Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm:

quý khách hàng đã xem phiên bản rút gọn của tư liệu. Xem và tải ngay phiên bản tương đối đầy đủ của tài liệu tại đây (186.37 KB, 12 trang )


Bạn đang xem: Chi phí sản xuất tư bản chủ nghĩa bao gồm:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINHKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANHLỚP VB2 - K14 – QUẢN TRỊ KINH DOANHĐỀ TÀI 16SO SÁNH: CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC; LỢI NHUẬN VỚI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ; TỶ SUẤT LỘI NHUẬN VỚI TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨUMÔN HỌCNHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN HỌC PHẦN 2-NÂNG CAOThành phố Sài Gòn ngày 21 mon 1một năm 2011GVHD: THẦY NGUYỄN MINH TUẤN1. THÀNH VIÊN NHÓM 161. HỒ THỊ LAN2. TRẦN NGUYỄN KIM PHƯỢNG3. TRIỆU THANH HÀ4. LÊ NGUYÊN DI5. NGUYỄN ĐẠI ANH THOẠI6. HUỲNH PHÚC THỊNH7. VÕ NGỌC GIÀU8. PHẠM GIA CẦNLỜI MỞ ĐẦULời thứ nhất, chúng em xin thật tâm cảm ơn:Thầy Nguyễn Minh Tuấn đã tận tình truyền đạt với gợi ý chúng em trong suốt quá trình môn học tập.Ban chủ nhiệm khoa Quản trị Kinch doanh trường Đại học tập Kinh tế TP.Hồ Chí Minh đã sinh sản điều kiện cho chúng em được học tập trên trường.Sự bắt tay hợp tác, hòa đồng và niềm nở dàn xếp thân các member đội.Sau đó là phần trình diễn đái luận của nhóm 16 về đề tài: “SO SÁNH: CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ
THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC; LỢI NHUẬN VỚI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ; TỶ SUẤT LỘI NHUẬN VỚI TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU.”1MỤC LỤC TrangLỜI MỞ ĐẦU 1MỤC LỤC 2I. CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA (TBCN). VỚI CHI PHÍ THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC………………………………………………… 31. Các khái niệm 31.1 Tư bạn dạng ứng trước 31.2 Chi phí thực tiễn 31.3 Chi phí tiếp tế TBcông nhân 42. Sự không giống nhau giữa giá thành tiếp tế TBCN với Chi tiêu thực tế 43. Sự không giống nhau giữa chi phí sản xuất TBCN và Tư phiên bản ứng trước 44.Ý nghĩa thực tiễn 5II. LỢI NHUẬN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 61. Khái niệm 62. So sánh lợi nhuận với giá trị thặng dư 6III. TỶ SUẤT LƠI NHUẬN VÀ TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ 71. Khái niệm 71.1 Tỷ suất cực hiếm thặng dư 71.2 Tỷ suất lợi nhuận 72. So sánh tỷ suất quý hiếm thặng dư và tỷ suất lợi nhuận 8IV. Ý NGHĨA THỰC TIỄN 9V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 102Những nguyên tắc cơ phiên bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinch doanhI. CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA (TBCN) VỚI CHI PHÍ THỰC
TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC1. Các khái niệm:1.1Tư bản ứng trước: - Tư bạn dạng ứng trước: là ngân sách tư bản mà lại bên bốn bản ứng trước để sở hữ TLSX cùng sức lao đụng để tiếp tế ra hàng hóa.- Tư bạn dạng ứng trước gồm những: Tư bạn dạng không thay đổi là tứ bản ứng trước để mua TLSX(máy móc, máy, vật liệu, nhiên liệu…) , vào quá trình phân phối, quý giá của TLSX được bảo toàn (bởi lao cồn rõ ràng của công nhân, quý hiếm của TLSX được chuyển vào thành phầm mới). Ký hiệu là C; - Tư phiên bản khả biến đổi là tứ phiên bản ứng trước của nhà bốn phiên bản để sở hữ mức độ lao hễ, cân bằng sức lao cồn của bản thân mình thì fan lao động không chỉ là tạo nên cực hiếm để bù đắp cho sức lao động của họ mà hơn nữa tạo ra quý hiếm bắt đầu , quý giá thặng dư mang lại bên bốn phiên bản. Ký hiệu là V1.2giá thành thực tế:- Chi phí thực tế: là chi phí nhằm tạo nên quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa, được biểu thị bởi vì cách làm W=c+v+m.- Chi phí thực tiễn bao hàm lao cồn quá khứ mãi sau trong số yếu tố của TLSX (tự động móc , phương tiện, nguim đồ vật liệu…) với lao hễ sống bị hao phí tổn vào quá trình sản xuất TLSX thành sản phẩm mới toanh.- Trong quy trình lao cồn, lao động nắm thể(trong lao hễ sống) của bạn phân phối gồm nhiệm vụ bảo toàn với vận động và di chuyển ngulặng vẹn giá trị cũ của bốn liệu phân phối vào sản phẩm. Lao động trừu tượng (trong lao hễ sống) bắt đầu chính là nguyên ổn nhân tạo thành cực hiếm bắt đầu của thành phầm sản phẩm hóa3Những nguyên lý cơ phiên bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinh doanh1.3giá cả cung ứng TBCN:- túi tiền cung cấp TBcông nhân là ngân sách về bốn bạn dạng mà lại công ty tư bạn dạng ứng ra để mua TLSX (c) cùng sở hữu mức độ lao rượu cồn (v) để chế tạo ra sản phẩm & hàng hóa.- Ngân sách chế tạo TBcông nhân được ký hiệu là k, Khi đó: k=c+v
- Nếu gửi định nghĩa ngân sách cấp dưỡng TBCN vào thì quý hiếm sản phẩm & hàng hóa được đưa trở thành W=k+mét vuông. Sự khác biệt giữa Chi phí cung ứng TBCN cùng Ngân sách chi tiêu thực tế:Về hóa học, thì ngân sách chế tạo TBcông nhân đề đạt chi phí của phòng bốn bạn dạng , buộc phải không có quan hệ với việc sinh ra quý hiếm của sản phẩm & hàng hóa còn ngân sách thực tiễn phản ánh đúng, đầy đủ hao giá tiền lao động xã hội quan trọng nhằm phân phối và tạo nên quý giá sản phẩm & hàng hóa.Về phương diện lượng thì:- Chi phí tiếp tế TBcông nhân k = c+v- Ngân sách thực tế W = c+v+m giá cả cung ứng TBCN nhỏ tuổi rộng ngân sách thực tế : (c+v) So Sánh CP Sản xuất TBcông nhân (k) CP Thực tế (c+v+m)Về chấttúi tiền phản ánh hao phí tổn tư bạn dạng ở trong nhà bốn phiên bản, đề xuất không có mối quan hệ với việc xuất hiện quý giá sản phẩm & hàng hóa.Phản ánh đúng, đủ hao phí lao động xóm hội quan trọng để cấp dưỡng với tạo thành quý hiếm hàng hóa.Về lượng k = (c+v) 3. Sự không giống nhau giữa chi phí chế tạo TBCN với Tư phiên bản ứng trước:Trên thực tế thì bốn bạn dạng sản xuất được tạo thành tư bản lưu giữ động với bốn bản cố định cho nên vì thế ngân sách sản xuất tứ bản công ty nghĩa luôn luôn nhỏ dại hơn tư bạn dạng ứng trước. 4Những nguyên tắc cơ phiên bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinch doanhVí dụ: Một bên tư bạn dạng cung cấp chi tiêu tứ bạn dạng cùng với số bốn bạn dạng thắt chặt và cố định ( c1 ) là 1200 đơn vị chức năng tiền tệ; số tư bạn dạng lưu giữ hễ ( c2 với v ) là 480 đơn vị chi phí tệ ( trong số đó giá trị của nguyên, nhiên, vật liệu ( c2 ) là 300, tiền công ( v ) là 180 ). Nếu bốn bản cố định hao mòn không còn trong 10 năm, tức là tưng năm hao mòn 1trăng tròn đơn vị chức năng tiền tệ thì: Chi tiêu sản
xuất ( k ) là: 1đôi mươi + 480 = 600 đơn vị chi phí tệ Tư phiên bản ứng trước ( K ) là: 1200 + 480 = 1680 đơn vị chi phí tệ Tức là: K › kSo sánh Chí tầm giá cung cấp TBcông nhân (k) Tư bản ứng trước (K)Về chấtChỉ tính mang lại hao mòn máy móc nhà xưởng, tải vật liệu, mức độ lao cồn.Toàn bộ ngân sách nhưng bên tư bạn dạng ứng trước để sở hữ TLSX cùng sức lao động.Về lượngk k = K khi thời hạn lao rượu cồn là một năm4. Ý nghĩa thực tiễn:- Các công ty tư bạn dạng rất quan tâm cho bốn bản ứng trước và chi phí đã đầu tư, họ luôn luôn tìm kiếm đông đảo phương pháp để tiết kiệm ngân sách và chi phí bọn chúng, giảm ngân sách thêm vào với bảo toàn bọn chúng để có quý giá thặng dư ngày càng nhiều.- Qua đối chiếu trên ta xác định rằng: phạm trù ngân sách sản xuất và tứ bạn dạng ứng trước không có tình dục gì với việc hình thành cực hiếm sản phẩm & hàng hóa, cũng như không có quan hệ giới tính gì với quá trình tạo nên tứ phiên bản tăng lên cực hiếm. Chỉ bao gồm chi phí lao cồn sống mới tạo thành quý hiếm mới của sản phẩm & hàng hóa, khiến cho cực hiếm hàng hóa tăng thêm, tạo nên quý hiếm thặng dư cho những bên bốn bạn dạng.- Việc đối chiếu bên trên góp chúng ta càng làm rõ được thực chất bóc lột của CNTB là tách bóc lột quý giá thặng dư của công nhân làm cho mướn tạo thành vào quy trình sản xuất; không phải là K hay k là nguồn gốc sinh ra giá trị thặng dư mang đến CNTB.II. LỢI NHUẬN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ:5Những nguyên lý cơ phiên bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinh doanh1. Khái niệm:
- Giá trị thặng dư là giá trị bắt đầu bởi lao cồn của fan công tự tạo ra bên ngoài quý hiếm mức độ lao rượu cồn, là hiệu quả lao động không công của người công nhân mang lại công ty tứ bản- Sau lúc bán hàng ( cực hiếm hàng hóa W = c+v+m) , nhà tư bạn dạng ko hồ hết đủ bù đắp tư phiên bản ứng trước, Hơn nữa thu được số chi phí lời ngang bằng với m, với được bọn họ ý niệm là lợi nhuận( ký hiệu là p) .- Vậy, Lợi nhuận là vẻ ngoài trở thành tướng tá của giá trị thặng dư lúc cực hiếm thặng dư được ý niệm là con đẻ của toàn cục tư phiên bản ứng trước. Với ý niệm này, cách làm W = c+v+m được chuyển trở thành W = k+p2. So sánh ROI với giá trị thặng dư:Lợi nhuận và quý giá thặng dư bao gồm sự tương đương nhau là phần đa là kết quả lao rượu cồn không công của người công nhân có tác dụng thuê. Nhưng không giống nhau là quý hiếm thặng dư là ngôn từ phía bên trong, phản ánh đúng thực chất của nó và mang tính trừu tượng còn, lợi tức đầu tư là hình dáng biểu lộ bên phía ngoài cùng rõ ràng.So sánh m pGiống nhauLà hiệu quả lao hễ không công của người công nhân làm cho mướn.Là công dụng lao hễ khthổ công của người công nhân làm cho thuê.Khác nhau-Là văn bản phía bên trong.-Trừu tượng-Phản ánh đúng bản chất(m vì v sinc ra)-La sắc thái diễn tả bên ngoài-Cụ thểHiện tượng xuyên ổn tạc phiên bản chất(m bởi vì k sinc ra)6
Những nguyên lý cơ phiên bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinch doanhLưu ý- Vì cố kỉnh c+v = k , yêu cầu p được ý niệm là con đẻ của k.- Nhà tư bản cho rằng p bởi tài kinh doanh của họ mà có. Biểu hiện tại rõ ràng là:• Khi đơn vị TB bán được sản phẩm = cực hiếm của chính nó thì p = m• khi công ty TB bán được mặt hàng • Lúc đơn vị TB bán tốt sản phẩm > giá trị của nó thì p > m- Tuy nhiên, bởi tổng túi tiền = tổng mức buộc phải tổng lợi nhuận tứ phiên bản thôn hội luôn luôn luôn bằng tổng mức thặng dư.III. TỶ SUẤT LƠI NHUẬN VÀ TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ:1. Khái niệm:1.1 Tỷ suất quý giá thặng dư: - Tỷ suất quý giá thặng dư là tỉ lệ Phần Trăm giữa cực hiếm thặng dư và tứ phiên bản khả biến chuyển.- Tỷ suất cực hiếm thặng dư kí hiệu là m, được xác định bằng công thức: m’ = m/v .100%- Tỷ suất giá trị thặng dư vén rõ chuyên môn tách bóc lột của Nhà tư phiên bản so với lao rượu cồn có tác dụng thuê, đôi khi nó cũng tạo nên ngày lao rượu cồn được phân tạo thành 2 phần: thời hạn lao rượu cồn cung ứng quan trọng với thời hạn lao đụng thặng dư.1.2Tỷ suất lợi nhuận: - Là Tỷ Lệ tỷ lệ thân tổng cộng giá trị thặng dư cùng cục bộ tứ phiên bản ứng trước, kí hiệu là p’p’ = m(c+v).100%- Trong thực tế tín đồ ta thường xuyên tính p’ hàng năm bằng phần trăm phần trăm thân tổng cộng lợi tức đầu tư chiếm được trong thời gian p và tổng tứ bản ứng trước k, p’ hàng năm = p/k * 100%7Những nguyên tắc cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinh
lợi luận thực ra là quý hiếm thặng dư được ý niệm là kết quả của toàn cục tứ 8Những nguyên tắc cơ bạn dạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinc doanhphiên bản ứng trước. khi đó, cực hiếm hàng hoá G = (c + v + m) biến thành G = (K + P). Về thực chất thì P đó là m mà lại chiếc khác biệt ở phần, m ẩn ý so sánh với v còn Phường. lại ngụ ý so sánh nó với K = (c + v). Phường và m hay ko bằng nhau. Phường có thể cao hơn nữa hoặc rẻ rộng m, nhờ vào vào Chi tiêu sản phẩm hoá vị quan hệ nam nữ cung - cầu nguyên lý. Nhưng giả dụ xét bên trên phạm vi toàn xóm hội, tổng ROI luôn bằng tổng mức thặng dư. Do kia, Lúc giá trị thặng dư chuyển thành ROI thì tỷ suất quý giá thặng dư cũng đưa thành tỷ suất ROI.IV.Ý NGHĨA THỰC TIỄN:- Các phạm trù ngân sách thêm vào bốn phiên bản, lợi tức đầu tư cùng tỷ suất lợi nhuận là bộc lộ rõ ràng, thực tiễn bên ngoài của cung ứng marketing nói bình thường và cung cấp TBCN dành riêng.- Qua phân tích ngôn từ trên ta thấy được mối liên hệ giữa thực chất cùng với hiện tượng bên ngoài cùa chế tạo, kinh doanh TBCN.- Các phạm trù chi phí cung cấp tư bạn dạng, lợi tức đầu tư với tỷ suất lợi tức đầu tư đề đạt lệch lạc thực chất quan hệ tình dục tiếp tế thân bên tứ phiên bản và lao đụng có tác dụng thuê, cũng chính vì nó đậy vệt quan hệ nam nữ bóc tách lột lao đụng có tác dụng thuê.