CÁCH TÍNH THỜI GIAN 2 XE GẶP NHAU CUNG CHIEU LỚP 8

Phương pháp giải bài bác toán hoạt động cùng chiều

1. Bài xích toán chuyển động cùng chiều, khởi hành cùng thời điểm, không giống vị trí

Xe đầu tiên có vận tốc v1, xe thiết bị hai có vận tốc v2 (coi v1 > v2)

Hai xe phát xuất cùng thời điểm từ nhị vị trí biện pháp nhau quãng đường là S

Tìm hiệu vận tốcv = v1 – v2Tìm thời hạn để nhị xe gặp gỡ nhau:t = S : vHai xe gặp gỡ nhau lúc:Thời điểm khởi thủy + thời hạn đi đến chỗ gặp mặt nhau t.Vị trí gặp mặt nhau cách A:X = v1 x

Ví dụ 1:Lúc 12 giờ trưa một ô tô xuất phát điểm từ A với vận tốc 60 km/giờ và dự kiến mang lại B cơ hội 3 giờ 30 phút chiều. Cùng lúc đó từ địa điểm C trên phố từ A đến B và cách A 40km, một người đi xe thiết bị với tốc độ 45 km/giờ cũng đi về B. Hỏi cơ hội mấy giờ thì nhì xe chạm mặt nhau và chỗ gặp gỡ nhau phương pháp A bao xa?

Hướng dẫn gỉai:

*

Thời gian nhị xe đi để theo kịp nhau là:

40 : (60 – 45) = 8/3(giờ)

Đổi: 8/3giờ = 2 giờ 40 phút

Thời điểm nhì xe chạm mặt nhau là:

12 giờ+ 2 tiếng đồng hồ 40 phút = 14 giờ đồng hồ 40 phút

Quãng mặt đường từ A mang đến địa điểm gặp nhau là:

60 x 8/3= 160 (km)

Đáp số:14 tiếng 40 phút; 160km

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài1.

Bạn đang xem: Cách tính thời gian 2 xe gặp nhau cung chieu lớp 8

Một xe sản phẩm đi tự C cho B với gia tốc 36 km/giờ đồng thời đó một xe hơi đi tự A cách C 45 km đuổitheo xe trang bị với vận tốc 51 km/giờ. Tính thời hạn để ô tô đuổi kịp xe máy.

Bài2.Vừ đi ngựa chiến với vận tốc 11 km/giờ. Đúng cơ hội đó Lềnh đi dạo với gia tốc 5 km/giờ cùng đi cùng chiều cùng với Vừ. Hiểu được khi bắt đầu đi Lềnh phương pháp Vừ một quãng dường lâu năm 8 km. Hỏi sau bao nhiêu phút Vừ đuổi kịp Lềnh.

Bài3.Hai xe hơi ở A với B giải pháp nhau 45 km/giờ cùng xuất xứ một lúc và đi cùng chiều về phía C. Sau 3 giờ xe hơi đi tự A theo kịp ô sơn đi tự B và gặp nhau trên C.

a. Tìm tốc độ của từng ô tô, biết tỷ số tốc độ của hai xe hơi là 2.

b. Tính quãng đường BC.

Bài4.Quãng mặt đường AB dài 60 km. Có hai xe hơi cùng phát xuất một thời gian ở A cùng ở B, đi cùng chiều về phía C. Sau 4 giờ ô tô đi từ A và đuổi kịp ô đánh đi từ bỏ B.

a. Tìm vận tốc của từng ô tô, biết tỉ số vận tốc của hai ô tô là3/4

b. Tính quãng mặt đường BC.

Bài5.Hai xe xe hơi khởi hành và một lúc, một trên A cùng một trên B để đi về C. A biện pháp B 60 km và B nằm trong lòng A cùng C. Gia tốc C đi từ bỏ A là 80 km/giờ còn xe pháo đi từ B có vận tốc 65 km/giờ. Nhì xe mang lại C và một lúc.Tính khoảng cách BC.

