng đặc biệt cho quản trị Hiệp hội phạt triển tài chính Singapore (EDB).

Trước khi bắt đầu làm umakarahonpo.com hồi tháng 7 năm 2019, ông đảm nhiệm vai trò Phó Tổng Giám Đốc Điều hành Ascendas-Singbridge. Trước lúc gia nhập Ascendas vào thời điểm năm 2013, ông là tổng giám đốc Điều hành của JTC Corporation (JTC), ban ngành lãnh đạo cơ quan chỉ đạo của chính phủ Singapore để lên kế hoạch, tương tác và cải cách và phát triển cơ sở hạ tầng công nghiệp. Tại JTC, ông đón đầu trong việc cải cách và phát triển các phương án cơ sở hạ tầng cho các lĩnh vực khác nhau và định vị công ty là cơ sở hạ tầng công nghiệp mới.

Trước khi gia nhập JTC năm 2009, ông Manohar là Phó Giám đốc điều hành và quản lý tại Ủy ban phân phát triển kinh tế tài chính Singapore (EDB). Ông kéo EDB năm 1986, chỗ ông vào vai trò cách tân và phát triển và biến đổi các ngành đặc trưng trong nền kinh tế Singapore như mặt hàng không vũ trụ, mặt hàng hải và kinh tế tài chính biển, điện tử, kỹ thuật chủ yếu xác, cung ứng, truyền thông, và công nghệ sạch. Ông cũng chịu trách nhiệm về các vận động EDB tại châu mĩ và Châu Âu.

Từ năm 1994 mang lại 1999, ông Manohar là Giám đốc điều hành quản lý của Preussag SEA, một tập đoàn đa ngành của Đức, nơi ông phụ trách phát triển các bước kinh doanh của group tại Đông phái mạnh Á. Ông quay lại EDB năm 1999.

Ông Manohar là member Hội đồng cai quản trị của một trong những công ty niêm yết bên trên Sở thanh toán Chứng khoán Singapore, gồm Ascendas Funds Management (S) Limited (quản lý Ascendas Real Estate Investment Trust niêm yết Singapore), Ascendas Property Fund Trustee Pte Ltd (quản lý ủy thác của Ascendas India Trust niêm yết Singapore), với SIA Engineering Company Ltd. Ông cũng chính là thành viên của khá nhiều ủy ban sale và chính phủ. Ông Manohar từng phía bên trong Ủy Ban của JTC Corporation, Jurong International, Jurong Port, SPRING Singapore và Cơ quan trở nên tân tiến truyền thông.

Ông có bởi Thạc sĩ phong cách xây dựng Hải quân của Đại học tập Hamburg, Đức. Ông cũng đã tham dự Chương trình thống trị nâng cao tại Trường kinh doanh Harvard năm 2006.

Xem thêm: Lắp Điện 3 Pha Hết Bao Nhiêu Tiền, Thủ Tục Xin Cấp Điện 3 Pha Sinh Hoạt

Thành viên Ban giám đốc và Hiệp hội

Phó quản trị và Giám Đốc, quỹ tín thác Ascendas Property Fund Trustee Pte LtdGiám đốc, quỹ Ascendas Funds Management (S) LimitedGiám đốc, doanh nghiệp SIA Engineering Company LimitedChủ tịch, hiệp hội cộng đồng EDBThành viên Ban quản trị , học viện Institute of Real Estate and Urban StudiesPhó chủ tịch, South Asia Business Group, Singapore Business FederationThành viên Hội đồng Malaysia-Singapore Business, Singapore Business FederationThành viên Hội đồng cầm cố vấn, Singaporean-German Chamber of Industry & Commerce

Ông Andrew Lim

tgđ Tài chính tập đoàn umakarahonpo.com

Ông Andrew Lim là giám đốc Tài chính tập đoàn lớn (CFO) của tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Khi sở hữu chức vụ, ông trực tiếp giám sát và đo lường các tác dụng của nhóm tài chính, report và kiểm soát điều hành tài chính, ngân quỹ, thuế, cai quản rủi ro, dục tình nhà đầu tư chi tiêu và những vấn đề hành chính của bộ phận kiểm toán nội cỗ của umakarahonpo.com. Ông là thành viên của Ban quản lý và điều hành umakarahonpo.com. Ông cũng chịu trách nhiệm về chiến lược đầu tư chi tiêu của Tập đoàn, bao gồm sáp nhập và mua lại ở cung cấp Tập đoàn. Ông cũng tính toán trung tâm chiến lược xuất sắc của Tập đoàn, tập trung đào bới mục tiêu cách tân và phát triển bền vững.

