Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

*

*

Trước tình hình trên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kí với Chính phủ Pháp bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946, tiếp tục nhượng bộ cho Pháp một số quyền lợi kinh tế, văn hóa ở Việt Nam để có thời gian xây dựng và củng cố lực lượng, chuẩn bị cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp nhất định sẽ bùng nổ.

Đang xem: Chính phủ ta kí với pháp hiệp định sơ bộ ngày 6-3-1946 và tạm ước ngày 14-9-1946 nhằm mục đích gì

*

Ta kí Hiệp Định Sơ bộ với mục đích: –Tránh được 1 cuộc chiến đấu bất lợi –Đẩy quân đội Trung Hoa Dân Quốc và tay sai ra khỏi nước ta –Có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp *Sau khi kí Hiệp định Sơ bộ, Pháp tăng cường các hoạt động khiêu khích, tạo nên căng thẳng giữa ta và Pháp. Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh kí với Pháp bản Tạm ước nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn để chuẩn bị cho cuộc kháng chiến chống Pháp.

Bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 được ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì?

A. Để đối phó với 20 vạn quân Tưởng.

B. Tạo cho ta thêm thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng.

C. Nhằm loại 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta

D. Để nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên đất nước ta.

Bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 được ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì?

A. Để đối phó với 20 vạn quân Tưởng

B. Tạo cho ta thêm thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng

C. Nhằm loại 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta.

D. Để nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên đất nước ta

Bản Tạm ước ngày 14 – 9 – 1946 được ký với chính phủ Pháp nhằm mục đích gì?

A. Để đối phó với 20 vạn quân Tưởng.

B. Tạo cho ta thêm thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng

C. Nhằm loại 20 vạn quân Trung Hoa Dân Quốc ra khỏi nước ta

D. Để nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên đất nước ta.

A. thiện chí yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh của nhân dân ta.

B. chính phủ ta tiếp tục lùi bước trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.

C.

Xem thêm: Cách Đăng Ký Gọi Nội Mạng Viettel Sim Sinh Viên 2015, 10 Ưu Đãi Dành Cho Tân Sinh Viên Của Viettel

thực dân Pháp đã đạt thêm một bước trong cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nước ta.

D. chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta.

Đáp án D

=> Đảng ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước đã minh chứng cho chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng.

Đúng 0
Bình luận (0)

A. thiện chí yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh của nhân dân ta

B. chính phủ ta tiếp tục lùi bước trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp

C. thực dân Pháp đã đạt thêm một bước trong cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nước ta

D. chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta

Lớp 0 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Chọn đáp án D.

=> Đảng ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước đã minh chứng cho chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng.

Đúng 0
Bình luận (0)

A. thiện chí yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh của nhân dân ta.

B. chính phủ ta tiếp tục lùi bước trước âm mưu xâm lược của thực dân Pháp.

C. thực dân Pháp đã đạt thêm một bước trong cuộc chiến tranh xâm lược trở lại nước ta.

D. chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng và Chính phủ ta.

Lớp 12 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

=> Đảng ta kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ và Tạm ước đã minh chứng cho chủ trương, sách lược đúng đắn và kịp thời của Đảng

Đúng 0
Bình luận (0)

A.Tạo cho ta có thêm thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng.

B.Để nhân nhượng cho Pháp quyền lợi trên đất nước ta.

C. Nhằm loại 20 vạn quân Trung Hoa Dân quốc ra khỏi nước ta.

D. Để đối phó với 20 vạn quân Tưởng.

Lớp 0 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Đáp án: A

Đúng 0
Bình luận (0)

Mục đích chung của Hiệp định Sơ bộ (6 – 3 – 1946) và Tạm ước (14 – 9 – 1946) là

A. tạo điều kiện để đuổi quân Trung Hoa Dân quốc và tay sai về nước.

B. tránh tình trạng phải đương đầu với nhiều kẻ thù một lúc.

C. kéo dài thời gian để tranh thủ sự ủng hộ của Liên Xô và các nước XHCN khác.

D. kéo dài thời gian hòa bình để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài trước mắt.

Xem thêm:

Lớp 0 Lịch sử
1
0
Gửi Hủy

Đáp án D

Hiệp định Sơ bộ giúp ta hòa hoãn với Pháp, tránh được cuộc chiến đấu bất lợi vì phải chống lại nhiều kẻ thù một lúc, đẩy 20 vạn quân Tưởng về nước, có thêm thời gian hòa bình để củng cố chính quyền cách mạng, chuẩn bị lực lượng mọi mặt cho cuộc kháng chiến lâu dài chống thực dân Pháp về sau. Sau thời gian nhân nhượng, thực dân Pháp vẫn không ngừng lấn tới, xét thấy tương quan lực lượng và khả năng ta chưa đủ mạnh để đương đầu với Pháp trong cuộc chiến lâu dài, ta tiếp tục kí kết Tạm ước 14 – 9 – 1946 nhằm kéo dài thời gian hòa hoãn để xây dựng, củng cố lực lượng, chuẩn bị bước vào cuộc kháng chiến lâu dài. Như vậy, mục đích chung của hai văn bản này là : kéo dài thời gian hòa bình để chuẩn bị cho cuộc chiến lâu dài trước mắt.

Đúng 0
Bình luận (0)
umakarahonpo.com

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *