Chi Phí Bảo Hành Sản Phẩm Theo Thông Tư 200

Tài khoản kế toán doanh nghiệp lớn theo TT 200 Hệ thống thông tin tài khoản kế tân oán theo TT 133Tài khoản kế toán thù công ty lớn theo QĐ 15Tài khoản kế tân oán doanh nghiệp lớn theo QĐ 48Tài khoản kế toán thù ngân hàngTài khoản kế tân oán hành chính sự nghiệpHỏi Đáp Nghiệp Vụ Kế Toán thù

a) Tài khoản này dùng làm đề đạt những khoản dự trữ buộc phải trả hiện nay tất cả, tìnhhình trích lập cùng thực hiện dự trữ đề nghị trả của chúng ta.

Bạn đang xem: Chi phí bảo hành sản phẩm theo thông tư 200


- Doanh nghiệp bao gồm nhiệm vụ nợ hiện nay tại(nghĩa vụ pháp luật hoặc nghĩa vụ liên đới) bởi vì kết quả từ một sự kiện đang xảy ra;
- Sự sụt giảm về phần đa tiện ích khiếp tếcó thể xảy ra dẫn đến việc những hiểu biết cần thanh hao toán thù nhiệm vụ nợ; và
c) Giá trị được ghi dấn của một khoảndự phòng đề nghị trả là quý hiếm được ước tính phù hợp nhất về khoản tiền đang phảiđưa ra nhằm thanh hao tân oán nghĩa vụ nợ hiện nay tại ngày xong xuôi kỳ kế toán thù năm hoặctại ngày ngừng kỳ kế toán thù giữa niên độ.
d) Khoản dự phòng bắt buộc trả được lậptại thời điểm lập Báo cáo tài bao gồm. Trường thích hợp số dự phòng bắt buộc trả yêu cầu lập ởkỳ kế toán này to hơn số dự trữ phải trả sẽ lập ngơi nghỉ kỳ kế toán thù trước chưa sửdụng không còn thì số chênh lệch được ghi thừa nhận vào ngân sách sản xuất, kinh doanh củakỳ kế toán thù kia. Trường hợp số dự trữ cần trả lập sinh hoạt kỳ kế toán này nhỏ tuổi rộng sốdự trữ nên trả vẫn lập sinh hoạt kỳ kế toán thù trước chưa thực hiện không còn thì số chênh lệchphải được hoàn nhập ghi giảm chi phí tiếp tế, marketing của kỳ kế toán thù kia.
Đối với dự trữ nên trả về Bảo hành công trìnhxây đính thêm được lập mang lại từng công trình xây thêm cùng được lập lệ cuối kỳ kế toánnăm hoặc thời điểm cuối kỳ kế toán thù thân niên độ. Trường thích hợp số dự phòng bắt buộc trả về bảohành công trình xây dựng xây đính thêm đã lập lớn hơn chi phí thực tiễn tạo ra thì số chênhlệch được trả nhập ghi vào TK 711 “Thu nhập khác”.

Xem thêm: 097 Là Của Mạng Nào - Mua Sim Đầu 097 Ở Đâu Uy Tín


đ) Chỉ những khoản chi phí tương quan mang đến khoản dựchống yêu cầu trả vẫn lập lúc đầu bắt đầu được bù đắp bằng khoản dự phòng bắt buộc trả đó.
e) Không được ghi nhấn khoản dự phòng đến cáckhoản lỗ chuyển động sau này, trừ Khi chúng liên quan cho một hợp đồng córủi ro phệ cùng toại ý điều kiện ghi nhận khoản dự phòng. Nếu công ty lớn cóđúng theo đồng gồm khủng hoảng rủi ro phệ, thì nghĩa vụ nợ hiện thời theo đúng theo đồng đề nghị được ghithừa nhận với Reviews như một khoản dự phòng và khoản dự phòng được lập riêng biệt biệtcho từng thích hợp đồng có khủng hoảng mập.
g) Một khoản dự trữ cho các khoản chi phí tái tổ chức cơ cấu công ty chỉđược ghi thừa nhận khi có đầy đủ những điều kiện ghi nhấn đối với các khoản dự phòng theolao lý ở phần Chuẩn mực kế tân oán “Các khoản dự phòng, gia sản và nợ tiềmtàng”. lúc thực hiện tái cơ cấu doanhnghiệp thì nhiệm vụ trực tiếp chỉ phát sinh Khi doanh nghiệp:
- Có kếhoạch bằng lòng cụ thể để xác minh rõ bài toán tái cơ cấu tổ chức doanh nghiệp lớn, vào đócần có tối thiểu 5 câu chữ sau:
- Đưa rađược một dự trù chắc chắn về đông đảo công ty bị ảnh hưởng và thực hiện quá trìnhtái cơ cấu bằng việc ban đầu tiến hành kế hoạch đó hoặc thông báo rất nhiều vấn đềđặc trưng đến các cửa hàng bị ảnh hưởng của vấn đề tái cơ cấu tổ chức.
h) Một khoảndự trữ cho bài toán tái cơ cấu tổ chức chỉ được dự trù mang đến phần đa ngân sách trực tiếp phátsinch tự chuyển động tái cơ cấu tổ chức, chính là đầy đủ ngân sách thoả nguyện cả nhị điều kiện:
- Dự chống cần trả khác, bao gồm cảkhoản dự trữ trợ cung cấp thôi Việc theo lao lý của luật pháp, khoản dự trữ choViệc sửa chữa thay thế, bảo dưỡng TSCĐ định kỳ (theo kinh nghiệm kỹ thuật), khoản dự phòngphải trả so với đúng theo đồng tất cả rủi ro bự nhưng mà trong đó hầu hết chi phí nên phảitrả cho các nhiệm vụ tương quan đến đúng theo đồng vượt quá rất nhiều tiện ích kinh tế tài chính dựtính thu được từ bỏ hợp đồng đó;
k) lúc lập dự phòng phải trả, doanhnghiệp được ghi dìm vào ngân sách quản lý công ty lớn, riêng rẽ đối với khoản dựchống đề xuất trả về BH thành phầm, hàng hoá được ghi dấn vào ngân sách bánsản phẩm, khoản dự trữ đề xuất trả về chi phí bh công trình xây dựng xây đính thêm được ghidấn vào ngân sách chế tạo chung.
- Ghi sút dự trữ nên trả lúc tạo ra khoảnngân sách liên quan mang đến khoản dự trữ đã được lập ban đầu;
- Ghi bớt (hoàn nhập) dự phòng nên trả khidoanh nghiệp lớn chắc hẳn rằng không thể phải Chịu sự giảm sút về kinh tế vị ko phảichi trả cho nghĩa vụ nợ;
- Ghi sút dự phòng phải trả về số chênh lệchthân số dự trữ nên trả phải tạo trong năm này bé dại hơn số dự trữ cần trả đã lậpnăm ngoái chưa áp dụng hết.
*

*


*