CHO H2 VÀ 1 OLEFIN CÓ THỂ TÍCH BẰNG NHAU

Cho H2 và 1 olefin rất có thể tích cân nhau qua niken đun nóng ta được các thành phần hỗn hợp A. Biết tỉ khối khá của A đối với H2 là 23,2. Công suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Phương pháp phân tử olefin là


Bạn đang xem: Cho h2 và 1 olefin có thể tích bằng nhau

Giả sử nH2 = nanken = 1 mol

+) công suất phản ứng tính theo H2 hoặc anken là tương đồng (vì bao gồm tỉ lệ làm phản ứng = tỉ trọng số mol)

+) n sút = nH2 phản ứng  

+) na = nhỗn hợp ban đầu – ngiảm

+) Áp dụng công thức: (fracar M_tar M_s = fracn_sn_t,, = > ,,ar M_t = fracn_A.ar M_An_t)

+) mặt khác (,,ar M_t = fracn_H_2.M_H_2 + n_anken.M_ankenn_H_2 + n_anken)


Olefin là anken bao gồm CTPT CnH2n

Giả sử nH2 = nanken = 1 mol

=> năng suất phản ứng tính theo H2 hoặc anken là đồng nhất (vì có tỉ lệ bội phản ứng = tỉ trọng số mol)

=> n sút = nH2 phản bội ứng  = 1.0,75 = 0,75 mol

=> mãng cầu = nhỗn hợp ban sơ – ngiảm = 2 – 0,75 = 1,25 mol

Áp dụng công thức: (fracar M_tar M_s = fracn_sn_t,, = > ,,ar M_t = fracn_A.ar M_An_t = frac1,25.23,2.22 = 29,)

Mặt khác (,,ar M_t = fracn_H_2.M_H_2 + n_anken.M_ankenn_H_2 + n_anken = frac1.2 + 1.M_anken2 = 29,,, = > ,,M_anken = 56)

=> anken là C4H8


Đáp án yêu cầu chọn là: c


*


+ Xét hiệu suất phản ứng tính theo hóa học nào

+ cùng với những câu hỏi chỉ gồm tỉ lệ thể tích, tỉ lệ cân nặng mà không có số mol, ta hoàn toàn có thể giả sử đem 1 mol hỗn hợp ban sơ để dễ ợt tính toán


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập bội phản ứng cộng của anken Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Áp dụng quy tắc Mac-cốp-nhi-cốp vào trường thích hợp nào dưới đây ?


Khi mang lại but-1-en tác dụng với hỗn hợp HBr, theo qui tắc Mac-côp-nhi-côp sản phẩm nào sau đây là sản phẩm thiết yếu ?


Anken C4H8 gồm bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với dung dịch HCl chỉ mang đến một sản phẩm hữu cơ duy nhất?


Cho các chất: xiclobutan, 2-metylpropen, but-1-en, cis-but-2-en, 2-metylbut-2-en. Dãy gồm những chất sau khi phản ứng với H2 (dư, xúc tác Ni, to), mang đến cùng một sản phẩm là:


Cho láo lếu hợp toàn bộ các đồng phân mạch hở của C4H8 công dụng với H2O (H+, to) thu được tối đa bao nhiêu thành phầm cộng ?


Anken tương thích để pha trộn ancol (CH3CH2)3C-OH là


Có nhì ống nghiệm, mỗi ống cất 1 ml dung dịch brom trong nước bao gồm màu quà nhạt. Sản xuất ống trước tiên 1 ml hexan và ống máy hai 1 ml hex-1-en. Lắc hồ hết cả hai ống nghiệm, tiếp đến để yên nhì ống nghiệm vào vài phút. Hiện tượng quan gần kề được là:


Cho 3,36 lít các thành phần hỗn hợp etan với etilen (đktc) đi lờ lững qua qua hỗn hợp brom dư. Sau bội nghịch ứng trọng lượng bình brom tăng thêm 2,8 gam. Số mol etan và etilen trong các thành phần hỗn hợp lần lượt là:


Xem thêm: Thời Tiết Đà Lạt Tháng 12 Có Lạnh Không ? Kinh Nghiệm Du Lịch Bổ Ích

2,8 gam anken A làm mất đi màu toàn diện dung dịch đựng 8 gam Br2. Hiđrat hóa A chỉ chiếm được một ancol duy nhất. A mang tên là:


