Cho Hỗn Hợp 2 Anken Đồng Đẳng Kế Tiếp Nhau Tác Dụng Với Nước

Cho tất cả hổn hợp hai anken đồng đẳng sau đó nhau công dụng với nước (gồm H2SO4 có tác dụng xúc tác) nhận được hỗn hợp Z có hai rượu (ancol) X với Y. Đốt cháy hoàn toàn 1,06 gam các thành phần hỗn hợp Z kế tiếp kêt nạp cục bộ thành phầm cháy vào nhì lít hỗn hợp NaOH 0,1M nhận được dung dịch T trong đó nồng độ của NaOH bởi 0,05M. Công thức cấu tạo thu gọn của X và Y là: (biết thể tích những hỗn hợp biến đổi ko xứng đáng kể)


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp 2 anken đồng đẳng kế tiếp nhau tác dụng với nước

*
Nhóm học tập facebook miễn giá tiền mang lại teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Hỏi bài tập, thầy cô umakarahonpo.com trả lời miễn phí!

*
Thi online bên trên phầm mềm VietJachồng. Tải ngay!


Đáp án A

Call công thức bình thường của 2 anken đồng đẳng liên tiếp là

*
. Có
*

*

Lúc hấp thụ CO2 vào dung dịch NaOH, sau làm phản ứng NaOH còn dư đề nghị tạo muối bột dung hòa.

*

0,05 0,1

Ta có sơ đồ:

*

*
0,05

*

Do kia nhị ancol yêu cầu kiếm tìm là C2H5OH cùng C3H7OH.


Hỗn đúng theo X có anken và hiđro bao gồm tỉ khối so với heli bởi 3,33. Cho X đi qua bột niken nung rét đến lúc bội phản ứng xảy ra trọn vẹn, nhận được tất cả hổn hợp Y có tỉ khối hận đối với heli là 4. Công thức phân tử của anken là:


Một bình bí mật chỉ cất những hóa học sau: axetilen (0,5 mol), vinylaxetilen (0,4 mol), hidro (0,65 mol) cùng một không nhiều bột niken. Nung nóng bình một thời hạn, nhận được tất cả hổn hợp khí X gồm tỉ kân hận đối với H2 bởi 19,5. Khí X bội nghịch ứng trọn vẹn cùng với 0,7 mol AgNO3 trong hỗn hợp NH3, chiếm được m gam kết tủa cùng 10,08 lít tất cả hổn hợp khí Y (đktc). Khí Y làm phản ứng buổi tối đa cùng với 0,55 mol Br2 trong hỗn hợp. Giá trị của m là?


Xem thêm: Đại Tướng Phùng Quang Thanh Là 'Độc Địa', Tiểu Sử Lãnh Đạo

Một hỗn hợp X gồm nhì anken A, B kế tiếp nhau trong hàng đồng đẳng có tỉ khối hận so với H2 bởi 16,625. Cho vào bình một ít bột Ni và H2 dư nung rét một vài ngày sau kia gửi bình về ánh nắng mặt trời lúc đầu thì thấy áp suất trong bình bằng 7/9 so với áp suất đầu và được hỗn hợp Z. Biết rằng khả năng tác dụng với H2 của mỗi anken là hệt nhau. Công thức phân tử của A, B cùng xác suất anken vẫn phản bội ứng là:


Hỗn hợp thuở đầu bao gồm 1 ankin, 1 anken, 1 ankan cùng H2 với áp suất 4 atm. Đun rét bình bới Ni xúc tác để thực hiện bội nghịch ứng cộng sau đó đưa bình về nhiệt độ lúc đầu được hỗn hợp Y, áp suất tất cả hổn hợp Y là 3atm. Tỉ khối tất cả hổn hợp X với Y đối với hidro lần lượt là 24 với x. Giá trị của x là?


Một hỗn hợp X gồm 1 ankan A và 1 ankin B tất cả thuộc số nguyên ổn tử cacbon. Trộn X cùng với H2 (vừa đủ) sẽ được các thành phần hỗn hợp Y. lúc đến Y qua Pt xúc tác thì nhận được khí Z gồm tỉ khối so với CO2 bằng 1 (bội phản ứng cộng H2 trả toàn). Biết rằng VX =6,72 lkhông nhiều cùng VH = 4,48 lít. Xác định cách làm phân tử cùng số mol của A, B trong tất cả hổn hợp X. Các thể tích khí được đo sinh hoạt đktc


Một tất cả hổn hợp A có 2 olefin lên trên thể khí là đồng đẳng kế tiếp nhau. Cho 1,792 lkhông nhiều các thành phần hỗn hợp A (ngơi nghỉ 0°C và 2,5 atm) qua bình đựng dung dịch brom dư, fan ta thấy khối lượng của brom tăng lên 7g. Công thức phân tử của các olefin và nhân tố tỷ lệ về thể tích của tất cả hổn hợp A là:


*