- Nhận thức sự vận tải của các quy luật pháp kinh tế tài chính, chế tạo ra căn nguyên các đại lý lý luận cho nền kinh tế tài chính xóm hội công ty nghĩa.- Nhận thức đúng đắn về sự việc xuất hiện, cải tiến và phát triển và tiêu vong của nền kinh tế tài chính tứ bạn dạng nhà nghĩa xích míc vốn có, nội trên phía trong phương thức sản xuất tứ bản công ty nghĩa ngày dần trình bày thâm thúy và gay gắt hơn. Đó là mâu thuẫn giữa tính làng hội của quy trình cung ứng cùng trình độ chuyên môn cải tiến và phát triển ngày càng tốt của lực lượng tiếp tế cùng với vẻ ngoài sở hữu tư liệu 9
Những nguyên lý cơ bạn dạng của Chủ nghĩa Mác-Lênin Nhóm 16 – VB2 K14 – Quản trị Kinh doanhcấp dưỡng bốn nhân với phân chia sản phẩm làng hội bất đồng đẳng. Sản phẩm buôn bản hội tăng lên cơ mà lý tưởng tự do thoải mái, đồng đẳng, có nhân ko được triển khai. Đó là ĐK gớm tế-làng mạc hội cho sự xuất hiện thêm của chủ nghĩa Mác cùng nhà nghĩa Mác mở ra.V. TÀI LIỆU THAM KHẢO:1. Tài liệu học hành Những nguyên tắc cơ bạn dạng của chủ nghĩa Mác- Lênin học tập phần II– Trường Đại học Kinch tế TP.HCM – Khoa trình bày thiết yếu trị - 20112. Tài liệu Hướng dẫn ôn tập môn Những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác- Lênin học phần II– Trường Đại học tập Kinh tế TPhường.HCM – Khoa giải thích thiết yếu trị - 20113. Tyêu thích khảo từ các trang web10


*
Nền thêm vào tử bản chủ nghĩa.doc 8 2 27

Xem thêm: Điện Năng Được Truyền Từ Nơi Phát Đến Một Khu Dân Cư Bằng Đường Dây Một Pha

*
Tạo mối cung cấp và mua sắm và chọn lựa nông sản XK tại shop Sản xuất-Thương Mại Dịch Vụ & XNK Nam Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng với giải pháp 90 372 0
*
Tạo nguồn với mua sắm và chọn lựa sản phẩm nông nghiệp XK tại Cty Sản xuất-Dịch Vụ Thương Mại &XNK Nam Thành Phố Hà Nội (HAPRO) – Thực trạng với Giải pháp 87 320 0
*
Tạo mối cung cấp và mua sắm nông sản XK trên Cty Sản xuất-Dịch vụ &XNK Nam thủ đô hà nội (HAPRO) – Thực trạng với Giải pháp 90 409 0
*
*
Mâu thuẫn cơ bạn dạng của nền tiếp tế hàng hoá giản đối chọi là gì? Vì sao nó chứa đựng tài năng tiếp tế " thừa " trong Chủ nghĩa bốn phiên bản 10 3 32
*
Nguyên ổn lí nhà nghĩa Mác - Lý luận thực tiễn với sự vận dụng quan đặc điểm đó vào quy trình thay đổi làm việc Việt 27 853 5
*
Tài liệu Tiểu luận triết học tập "Quá trình tiếp tế tứ phiên bản công ty nghĩa là sự thống nhất thân quy trình sản xuất ra quý giá thực hiện với quá trình cấp dưỡng ra quý hiếm thặng dư" ppt 80 1 3
*
Tài liệu TIỂU LUẬN:SO SÁNH: CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ docx 11 4 1
*
thực nghiệm phân phối test nước tương theo các bước không tính thực tiễn 71 396 0
*


Tài liệu các bạn kiếm tìm tìm sẽ sẵn sàng chuẩn bị tải về


(120.5 KB - 12 trang) - CHI PHÍ SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỚI CHI PHÍ THỰC TẾ VÀ TƯ BẢN ỨNG TRƯỚC; LỢI NHUẬN VỚI GIÁ TRỊ THẶNG DƯ; TỶ SUẤT LỘI NHUẬN VỚI TỶ SUẤT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ. Ý NGHĨA NGHIÊN CỨU