Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (57.74 KB, 2 trang )

Đang xem: Cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu 2019

– Có lối sống trong sáng, giản dị, mẫu mực của một người giáo viên – Giữ gìn tư cách, phẩmchất đạo đức cách mạng, phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, việc chấphành Quy định của Ban chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm.- Không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao:- Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; đổi mới phương pháp công tácvà lề lối làm việc- Tuyên truyền, vận động người thân cùng quần chúng nhân dân chấp hành và thực hiện tốt phápluật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước.- Tích cực học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụđược giao.4. Về tổ chức kỉ luật- Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức của Đảng, Gương mẫu chấp hành nghị quyết, chỉ thị,quyết định, sự phân công, điều động của tổ chức; đi đầu thực hiện nền nếp, chế độ sinh hoạtđảng, các nội quy, quy chế, quy định của tổ chức, cơ quan, đơn vị.5. Về khắc phục, sửa chữa những hạn chế, khuyết điểm thời gian qua và qua kiểm điểm,đánh giá chất lượng cán bộ, đảng viên cuối năm 2017:- Mạnh dạn trong đấu tranh phê bình và tự phê , đấu tranh với các biểu hiện chia rẽ, cục bộ- bèphái, với các biểu hiện diễn biến “tự chuyển hóa” và suy thoái đạo đức, chính trị,…- Sẵn lòng lắng nghe các ý kiến đóng góp phê bình của quần chúng nhân dân, của đồng nghiệpvà cấp trên.- Chấp hành nghiêm chỉnh chính sách, pháp luật của Nhà Nước và các nội quy, quy chế, quy địnhcủa địa phương.- Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và sửa chữa, khắc phục khuyết điểm.XÁC NHẬN CỦA CHI BỘNGƯỜI CAM KẾT

*

BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN CHO CÁC CÁN BỘ ĐANG ĐI LÀM CÔNG TÁC TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN XÃ, PHƯỜNG VÀ THỊ TRẤN pptx 3 619 0

*

LUẬN VĂN: Vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên trong kinh tế thị trường định hướng xó hội chủ nghĩa ở Hải Phũng hiện nay pot 98 1 6

*

Đề tài: ” MẤY VẤN ĐỀ ĐẠO ĐỨC NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRONG VĂN KIỆN ĐẠI HỘI X CỦA ĐẢNG ” pps 10 541 1

*

Tư tưởng hồ chí minh về chỉnh đốn đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên trong giai đoạn kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hiện nay 19 648 0

Xem thêm: Các Loại Văn Bản Quản Lý Hành Chính Nhà Nước, Văn Bản Hành Chính Là Gì

*

Đồng chí hãy phân tích nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng. Ý nghĩa của tư tưởng đó đối với việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên hiện nay. 7 15 428

*

LUẬN văn THẠC sĩ vấn đề đạo đức của cán bộ, đảng viên TRONG KINH tế THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG xã hội CHỦ NGHĨA ở hải PHÒNG HIỆN NAY 112 591 0

*

TIỂU LUẬN CHUYÊN NGÀNH xây DỰNG PHẨM CHẤT đạo đức CÁCH MẠNG CHO cán bộ ĐẢNG VIÊN TRONG sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA HIỆN NAY 20 951 5

*

TIỂU LUẬN NGHIÊN cứu GIÁ TRỊ tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về cán bộ ĐẢNG VIÊN TRONG THỜI kỳ đổi mới HIỆN NAY QUA một số tác PHẨM 20 650 4

*

TIỂU LUẬN GIÁO dục NÂNG CAO đạo đức CÁCH MẠNG CHO đội NGŨ cán bộ ĐẢNG VIÊN TRONG sự NGHIỆP đổi mới ở nước TA HIỆN NAY 20 6 83

Xem thêm: “Bạn Có Biết” Tết Trung Thu Còn Có Những Tên Gọi Khác? Vì Sao Lại Như Vậy? ?

*

ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện học tập chuyên đề “xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018;Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc 13 15 22

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *