Cho hình vuông tâm o có bao nhiêu phép quay tâm o biến hình vuông thành chính nó

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Bạn đang xem: Cho hình vuông tâm o có bao nhiêu phép quay tâm o biến hình vuông thành chính nó

*

Cho hình vuông trọng tâm O. Hỏi tất cả bn phxay tảo trung tâm O góc α, (0lealpha, trở nên hình vuông vắn bên trên thành bao gồm nó


*

Cho hình vuông tất cả O là chổ chính giữa. Có bao nhiêu phép cù trọng tâm O góc α ( 0 ≤ α ≤ π ) phát triển thành hình vuông bên trên thành thiết yếu nó?

A.1

B.2

C.3

D.4


*

Cho hình chữ nhật có O là tâm đối xứng. Hỏi bao gồm từng nào phép con quay chổ chính giữa O góc α,0

A. không có

B. một

C. hai

D. vô số


Cho hình chữ nhật tất cả O là trung ương đối xứng. Hỏi tất cả từng nào phxay tảo vai trung phong O góc α,0 B. một

C. hai

D. vô số


Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Lấy Số Điện Thoại Từ Sim Vào Iphone, Cách Nhập Danh Bạ Từ Sim Vào Điện Thoại Android

gồm từng nào phép xoay trung khu O góc (alphaleft(0lealphale2pi ight)) biến tam giác phần đông trung khu O thành chính nó ?


Cho hình chữ nhật bao gồm O là chổ chính giữa đối xứng. Có từng nào phxay con quay chổ chính giữa O góc α

( 0 ≤ α ≤ π ) trở thành hình chữ nhật bên trên thành chủ yếu nó?

A.0

B.2

C.3

D.4


Cho tam giác đều tất cả O là trung tâm. Có bao nhiêu phxay cù trung ương O góc α ( 0 ≤ α ≤ π ) trở thành tam giác bên trên thành thiết yếu nó?

A.1

B.2

C.3

D.4


Số phạt biểuđúng là:

1.Phnghiền đối xứng qua điểm O là một trong phnghiền dời hình.

2. Phxay đối xứng qua điểm O là phxay con quay trung khu O góc cù 180 °

3.Phép xoay Q(O; α ) đổi mới A thành M thì O phương pháp hồ hết A với M

4. Phép cù Q(O; α ) trở nên A thành M thì O nằm trong con đường tròn đường kính AM

5.Phép con quay Q(O; α ) vươn lên là O thành thiết yếu nó

6.Phnghiền con quay Q(O; α ) biến chuyển (O;R) thành (O;2R)

7.Phnghiền quay trung tâm O góc π 2 với phép con quay vai trung phong O góc 5 π 2 là nhì phép cù giống như nhau

A.4

B.5

C.6

D.7


Đáp án B

Những phát biểuđúng: 1;2;3;5;7

4. Phxay tảo Q(O;180 ° ) biến A thành M thì O ở trong mặt đường tròn đường kính AM

6. Phnghiền xoay Q(O; α ) trở thành (O;R) thành (O;R)


Cho hình vuông ABCD tâm O. Phnghiền quay nào dưới đây vươn lên là hình vuông thành bao gồm nó

A. Q A ; 90 O

B. Q O ; 90 O

C. Q A ; 45 O

D. Q O ; 45 O


Với giá trị nào của góc φ tiếp sau đây thì phnghiền cù Q O ; φ vươn lên là hình vuông vắn ABCD trung ương O thành bao gồm nó?

A. φ = π 2

B. φ = 3 π 4

C. φ = 2 π 3

D. φ = π 3


Cho hình vuông vắn ABCD (như hình vẽ). Phxay quay trung khu A góc con quay α vươn lên là điểm D thành điểm B. Hỏi góc α à góc nào:

*

A. 90 ∘

B.- 90 ∘

C. 45 ∘

D. - 45 ∘