Trước khi kéo umakarahonpo.com vào thời điểm tháng 1 năm 2017, Ông Andrew Lim từng là Giám đốc điều hành và quản lý và thống trị khu vực Đông nam Á mang lại mảng tư vấn Bảo hiểm bđs nhà đất và hotel tại HSBC trong 12 năm.

Ông có bằng Thạc sĩ cai quản trị kinh doanh hạng Ưu cùng Cử nhân thương mại của Trường kinh doanh Rotman tại Đại học tập Toronto và là một trong những nhà phân tích tài bao gồm CFA.

Ban người đứng đầu và thành viên hiệp hội

• Giám đốc, umakarahonpo.com Integrated Commercial Trust Management Limited• Giám đốc, Ascendas Funds Management (S) Limited• Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited• Giám đốc, umakarahonpo.com china Trust Management Limited• Giám đốc, umakarahonpo.com Malaysia Mall REIT Management Sdn. Bhd.• Giám đốc, sport Singapore (Hội đồng Singapore Sports Council)• Thành viên, Ủy ban Singapore Chartered Accountants’ CFO• Thành viên, Accounting for Sustainability Circle of Practice khoanh vùng Châu Á.


Ông rã Seng Chai

tgđ Nhân SựTập đoàn umakarahonpo.com

Ông tung Seng Chai là tổng giám đốc Nhân Sự tập đoàn umakarahonpo.com. Ông chịu trách nhiệm cai quản và cải cách và phát triển nguồn nhân lực, gây ra đội ngũ chỉ huy và kĩ năng để hỗ trợ cho tổ chức triển khai và doanh nghiệp. Bên cạnh đó, ông phụ trách đo lường và thống kê các hoạt động tác dụng của Tập đoàn bao hàm Nhân sự - Hành Chính, Truyền thông, pháp lý & Văn thư, Cung ứng, Quy trình kinh doanh toàn cầu. Ông cũng giám sát vận động Phát triển tổ chức của Tập đoàn bao hàm việc triển khai các chương trìnhTrách nhiệm làng mạc hội của doanh nghiệp. Ông là member của Ban Điều hành umakarahonpo.com cùng là Giám đốc điều hành và quản lý của umakarahonpo.com Hope Foundation, tổ chức triển khai từ thiện của umakarahonpo.com. Trước đó, ông là người có quyền lực cao nhân sự của Tập đoàn, vị trì mà lại ông đảm nhận kể từ ngày 1 tháng một năm 2018. Các chức vụ trước đây của ông vào Tập đoàn bao hàm Giám đốc Điều hành (CCO), phó giám đốc Điều hành CCO và giám đốc Nhân sự.

Trước khi dấn mình vào umakarahonpo.com hồi tháng 2/2008, ông chảy Seng Chai đã thao tác với Chartered Semiconductor Manufacturing Ltd, Singapore (Chartered) trong 12 năm. Ông sở hữu vị trí quan trọng đặc biệt trong công ty bao gồm đứng đầu tổ chức triển khai nguồn lực lượng lao động trên toàn nỗ lực giới tương tự như giám liền kề việc triển khai dự án đặc biệt quan trọng và các hoạt động chi tiêu chiến lược.

Ông có bằng hạng Ưu về kỹ thuật Xây dựng & Kết cấu và bởi Thạc sĩ công nghệ về nghệ thuật Công nghiệp & khối hệ thống của Đại học giang sơn Singapore.

