CHO LÀ PHÂN GIÁC CỦA LÀ PHÂN GIÁC CỦA KHI ĐÓ

Cho (widehat AOB = 45^circ ) cùng tia (OB) là tia phân giác của góc (AOC.) Khi kia góc (AOC) là:


Phương thơm pháp giải

Sử dụng:

+ Nếu tia (Ot) là tia phân giác của (widehat xOy) thì (widehat xOt = widehat yOt = dfracwidehat xOy2)

+ Kiến thức về các nhiều loại góc: Góc vuông là góc tất cả số đo bằng (90^o); Góc bao gồm số đo lớn hơn (0^o) với bé dại rộng (90^o) là góc nhọn; Góc tầy là góc gồm số đo to hơn (90^o) với bé dại hơn (180^o); Số đo của góc bẹt là (180^o).

Bạn đang xem: Cho là phân giác của là phân giác của khi đó


*

Vì tia (OB) là tia phân giác của góc (AOC) cần (widehat AOB = widehat BOC = dfracwidehat AOC2)

Do kia (widehat AOC = 2.widehat AOB = 2.45^o = 90^o)

Vậy góc (AOC) là góc vuông.

Đáp án đề xuất chọn là: a


*
*
*
*
*
*
*

Điền các từ bỏ thích hợp vào vị trí trống: “Tia phân giác của một góc là tia bên trong góc ấy cùng …”


Cho $Ot$ là tia phân giác của (widehat xOy). Biết (widehat xOy = 100^0), số đo của (widehat xOt) là:


Cho Ot là tia phân giác của (widehat xOy). Biết (widehat xOy = 80^0), số đo của (widehat xOt) là:


Cho tia (On) là tia phân giác của (widehat mOt). Biết (widehat mOn = 70^0), số đo của (widehat mOt) là:


Cho tia (On) là tia phân giác của (widehat mOt). Biết (widehat mOn = 55^0), số đo của (widehat mOt) là:


Cho (widehat AOB = 90^circ ) với tia (OB) là tia phân giác của góc (AOC.) khi kia góc (AOC) là


Cho (widehat AOB = 45^circ ) cùng tia (OB) là tia phân giác của góc (AOC.) lúc kia góc (AOC) là:


Cho (widehat AOC = 60^0). Vẽ tia (OB) thế nào cho (OA) là tia phân giác của (widehat BOC). Tính số đo của (widehat AOB) với (widehat BOC).


Cho (widehat AOC = 75^0). Vẽ tia (OB) sao cho (OA) là tia phân giác của (widehat BOC). Tính số đo của (widehat AOB) cùng (widehat BOC).

Xem thêm: Ngân Hàng Phá Sản, Quyền Lợi Người Gửi Tiền Ở Đâu? Ngân Hàng Phá Sản, Tiền Gửi Có Được Trả Lại


Cho (widehat AOB = 110^0) với (widehat AOC = 55^0) làm sao để cho (widehat AOB) và (widehat AOC) không kề nhau. Chọn câu sai.


Cho (widehat AOC = 136^0) và (widehat AOB = 68^0) thế nào cho (widehat AOB) cùng (widehat AOC) ko kề nhau. Chọn câu sai.


Cho (widehat xOy) cùng (widehat yOz) là hai góc kề bù. Biết (widehat xOy = 120^circ ) cùng tia (Ot) là tia phân giác của (widehat yOz.) Tính số đo góc (xOt.)


Cho (widehat xOy) với (widehat yOz) là nhì góc kề bù. Biết (widehat xOy = 112^o) và tia (Ot) là tia phân giác của (widehat yOz). Tính số đo góc (widehat xOt).


Cho góc (AOB) với tia phân giác (OC) của góc đó. Vẽ tia phân giác (OM) của góc (BOC.) Biết (widehat BOM = 35^circ .) Tính số đo góc (AOB.)


Cho góc (AOC) cùng tia phân giác (OB) của góc kia. Vẽ tia phân giác (OM) của góc (BOC). Biết (widehat BOM = 25^o). Tính số đo góc (AOM).


Cho góc bẹt (xOy). Trên và một nửa mặt phẳng bờ (xy) vẽ các tia (Om;On) sao để cho (widehat xOm = a^circ ,left( {a*

*

Cơ quan tiền công ty quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát