Cách Viết Đơn Xin Xác Nhận

Đơn xin xác thực là vnạp năng lượng bản được cá nhân áp dụng nhằm kiến nghị cơ quan, doanh nghiệp… chứng thực sự khiếu nại, đọc tin làm sao kia. Trong thời điểm này, có tương đối nhiều mẫu mã Đơn xin xác nhận như chứng thực thông tin cá nhân, xác nhận mất sách vở và giấy tờ, chứng thực là sinch viên… để ship hàng các mục đích khác biệt.

Bạn đang xem: Cách viết đơn xin xác nhận


Mẫu Đơn xin xác thực thông báo cá nhân

Dán hình ảnh 3x4

(đóng dấu tiếp giáp lai)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự vì chưng - Hạnh phúc---------------

GIẤY XÁC NHẬN

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ với tên (viết bằng chữ in hoa): ……………………………Nam, Nữ:……..

Tên điện thoại tư vấn khác: …………………………Sinch ngày: ……………………

Nguim quán: ……………………………………

Dân tộc: ………………………………Tôn giáo: ………………………………

Nơi ĐK thường trú: ……………………………………

Sổ hộ khẩu số: ……………………………………

Số CMND/CCCD: ……………………………………

Nơi đăng ký trợ thì trú: ……………………………………

Họ tên cha: ……………………………………

Họ tên mẹ: ……………………………………

Nay tôi đề xuất Công an Phường (buôn bản, thị trấn)……………………………………

Xác nhận với đóng góp dấu ngay cạnh lai hình ảnh để ……………………………………

TRƯỞNG CA PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN) NƠI THƯỜNG TRÚ

Xác nhận

Tôi khẳng định lời knhị bên trên là đúng sự thật

Ngày ….. tháng ….. năm 20…….Người từ bỏ khai

(Ký, ghi rõ bọn họ tên)


Mẫu Đơn xin xác nhận (Hình ảnh minc họa)

Mẫu Đơn xin xác thực công tác

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

------------------------

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Kính gửi : ................................................................

Tôi thương hiệu là: …………………………………………..

Trình độ siêng môn: …………………………………………..

Đã công tác tại: …………………………………………..

Lĩnh vực công tác: …………………………………………..

Thời gian công tác: …………………………………………..

Xem thêm: Báo Tiền Phong: Xứng Đáng Là Cơ Quan Ngôn Luận Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh

Nhận xét trong quy trình công tác: …………………………………………..

Tôi làm đối kháng này xin xác nhận để...................................................................................

XÁC NHẬN

........................................................................................................................................................................

…………,ngày……mon ….năm……Người làm cho đơn

Mẫu Đơn xin xác nhận mất giấy tờ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự vì – Hạnh phúc

——-***——-

ĐƠN XIN XÁC NHẬN MẤT GIẤY TỜ

Kính gửi: ……………………………………….

Tôi là:………………………….………….Sinh ngày: ……………………………….

CMND số: …………………………….Ngày cấp: …/…/…… Nơi cấp……….

Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại nay: ……………………………………………………………………

Tôi xin trình bày vấn đề sau:

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………..

Do kia, tôi làm đối kháng này nhằm xinphía cơ sở chứng thực các lên tiếng của tớ nêu bên trên với việc tôi bị mất các sách vở bên trên và đang vào thời gian đợi kết quả cấp cho lại là việc thiệt.