Ban giám đốc

• người có quyền lực cao điều hành, Quỹ umakarahonpo.com Hope Foundation


Ông Kevin Goh

tổng giám đốc Điều hành, giữ trú tập đoàn umakarahonpo.com và tổng giám đốc Điều hành, The Ascott Limited

Ông Kevin Goh giữ chức tgđ Điều hành chuỗi tồn tại của tập đoàn lớn umakarahonpo.com, chịu trách nhiệm cho sự cải cách và phát triển của khối lưu trú umakarahonpo.com. Ông mặt khác là Giám đốc quản lý điều hành của The Ascott Limited (Ascott). Ông là member của Ban điều hành umakarahonpo.com và đo lường và tính toán Trung tâm chiến lược xuất nhan sắc của tập đoàn lớn về công nghệ & nghệ thuật số. Bên dưới sự lãnh đạo của ông, bất kỳ chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, Ascott đã đẩy mạnh việc mở rộng toàn cầu vào năm 2020, nâng tổng cộng căn hộ dịch vụ mới lên hơn 14.200 căn thuộc 71 dự án công trình và thành lập khai trương hơn 3.900 căn trên 25 dự án.

Ông cũng vào vai trò quan trọng đặc biệt trong sự phối hợp giữa Ascott Residence Trust (ART) cùng Ascendas Hospitality Trust vào tháng 12 năm 2019, góp thêm phần tạo đề nghị Quỹ khách hàng sạn lớn nhất ở châu Á -Thái Bình Dương. Ông Kevin Goh trước đấy là Giám đốc điều hành Ascott, vị trí cơ mà ông đảm nhận từ ngày 1 mon 12 năm 2016, đo lường và thống kê các chuyển động phục vụ của nhánh sale lưu trú với tìm kiếm các cơ hội tăng trưởng mới. Trước đó, ông là Giám đốc điều hành và quản lý Ascott sống Bắc Á từ năm 2013, phụ trách về các hoạt động chi tiêu và hoạt động của Ascott trên Trung Quốc, Nhật bạn dạng và Hàn Quốc. Sau khoản thời gian gia nhập Ascott trung quốc vào năm 2007, Ông đã thao tác tại trung hoa trong rộng 10 năm. Trong thời gian ở Trung Quốc, ông đã đảm nhiệm nhiều địa chỉ lãnh đạo khác biệt như Tổng giám đốc khu vực miền Nam với Đông Trung Quốc, Phó nhà tịch cai quản tài sản cùng Phó quản trị dịch vụ doanh nghiệp. Trước khi gia nhập Ascott, ông Kevin Goh đã làm việc với Accenture, 1 trong những 500 công ty support quản lý, dịch vụ công nghệ và tối ưu lớn nhất trái đất do tập san Fortune bình chọn. Nhìn trong suốt sự nghiệp 7 năm của bản thân mình với Accenture, ông đã thao tác làm việc cho các dự án triển khai hệ thống khác nhau trong số ngành công nghiệp viễn thông và technology cao sinh hoạt cả Singapore với Úc.

Kevin được phong khuyến mãi ngay huân chương gianh giá Medal of Commendation tại giải thưởng NTUC Singapore May Day Awards 2020 vì nỗ lực truyền cảm xúc mạnh mẽ để nâng cao hiệu trái và nâng cấp năng lực của nhân viên để bảo vệ lực lượng nhân viên năng đụng và dồi dào kinh nghiệm thực tiễn về trực tuyến.

Ông Kevin Goh có bằng Cử quả đât Ưu về nghệ thuật Cơ khí từ Đại học nước nhà Singapore và là một nhà so sánh tài bao gồm CFA.

Ban người có quyền lực cao và Thành viên:• Giám đốc, Ascott Residence Trust Management Limited


Bà He Jihong

tổng giám đốc Điều hành, Trung tâm dữ liệu và tgđ Điều hành Chiến lượcTập đoàn umakarahonpo.com

Bà He Jihong là tổng giám đốc Điều hành Trung tâm dữ liệu của tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Bà chỉ đạo việc cách tân và phát triển Trung trung ương Dữ liệu nhằm mục đích giúp umakarahonpo.com vươn tới sự vững khỏe khoắn về vận động kỹ thuật số trong nền tài chính mới. Đồng thời, bà là tgđ Điều hành chiến lược của tập đoàn umakarahonpo.com. Bà xác minh chiến lược sale tập trung cho các lĩnh vực đặc biệt và đúng theo tác nghiêm ngặt với những doanh nghiệp để xây dựng kế hoạch kinh doanh bền bỉ cho Tập đoàn. Bà là thành viên Ban Điều hành của umakarahonpo.com.

