Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

Cho hai số​ biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Tìm số bé .

Đang xem: Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. tìm số bé.

​Ai giúp mình với , mình cảm ơn . Giải chi tiết hộ mình nha mình tick cho .

*

trung bình cộng của 2 số là:

1516-173=1343

tổng của 2 số là :

1343×2=2686

số bé là:

2686-1516=1170

Đ/S:1170

mình đã giải chi tiết rồi đó

*-^

nhớ tk nha

cảm ơn và hẹn sẽ tk lại

*

trung bình cộng của 2 số là:

1516-173=1343

tổng của 2 số là :

1343×2=2686

số bé là:

2686-1516=1170

Đ/S:1170

mình đã giải chi tiết rồi đó

 

Trung bình cộng của 2 số là: 1516 – 173 = 1343

Tổng của 2 số là : 1343 x 2 = 2686

Số bé là: 2686 – 1516 = 1170

Đáp số:1170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trung bình cộng của 2 số là: 1516 – 173 = 1343

Tổng của 2 số là : 1343 x 2 = 2686

Số bé là: 2686 – 1516 = 1170

*

Đáp số:1170

Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là 

Câu 5:Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là 

Câu 8:Cho hai số biết số lớn là 1516 và số này lớn hơn trung bình cộng của hai số là 173. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là 

 

1 . Tìm 7 số lẻ liên tiếp biết trung bình cộng của chúng bằng số lẻ lớn nhất có 2 chữ số ?

2 . Cho 2 số , biết số lớn là 48 và số này lớn trung bình cộng của 2 số là 4 . Tìm số bé ?

3 . Cho 2 số , biết số lớn là 7,8 và số này lớn hơn trung bình cộng của 2 số là 1,4 . Tìm số bé ?

4 . Cho 2 số , biết số bé là 1,4 và số này bé hơn trung bình cộng của 2 số là 27 . Tìm số lớn ?

5 . Cho 4 số :80,90 a và b . Tìm a,b biết số a kém mức trung bình cộng của 3 số 80,90 và a là 4 số b hơn trung bình cộng cả 4 là 12 ?

Mình cảm ơn các bạn đã giải cho mình nhé . (viết cả lời giải ).

Xem thêm:

 

Lớp 5 Toán
1
0

Cho hai số, biết số lớn là 7,2 và lớn hơn trung bình cộng của hai số là 1,4. Tìm số bé. Các bạn trả lời nhanh giúp mình chỉ cần đáp án thôi. Đúng mình sẽ cick nha! 

Lớp 5 Toán
1
0

Trung bình cộng hai số là 87,25 .Biết số bé gấp 2 lần hiệu 2 số.tìm số lớn.

Giải chi tiết giùm mình nha. 

Kb với mình nha các bạn ơi
Lớp 5 Toán
2
0
Tìm hai số biết trung bình cộng của chúng là 875 và số lớn hơn trong hai số là số lớn nhất có 3 chữ số.

Xem thêm:

Giúp mình với, cảm ơn các bạn rất nhiều.

Lớp 5 Toán
3
0

tìm hai số , biết số thứ nhất lớn hơn trung bình cộng của hai số là 783. hỏi hiệu hai số là bao nhiêu

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *