CHỌN TỪ PHÁT ÂM KHÁC VỚI CÁC TỪ CÒN LẠI

Những bài tập ngữ âm luôn luôn là thử thách đối với chúng ta học sinh tuy vậy này lại chiếm phần một phần điểm không thể nhỏ tuổi vào bài bác thi Tiếng Anh trung học phổ thông Quốc Gia. Để sẵn sàng tốt đến bài bác thi Tiếng Anh sống kì thi này, kế bên câu hỏi nắm vững tự vựng, bí quyết làm bài tập ngữ pháp, vấn đề nắm rõ cách thức làm các dạng bài tập ngữ âm (gồm phạt âm với trọng âm) cũng tương đối quan trọng sẽ giúp các bạn đạt điểm cao đấy!
*

/i:/ Hầu hết những chữ được viết dưới dạng ee (meet), ea (meat), e-e (scene),..

Bạn đang xem: Chọn từ phát âm khác với các từ còn lại

NGOẠI TRỪ: e (me), ie (piece) phát âm là /i:/


/æ/ Các chữ được viết là a

NGOẠI TRỪ: Trường vừa lòng sau a bao gồm r – sau r chưa phải là một nguyên âm.

Chữ a trong ask, path, aunt lại được phát âm là /a:/

/ai/

+Hầu không còn các chữ được viết là i-e (smile), ie (die), y (cry). Một số chữ viết là igh (high), uy (buy) cũng rất được phân phát âm là /ai/ cơ mà không nhiều.

NGOẠI TRỪ: Riêng các trường đoản cú fridge, đô thị, frikết thúc không được phạt âm là /ai/.

/i/ Hầu không còn các chữ được viết là i (win), nhiều khi y cũng khá được phạt âm nlỗi trên

NGOẠI TRỪ: Trường phù hợp sau i có r – sau r chưa hẳn là 1 trong những nguyên âm.

/ə/ Hầu hết những chữ được viết là er hoặc nguyên âm trong những âm máu không tồn tại trọng âm, ví dụ: teacher, owner...
Chữ u vào giờ Anh có nhiều bí quyết vạc âm

+Đôi khi, chữ u được gọi là /ʌ/

Ví dụ: cup, customer, cut,...

+Chữ u thường xuyên được gọi /ʊ/ giả dụ sau nó là ll, sh cùng tch

Ví dụ: pull, full, bull,...

+Chữ u thường được hiểu là /aɪ/ Lúc nó đứng trước y

Ví dụ: buy, guy,...

+Chữ u cũng hay được đọc là /ju:/ khi nó đứng trước e, el, se, sic, te, w

Ví dụ: dễ thương, computer, music,...

+Chữ uđược phát âm là /u:/Lúc nó đứng trước ca, be, ce, de, e, i, ne, o

Ví dụ: fruit, xanh, rude,...

+Chữ u được đọc là /ɜ:/ Lúc nó đứng trước chữ r

Ví dụ: burn, murder, occur

 /ɜ:/ Âm này ở trong những ngôi trường hòa hợp sau: ir (bird), er (her), ur (hurt).

+ ar: hay được phạt âm thành /ɜ:/ làm việc đều tự có nhóm -ear trước prúc âm ( VD: earth) hoặc thân các prúc âm (VD: learn )

+ er: được phân phát âm thành /ɜ:/ cùng với phần lớn trường đoản cú đi trước prúc âm( VD: err), hoặc thân những phụ âm( VD: serve)

+ ir: được phát âm thành /ɜ:/ với phần nhiều từ tất cả tận thuộc bởi -ir (VD: stir )hay -ir + prúc âm (VD: girl )

+ or : được vạc ama thành /ɜ:/ với đa số từ bỏ mà lại -or đi sau w và trước phú âm ( VD: world, worm)

+ ur: được vạc âm thành /ɜ:/ với các từ bỏ tận thuộc bởi -ur hoặc -ur + prúc âm ( VD: fur, burn)


 /e/ Chữ e (men) tuyệt ea (death), ie (friend), a (many), ai (said),...

NGOẠI LỆ: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four) cũng được phạt âm nhỏng trên

 /ɔɪ/ Các vần âm được viết là oy, oi.

Ví dụ: boy, coin...

/ɔ:/ trực thuộc các trường hòa hợp sau: or (size, norm).

NGOẠI LỆ: a (call), ar (war), au (cause), aw (saw), al (walk), augh (taught), ough (thought), four (four).