Trước khi tham gia umakarahonpo.com trong tháng 7 năm 2019, Bà Jihong là chủ tịch Đầu bốn (CIO) của Ascendas-Singbridge. Dưới sự lãnh đạo của bà, doanh nghiệp đã cách tân và phát triển ra quanh vùng Châu Á Thái tỉnh bình dương và tùy chỉnh cấu hình sự hiện diện ở vương quốc Anh và Hoa Kỳ trải qua việc thâu tóm về danh mục đầu tư trị giá bán hàng tỷ đô la. Trước khi được bổ nhiệm làm CIO, bà từng là Giám đốc chiến lược tại công ty, vị trí bà chỉ đạo việc cải tiến và phát triển và thực hiện các kế hoạch và kế hoạch chuyển đổi của công ty. Bà cũng phụ trách cho việc tùy chỉnh cấu hình các doanh nghiệp bắt đầu và lãnh đạo việc thành lập và hoạt động các gốc rễ kinh doanh khác nhau trong các lĩnh vực kinh tế tài chính mới bao hàm trung tâm dữ liệu và quản lý và vận hành thương mại điện tử.

Trước khi thao tác làm việc tại ASB, bà là Giám đốc điều hành và quản lý tại Temasek International, vị trí bà triệu tập vào việc xác định và cải tiến và phát triển các doanh nghiệp kinh doanh mới gồm tiềm năng trở thành đơn vị dẫn đầu toàn cầu, quanh vùng hoặc trong nước. Bà có nhiều kinh nghiệm trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau bao hàm tư vấn cai quản quốc tế và những công ty đa tổ quốc trên các khu vực địa lý khu vực bà cách tân và phát triển chiến lược ghê doanh, triển khai các planer quay vòng và thay đổi tổ chức.Bà giỏi nghiệp Thạc sĩ quản ngại trị sale của Đại học tập British Columbia sống Canada.


Bà Lynette Leong

giám đốc bền vữngTập đoàn umakarahonpo.com

Bà Lynette Leong là người có quyền lực cao Phát triển bền vững của tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Bà Leong chịu trách nhiệm về chiến lược và chế độ phát triển chắc chắn của tập đoàn và vận động chiến lược, buôn bản hội và quản trị (ESG) của Tập đoàn. Bà là member của Ban Điều hành umakarahonpo.com.

Bà kéo umakarahonpo.com từ thời điểm tháng 10 trong năm 2007 với vai trò tgđ điều hành và Giám đốc điều hành và quản lý của umakarahonpo.com Commercial Trust Management Limited, cai quản của Quỹ tín thác umakarahonpo.com Commercial Trust (CCT) mang đến tháng 11 năm 2017. Dưới sự lãnh đạo của bà, CCT đã cải cách và phát triển để đổi thay chủ cài đặt văn phòng lớn nhất tại Singapore cùng với danh mục chi tiêu thương mại uy tín. Gia sản thuộc quyền thống trị của doanh nghiệp đã tăng từ khoảng 4 tỷ đô la Singapore trong thời điểm 2007 lên hơn 10 tỷ đô la Singapore trong năm 2017. Trong cùng thời hạn này, CCT dành được tổng lợi tức đầu tư vượt hơn 120% mặc kệ cuộc khủng hoảng tài thiết yếu toàn cầu, ngoài ra còn giành được rất nhiều giải thưởng về quản trị doanh nghiệp, quan hệ tình dục nhà đầu tư và bền chắc về môi trường.

Bà Lynette Leong là Giám đốc điều hành và quản lý tại umakarahonpo.com Commercial từ thời điểm tháng 11 năm 2017 đến tháng 4 năm 2019, sau đó, bà làm việc với tư bí quyết là giám đốc Sáng tạo marketing của tập đoàn lớn umakarahonpo.com. Ở đa số vị trí này, bà chịu đựng trách nhiệm trở nên tân tiến một nền tảng vận hành văn chống toàn cầu, hệ trọng những thay đổi liên quan đến tương lai. Bà cũng đóng vai trò lãnh đạo chủ công trong việc hợp tuyệt nhất umakarahonpo.com và Ascendas-Singbridge.

Trước khi kéo umakarahonpo.com,bà Lynette giữ lại vai trò nòng cốt trong các thương vụ thiết lập lại bđs quốc tế, quản lý quỹ và tài chính bank trong rộng 15 năm: CEO của Ascendas Pte Ltd Hàn Quốc; chủ tịch tại văn phòng quản lý đầu tứ LaSalle của London, New York, Chicago với châu Á; với Cán bộ cao cấp tại bank Standard Chartered.

Bà Leong có bằng Thạc sĩ khoa học về bất động sản và bởi Cử nhân khoa học về quản lý Bất rượu cồn sản tại Đại học đất nước Singapore.

Ban giám đốc và thanh viên hiệp hội

• thành viên Hội đồng cai quản trị, National Environment Agency Singapore• thành viên Hội đồng nắm vấn, Singapore Management University’s Lee Kong Chian School of Business• Ban tư vấn, NUS’ School of Design & Environment• member Hội đồng với Phó quản trị Thứ hai, Singapore Green Building Council


Bà Kng Hwee Tin

tgđ Điều hành, Tài chính & Dịch vụ Tập đoànumakarahonpo.com trung hoa

Bà Kng Hwee Tin là tgđ Điều hành Tài chính và Dịch vụ Tập đoàn, umakarahonpo.com trung hoa và là member Ban Điều hành umakarahonpo.com. Bà đo lường phòng tác dụng liên quan mang lại tài chính, ngân sách, thuế cùng dịch vụ tập đoàn lớn như truyền thông tập đoàn, nhân sự, thu mua, pháp lý, thư ký và tuân thủ cho buổi giao lưu của tập đoàn tại Trung Quốc. Trước khi gia nhập umakarahonpo.com vào tháng 9 năm 2019, Bà Kng Hwee Tin công tác làm việc tại ngân hàng OCBC rộng 30 năm. Bà được chỉ định làm người có quyền lực cao Điều hành và tổng giám đốc Điều hành ngân hàng TNHH OCBC Wing Hang năm 2013. Tiếp nối vào năm 2016, bà quản lý thành quá trình hợp nhất ngân hàng trách nhiệm hữu hạn OCBC (Trung Quốc) cùng Wing Hang (Trung Quốc). Vào thời gian làm việc tại Thượng Hải, bà chịu trách nhiệm về chiến lược và quản lý vận hành của ngân hàng. Trong thời hạn này, bà lãnh đạo hoạt động quan trọng của ngân hàng, triển khai mô hình Basel II để quản trị xui xẻo ro, thiết lập mô hình chính sách rủi ro ngân hàng, cũng tương tự thực hiện sáng tạo độc đáo làm vững mạnh vấn đề quản trị.

Kinh nghiệm trong nghành nghề dịch vụ tài chính mở rộng ra các chuyển động ngân hàng khắp china và Quốc tế. Bà được trang bị do sự nhận thức sâu sắc về những tiềm ẩn của giao bôi văn hóa.

Bà Kng Hwee Tin tốt nghiệp Thạc Sỹ quản lí trị kinh doanh tại Đại học nước nhà Singapore, nơi bà được công nhận thành tựu xuất sắc đẹp với Huy chương quà về Tài chính. Bà chấm dứt chương trình cai quản Cấp cao của trường kinh doanh Harvard năm năm 2016 và công tác Đào tạo thành Nhà Điều hành trên trường Wharton thuộc đại Đại học Pennsylvania năm 2004.


Ông tan Yew Chin

tổng giám đốc Điều hànhTập đoàn umakarahonpo.com Singapore

Tan Yew Chin là Giám đốc quản lý và điều hành (CEO), umakarahonpo.com Singapore. Ông chịu trách nhiệm cho dự án bán lẻ, nhà ở và không khí làm việc (bao có khối kinh doanh nhỏ và thương mại) của umakarahonpo.com tại Singapore. Yew Chin là thành viên của Ủy ban điều hành umakarahonpo.com.

Yew Chin bao gồm hơn 30 năm kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề bất cồn sản trên lĩnh vực đầu tư, trở nên tân tiến và thống trị tài sản. Ông là giữa những người mũi nhọn tiên phong đã giúp thành lập Technology Park Pte Ltd - tiền thân của Arcasia Land và Ascendas - vào thời điểm năm 1990, với đã tùy chỉnh và cách tân và phát triển danh mục đầu tư chi tiêu của Singapore. Ông Tan bắt đầu sự nghiệp vào năm 1987 cùng với Colliers Goh cùng Tan, địa điểm ông chịu đựng trách nhiệm quản lý danh mục đơn vị ở, công nghiệp với thương mại.