Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

Chi phí buôn bán hàng, đưa ra phí làm chủ doanh nghiệp và chi phí khác được viết tắt là SG&A (Selling, General & Administrative Expense)


SG&A bao hàm tất cả các giá cả phi tiếp tế của một công ty trong ngẫu nhiên giai đoạn nào. Các giá cả đó là chi tiêu thuê nhà, quảng cáo, tiếp thị, kế toán, tiền lương, bảo hiểm … Đôi khi, nó tất cả thể bao hàm chi phí khấu hao, tùy thuộc vào những vấn đề liên quan.

Bạn đang xem: Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp


Trong báo cáo kết quả marketing , lợi tức đầu tư gộp trừ đến SG&A và chi phí khấu hao bởi với lợi tức đầu tư hoạt động, hay có cách gọi khác là lợi nhuận trước thuế với lãi vay (EBIT)


*

Một số công ty phân loại chi tiêu khấu hao với lãi vay theo SG&A. Trường hợp trường đúng theo lợi nhuận gộp không nhiều hơn ngân sách SG&A, nếu như như roi gộp ít hơn hoặc bằng thì được điện thoại tư vấn là lợi nhuận trước thuế (EBT)


Là toàn bộ giá cả phát sinh liên quan đến quá trình bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ. Hay có thể nói dòng chi phí này tương quan đến chi tiêu trực tiếp với gián tiếp của vấn đề tạo ra lợi nhuận (từ bán sản phẩm hoặc dịch vụ)


Chi phí bán hàng trực tiếp là những chi phí phát sinh tại thời khắc bán sản phẩm và dịch vụ. Ví dụ về bỏ ra phí bán hàng bao gồm chi phí giao dịch, huê hồng được trả khi cung cấp hàng, chi phí vận chuyển.


Chi phí bán hàng gián tiếp là những túi tiền phát sinh trước hoặc sau khi bán hàng được thực hiện ví dụ bao gồm tiền lương nhân viên cấp dưới bán hàng, đưa ra điện thoại, túi tiền tiếp khách … cho thành phần bán hàng


Chi phí làm chủ doanh nghiệp là giá thành phát sinh trong quy trình tổ chức hoạt động vui chơi của doanh nghiệp mà lại doanh nghiệp phải bỏ ra vận hành hoạt động vui chơi của mình. Những chi tiêu này được điện thoại tư vấn là chi tiêu cố định, một số trong những được điện thoại tư vấn là chi phí biến đổi.

Xem thêm: Sóng Wifi Mạnh Nhưng Vào Mạng Yếu, Hướng Dẫn 7 Cách Khắc Phục


Những chi tiêu này không tương quan đến việc sản xuất hay cung cấp sản phẩm, thương mại & dịch vụ mà cố gắng vào đó là chuyển động kinh doanh tầm thường đang diễn ra tại Công ty.


Ví dụ phổ cập nhất là tiền thuê nhà, lương nhân viên, bảo đảm của nhân viên khối công sở (không bao hàm tiền lương nhân viên bán hàng), ngân sách văn phòng phẩm, chi phí khấu hao và các loại chi phí khác tạo ra tại khối văn phòng.


Chi tổn phí khác bao hàm các ngân sách ngoài giá cả sản xuất, kinh doanh phát sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp như giá thành thanh lý , nhượng bán tài sản cố định, những khoản phạt vi phạm luật hợp đồng, các khoản thuế bị truy vấn thu hoặc nộp phát và những loại hình chi phí khác.