CHO BIẾT SỰ KHÁC NHAU GIỮA PHÁT TRIỂN QUA BIẾN THÁI VÀ KHÔNG QUA BIẾN THÁI

- cho biết thêm sự không giống nhau về sinh trưởng và cải tiến và phát triển qua biến hóa thái và không qua biến thái.

Bạn đang xem: Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái và không qua biến thái

- Cho biết sự khác biệt về sinh trưởng và phát triển qua trở nên thái trọn vẹn và không hoàn toàn.


Phương pháp giải - Xem bỏ ra tiết

*


Lời giải chi tiết

Phân biệt phát triển và cách tân và phát triển qua biến thái và không qua thay đổi thái

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển không qua biến hóa thái

Sinh trưởng và cách tân và phát triển qua phát triển thành thái

Con non tất cả các điểm lưu ý hình thái, kết cấu và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

Con non có sự biến hóa đột ngột hình thái, cấu tạo và sinh lí mới thay đổi thành nhỏ trưởng thành.

Xem thêm: Thông Tin Về Bản Đồ Quy Hoạch Sử Dụng Đất Huyện Cần Giờ 2021

Con non cách tân và phát triển thành con trưởng thành không trải qua quá trình lột xác.

Con non cách tân và phát triển thành con trưởng thành cần trải qua tiến trình lột xác

Phân biệt sinh trưởng và trở nên tân tiến qua trở thành thái trọn vẹn và qua biến thái không hoàn toàn

Sinh trưởng và trở nên tân tiến qua thay đổi thái trả toàn

Sinh trưởng và cải tiến và phát triển qua biến thái không trả toàn

Ấu trùng (sâu sinh sống côn trùng, nòng nọc sống ếch nhái) có hình dạng và cấu tạo rất không giống với nhỏ trưởng thành.

Ấu trùng gồm hình dạng, cấu tạo và sinh lí tương tự với con trưởng thành.

Ấu trùng trải trải qua nhiều lần lột xác cùng qua giai đoạn trung gian (giai đoạn nhộng làm việc côn trùng) biến hóa thành con trưởng thành.