CÁCH VIẾT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Việc trình bày tiêu đề đơn vị nước, chẳng hạn như quốc hiệu “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM”, “Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc” là phương pháp thường thấy ở những văn bản hành chính. Thông thường, tiêu đề này gồm từ 1 đến 2 cột. Nếu ở dạng 2 cột thì một cột đề tên cơ quan, một cột sẽ ghi quốc hiệu nhà nước.

Bạn đang xem: Cách viết cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Trình bày tiêu đề 1 cột

Trước hết, bạn hãy gõ văn bản tiêu đề sau vào Word, chỉnh phông chữ là Times New Roman với kích thước chữ là 13pt.

Xem thêm: Top 7 Bài Văn Đóng Vai Trương Sinh Kể Lại Chuyện Người Con Gái Nam Xương

Sau đó canh giữa văn bản. Lưu ý có 2 cách thường thấy khi viết quốc hiệu là viết hoa chữ mẫu đầu của cụm từ kép hoặc viết hoa chữ mẫu đầu của tất cả các từ.

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt NamĐộc lập – Tự vày – Hạnh phúc***Sau lúc trình bày, văn bản sẽ hiển thị như sau.

*
*
*
*
*
*
*

Bạn bao gồm thể điều chỉnh vị trí Tab để canh chỉnh các cột tiêu đề. Khi trình bày vùng văn bản mới, bạn đề xuất xóa Tab đi bằng phương pháp chọn Tab trên thanh thước, rê chuột ra phía bên ngoài và thả ra. Chúc bạn thành công!