Các chữ cái được viết là ow, ou thường được phạt âm là /əʊ/ hay /aʊ/, tuy vậy bọn chúng cũng còn có nhiều biến chuyển thể phát âm khác nữa.

+Đuôi –ate của danh trường đoản cú với tính từ thường xuyên được gọi là /ət/

Ví dụ: Adequate /ˈæd.ə.kwət/

+Đuôi –ate của cồn từ thường được phát âm là /eɪt/

Ví dụ:

Congratulate /kənˈɡrætʃ.ə.leɪt/

Rotate /rəʊˈteɪt/

Debate /dɪˈbeɪt/

Ngulặng âm -ea-

+Đa số trường đoản cú 1 âm máu gọi là /i:/

Ví dụ: mean /miːn/, meat /miːt/, seat /siːt/, cheat /tʃiːt/, feat /fiːt/,…

+Từ 2 âm ngày tiết trnghỉ ngơi lên với -ea- nhận trọng âm đọc là /e/

Ví dụ: feather /ˈfeðər/, leather /ˈleðər/, weather /ˈweðər/,…


Prúc âm thường xuyên vẫn phát âm theo đúng âm của bọn chúng trong bảng vần âm. Tuy nhiên, tất cả một trong những trường thích hợp mà những em rất hấp dẫn "mắc bẫy" của đề. Các em cần được lưu ý các dạng sau đây:


a) Hai phương pháp gọi của –th

 /θ/ : think, thank, thiông chồng, thin, theater, …

LƯU Ý: bath /bɑːθ/, breath /breθ/, cloth /klɒθ/, etc.

/ð/: the, there, this, that, these, those, weather…

LƯU Ý: sunbathe /ˈsʌn.beɪð/, breathe /briːð/, clothes /kləʊðz/, etc.


Cough /kɒf/

Laugh /lɑːf/

Tough /tʌf/

Rough /rʌf/

Enough /ɪˈnʌf/

c) Chữ n

thường thì, chữ n phát âm là /n/ Tuy nhiên có những trường thích hợp chữ n được phát âm là

/ŋ/

lúc từ có dạng –nk- , -nc- , -nq-

pinkness /ˈpɪŋknəs/shrink /ʃrɪŋk/sink /sɪŋk/think /θɪŋk/twinkling /ˈtwɪŋklɪŋ/banquet /ˈbæŋkwɪt/conquer/ˈkɑːŋkər/anxiously /ˈæŋkʃəsli/

Trong những từ:

Anxiety /æŋˈzaɪ.ə.ti/Penguin /ˈpeŋɡwɪn/English /ˈɪŋɡlɪʃ/Singer /ˈsɪŋər/


a) Phát âm là /t/ nếu rượu cồn trường đoản cú hoàn thành bằng: /p, k, f, s, sh, ch, gh/.Ví dụ:- Jump ----> jumped- Cook -----> Cooked- Cough -----> Coughed- Kiss -----> kissed- Wash -----> washed- Watch -----> watched

b) Phát âm là /id/ nếu như rượu cồn từ bỏ hoàn thành bằng /d/ hoặc /t/.Ví dụ:- Wait -----> waited- Add -----> added

c) Phát âm là /d/ khi cồn từ bỏ dứt bằng: /b, g, v, đ/th/, z, j/, m, n, ng, l, r/ cùng tất cả các âm hữu tkhô cứng.

Xem thêm: Hotgirl Việt, Tin Tức Mới Nhất 5 Nữ Sinh Đang Đi Học Bỗng Nổi Tiếng Và Thành Hotgirl: Người Được Ví Như "Nancy Hàn Quốc", Người Bị Nhầm Là Hotgirl Trung Quốc

Ví dụ:- Rub -----> rubbed- drag -----> dragged- Love sầu -----> loved- Bathe ------> bathed- Use ------> Used


CHÚ Ý ở đây âm sau cùng bắt đầu là đặc trưng chứ đọng chưa phải là chữ cái hoàn thành.Ví dụ: "fax" ngừng bằng văn bản "x" tuy nhiên sẽ là âm /s/"like" xong bằng chữ "e" mà lại sẽ là âm /k/


LƯU Ý 1 số trường đoản cú chấm dứt bằng -ed được sử dụng làm tính từ phân phát âm là /Id/: agedblessedcrookeddoggedlearnednakedraggedwickedwretched


Ví dụ:

A. wicked

B. crooked

C. learned

D. worked

Nếu ko ghi lưu giữ xem xét trên thì thí sinh có khả năng sẽ bị mắc bẫy và vẫn lựa chọn lời giải C bởi vì cho rằng đáp án A, B, D đuôi “ed” được hiểu là /t/, còn câu trả lời C đuôi “ed” được phát âm là /d/.

Nhưng câu trả lời của bài xích thi vẫn là D. Vì lời giải A, B, C đuôi “ed” được đọc là /id/, còn câu trả lời D đuôi “ed” được gọi là /t/.


Kiến thức thêm s cùng es này biện pháp phát âm làm sao, các bạn học viên lớp IELTS ONLINE của IELTS TUTOR vẫn không đúng tương đối nhiều, bắt buộc học thêm vào cho kĩ


- Nếu từ bỏ chấm dứt bởi -s, -ss, -ch, -sh, - x, -z (hoặc -ze), -o, -ge, -ce (sẵn sàng chuẩn bị bình thường shức xin z-ô góp cơm) thì ta phân phát âm là /iz/.Ví dụ: changes; practices (cách viết không giống là : practise - phân phát âm tương tự) ; buzzes, recognizes


CHÚ Ý: ở chỗ này âm sau cùng new là đặc biệt quan trọng chứ chưa hẳn là chữ cái xong.Ví dụ: Với từ bỏ "laugh" kết thúc bởi phụ âm "gh" nhưng lại được phiên âm là /la:f/ - bao gồm kết thúc bằng /f/ nên lúc thêm "s" ta phát âm là /s/ chứ đọng chưa phải là /z/.


“W” câm trước “r” (write, wrong, wright,..) với “h” (who, whom,…)“H” câm: hour, honor, honest, heir, exhaust, ghost, vehicle, rhythm, rhino, và những wh-ques (what, when, while, which, where,…)“B” câm Khi sau “m” trước “t”: lamb, comb, limb, tomb, bomb, numb, thumb, plumber, doubt, debt, subtle…“K” câm: thường xuyên là “kn” thì k câm: know, knife, knoông xã, knight, knee, knit, knob, knot, knaông xã, knowledge…“T” câm: listen, often, fasten, soften, castle, whistle, bustle, Chrismas,…“D” câm: handsome, handkerchief, Wednesday, sandwich /ˈsæn.wɪdʒ/, (chăm chú từ sandwich này nha)

"K" câm Khi đứng trước N sinh hoạt đầu từ: knife, knee, know, knoông chồng, knowledge.

"E" câm Khi đứng cuối một số trường đoản cú, với hay kéo dãn dài âm của nguyên âm: Hope, drive sầu, gave sầu, write, site, grave sầu, bite, hide.

"S" câm: Isl&, isle, aisle, islet.


1. A. heal B. tear C. fear D. ear2. A. break B. heat C. mean D. weave3. A. feet B. sheep C. beer D. fee4. A. great B. repeat C. East D. Cheat

5. A. hall B. charm C. far D. calm6. A. paw B. raw C. war D. car7. A. transport B. afford C. horse D. hose8. A. because B. aunt C. auditory D. automobile9. A. fuel B. blue C. hue D. cue10. A. flew B. few C. crew D. chew11. A. cruise B. build C. bruise D. fruit12. A. tooth B. booth C. good D. soon


Đáp án:1. A. heal /hi:l/ B. tear /tiə/ C. fear /fiə/ D. ear /iə/2. A. break/breik/ B. heat/hi:t/ C. mean/mi:n/ D. weave/wi:v/3. A. feet/fi:t/ B. sheep/ ʃi:p/ C. beer/ /biə/ D. fee/fi:/4. A. great /greit/ B. repeat/ri"pi:t/ C. East/i:st/ D. Cheat/tʃi:t/

5. A. hall /hɔ:l/ B. charm/tʃɑ:m/ C. far/fɑ:/ D. calm /kɑ:m/6. A. paw /pɔ:/ B. raw/rɔ:/ C. war/wɔ:/ D. car/kɑ:/7. A. transport/trænspɔ:t/ B. afford/ə"fɔ:d/ C. horse/hɔ:s/D. hose/houz/8. A. because/bi"kɔz/ B. aunt/ɑ:nt/ C. auditory/"ɔ:ditəri/ D. automobile/"ɔ:təməbi:l/

9. A. Fuel/fjul/ B. blue/bluː/ C. hue/hju/ D. cue/dju/10. A. flew/fluː/ B. few/fju/ C. crew/kruː/ D. chew/tʃuː/.11. A. cruise/kuːs/ B. build/bi:ld/ C. bruise/bruːz/ D.fruit/fruːt/12. A. tooth/tuːθ/ B. booth/buːθ/ C. good/gud/ D. soon/suːn/


a) Với mọi từ tất cả 2 âm máu :- Động từ: Trọng âm thường lâm vào cảnh giờ đồng hồ thứ hai.Ví dụ: de"stroy; pe"rmit; sug"gest; ad"vide...

- Danh từ bỏ, Tính từ , Trạng trường đoản cú : Trọng âm thường rơi vào hoàn cảnh giờ đầu tiên.Ví dụ: "doctor, "lovely, "careful...


b) Những từ bỏ gồm 3 âm máu trsinh sống lên thì trọng âm lâm vào cảnh tiếng trang bị 3 từ buộc phải thanh lịch tràiVí dụ: geography -> ge"ography


c) Các từ tất cả tận cùng là: -tion, -sion, -ity, -ety, -ic, -ical, -ous, -ian, -al thì trọng âm rơi trước đầy đủ từ nàyVí dụ: preparation -> prepa"ration...


d) Các từ bỏ bao gồm tận cùng là: -ese, -ee, -eer, -oo, -oon, -ique, -ed, -esque thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh hầu hết từ bỏ nàyVí dụ: Vietna"mese , employ"ee...


e) Một số chi phí tố với hậu tố ko ảnh hưởng cho trọng âm. Lúc đó ta buộc phải xét đến từ gốc: re , dis, un, in, il, yên ổn, ir, ing, ful, ness, less, able, uos, ly, ment...Ví dụ: uncomfortable -> xét từ : comfort ( đổ tiền tố "un" cùng hậu tố "able" ) đây là tính trường đoản cú tất cả 2 âm huyết phải trọng âm sống giờ đầu tiên . => un"comfortable


a) Đối cùng với hễ từ: Các động từ bỏ như happen, open, offer, listen, answer, enter... tất cả trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm tiết trước tiên.


b) Đối với tự vừa là danh từ bỏ vừa là động từ: Những từ bỏ vừa là noun vừa là verb bao gồm 2 âm tiết thì khi là noun trọng âm đang lâm vào tình thế âm đầu còn verb thì rơi vào hoàn cảnh âm sau.


c) Đối với tính từ: Tính từ ghxay 2 từ nhưng mà từ đằng sau là phân trường đoản cú II thì trọng âm cũng lâm vào chính phần PII kia.Ví dụ: bad-"tempered.


e) Đối cùng với những tự gồm tận thuộc là -acy, -age, -ate, -ic, -ics,... tất cả trọng âm rơi vào tình thế âm huyết thứ nhất.

Ví dụ: catholic, lunatic, politics, arabic...


f) Đối với những trường đoản cú số đếm: hoàn thành bởi "-teen" thì trọng âm lâm vào tình thế "teen"; xong bởi "-ty" thì trọng âm lâm vào hoàn cảnh âm thứ nhất.Ví dụ: thir"teen - "thirty; fif"teen - fif"ty


Có thể đọc thêm gợi ý nâng cao về trọng âm mà lại IELTS TUTOR đang chỉ dẫn nếu như khách hàng như thế nào ước ao đọc thật kĩ thêm nhé


1. a. generous b. suspicious c. constancy d. sympathy

2. a. acquaintance b. unselfish c. attraction d. humorous

3. a. loyalty b. success c. incapable d. sincere

4. a. carefully b. correctly c. seriously d. personally

5. a. excited b. interested c. confident d. memorable

6. a. organise b. decorate c. divorce d. promise

7. a. refreshment b. horrible c. exciting d. intention

8. a. knowledge b. maximum c. athletics d. marathon

9. a. difficult b. relevant c. volunteer d. interesting

10. a. confidence b. supportive c. solution d. obedient

11. a. whenever b. mischievous c. hospital d. separate

12. a. introduce b. delegate c. marvelous d. currency


Dù rứa chắc hẳn những phép tắc ra sao, dẫu vậy đặc trưng nhất vẫn luôn là luyện tập cùng áp dụng chúng. Các bạn cũng hãy nhớ là tra tự điển liên tục để rất có thể nhớ từ và cách vạc âm nhé! Nếu còn điều gì khác thắc mắc, các bạn có thể còn lại phản hồi dưới nha!


Các khóa huấn luyện IELTS online 1 kèm 1 - 100% khẳng định đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi ko đạt, học lại FREE


*

Almost done…

We just sent you an tin nhắn. Please cliông xã the liên kết in the email lớn confirm your subscription!