Dẫn 3,36 lít (đktc) tất cả hổn hợp X có 2 anken là đồng đẳng sau đó vào bình nước brom dư, thấy khối lượng bình tạo thêm 7,7 gam. Yếu tố phần % về thể tích của nhị anken là:


Một các thành phần hỗn hợp X tất cả ankan A cùng một anken B tất cả cùng số nguyên tử C và phần đông ở thể khí nghỉ ngơi đktc. Cho hỗn hợp X trải qua nước Br2 dư thì thể tích khí Y còn sót lại bằng nửa thể tích X, còn trọng lượng Y bởi 15/29 khối lượng X. CTPT A, B với thành phần % theo thể tích của tất cả hổn hợp X là


Cho hiđrocacbon X bội nghịch ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Khi X bội nghịch ứng với HBr thì thu được hai sản phẩm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là:


Hỗn hòa hợp A có 2 anken đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy trọn vẹn V lít A thu được 13,44 lít CO2 ở đktc. Mặt khác A làm mất màu vừa hết 40 gam Br2. CTPT của 2 anken và tỷ lệ thể tích khớp ứng là


Hỗn phù hợp khí X gồm một ankan và 1 anken. Mang lại 1,68 lit khí X đến qua dung dịch brom làm mất màu hoàn toản dung dịch chứa brom thấy sót lại 1,12 lit khí. Còn mặt khác nếu đốt cháy hoàn toàn 1,68 lit khí X rồi cho thành phầm cháy trải qua bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư thu được 12,5 gam kết tủa. Công thức phân tử của những hiđrocacbon thứu tự là:


Một hỗn hợp A bao gồm một anken X cùng một ankan Y có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử và cùng số mol. Mang lại m gam tất cả hổn hợp A làm mất màu hoàn toản 80 gam hỗn hợp brom 20%. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp trên chiếm được 0,6 mol CO2. X và Y tất cả công thức phân tử là:


Trộn 1 mol anken X cùng với 1,6 mol H2 rồi dẫn tất cả hổn hợp qua Ni nung nóng thu được hỗn hợp Y. Dẫn các thành phần hỗn hợp Y vào brom dư thấy bao gồm 0,2 mol Br2 vẫn phản ứng. Năng suất phản ứng hiđro hóa là


Hỗn đúng theo X tất cả H2, C2H4, C3H6 có tỉ khối đối với H2 với 9,25. Mang lại 22,4 lít X (đktc) vào bình kín đáo có sẵn không nhiều bột Ni. Đun lạnh bình một thời hạn thu được tất cả hổn hợp khí Y tất cả tỉ khối đối với H2 bằng 10. Tổng cộng mol H2 đã phản ứng là


Cho các thành phần hỗn hợp X có etilen với H2có tỉ khối so với H2bằng 4,25. Dẫn X qua bột niken nung rét (hiệu suất phản ứng 75%) thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối của Y so với H2(các thể tích đo ở thuộc điều kiện) là


Cho H2và 1 olefin rất có thể tích bằng nhau qua niken nấu nóng ta được hỗn hợp A. Biết tỉ khối khá của A đối vớiH2 là 23,2. Hiệu suất phản ứng hiđro hoá là 75%. Bí quyết phân tử olefin là


Hỗn hòa hợp khí X tất cả H2và C2H4có tỉ khối so với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Ycó tỉ khối so với He là 5. Công suất của làm phản ứng hiđro hoá là


Số cặp đồng phân cấu tạo anken làm việc thể khí (đkt) thoả nguyện điều kiện: khi hiđrat hoá tạo ra thành các thành phần hỗn hợp gồm ba ancol là


Hỗn thích hợp khí X bao gồm H2 với một anken có chức năng cộng HBr cho sản phẩm hữu cơ duy nhất. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 9,1. Đun lạnh X gồm xúc tác Ni, sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, thu được các thành phần hỗn hợp khí Y không làm mất màu nước brom; tỉ khối của Y đối với H2 bởi 13. Công thức cấu tạo của anken là:


Biết 0,05 mol hiđrocacbon X mạch hở làm mất màu vừa đủ dung dịch chứa m gam brom đã cho ra sản phẩm có hàm lượng brom đạt 69,56%. Công thức phân tử của X và quý hiếm m theo thứ tự là


Cembrene C20H32 được tách bóc từ vật liệu nhựa thông, khi tác dụng hoàn toàn với hiđro dư nhận được C20H40. Điều này chứng minh điều gì (biết cembrene không gia nhập phản ứng cộng mở vòng với H2)?


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vị Bộ thông tin và Truyền thông.