Xem thêm: Top 10 Được Xếp Hạng Mới Nhất 2021

2. Bài bác toán hoạt động cùng chiều, khởi thủy khác thời điểm, thuộc vị trí

Hai xe hoạt động cùng chiều, khởi nguồn từ cùng 1 vị trí. Xe đồ vật hai xuất hành trước xe trước tiên thời gian tO,sau kia xe trước tiên đuổi theo thì thời hạn đuổi kịp nhau là:

Tìm hiệu vận tốc:v = v1 – v2Tìm quãng mặt đường xe đồ vật hai đi trước:s = tox v2Thời gian nhị xe gặp gỡ nhau là:t = s : v(khoảng giải pháp hai xe : hiệu vận tốc)

Ví dụ 1:Lúc 6 giờ chiếu sáng một xe thiết lập khởi hành từ bỏ A với tốc độ 40 km/giờ đi về B. Sau 1 giờ 30 phút một xe du lịch cũng xuất hành từ A với gia tốc 60 km/giờ với đuổi theo xe cộ tải. Hỏi thời điểm mấy giờ đồng hồ thì hai xe gặp nhau với chỗ chạm chán nhau phương pháp A bao nhiêu ki-lô-mét? hiểu được quãng đường AB lâu năm 200km.

Hướng dẫn giải:

*

Đổi:1 giờ trong vòng 30 phút = 1,5 giờ

Quãng con đường xe cài đặt đi trước xe du lịch là:

40 x 1,5 = 60 (km)

Thời gian xe du lịch chạy để đuổi theo kịp xe cài đặt là:

60 : (60 – 20) = 3 (giờ)

Thời điểm hai xe gặp mặt nhau là:

6 giờ đồng hồ + 1 giờ khoảng 30 phút + 3h = 10 tiếng 30 phút

Quãng đường từ A cho chỗ chạm chán nhau là:

60 x 3 = 180 (km)

Đáp số:10 giờ 30 phút, 180km

Ví dụ 2:Lúc 7 giờ phát sáng Hồng đấm đá xe từ đơn vị lên huyện. Một tiếng sau Hồng tăng gia tốc thêm 5 km/giờ. đồng thời đó cha đi xe trang bị đuổi theo Hồng với vận tốc gấp 3,5 lần vận tốc ban sơ của Hồng. Khi lên tới mức huyện thì hai bố con gặp mặt nhau. Tính quãng mặt đường từ đơn vị lên huyện. Biết rằng gia tốc của Hồng thời gian đầu, gia tốc của Hồng sau khi tăng và gia tốc của cha là 60 km/giờ.

Hướng dẫn giải:

Ta bao gồm sơ đồ:

*

Tổng số phần bằng nhau là: 2 + 2 + 7 = 11 (phần)

Vận tốc ban đầu của Hồng là: (60 – 5) : 9 x 2 = 10 (km/giờ)

Vận tốc của Hồng sau khoản thời gian tăng là: 10 + 5 = 15 (km/giờ)

Vận tốc của bố là:

10 x 3,5 = 35 (km/giờ)

Khi cha xuất phát thì Hồng đã đi được được quãng con đường là:

10 x 1 = 10 (km)

Thời gian để bố đi mang lại khi gặp gỡ nhau là:

10 : (35 – 15) = 0,5 (giờ)

Quãng đường từ nhà lên huyện là:

35 x 0,5 = 17,5 (km)

Đáp số:17,5km

Bài tập trường đoản cú luyện:

Bài 1.Một xe trang bị đi trường đoản cú A dịp 8 giờ 37 phút với tốc độ 36 km/h. Đến 11 giờ đồng hồ 7 phút một xe hơi cũng đi tự A đuổi theo xe sản phẩm công nghệ với vận tốc 54 km/h. Hỏi ô tô đuổi kịp xe máy thời gian mấy giờ?

Bài2.Lúc 6 giờ đồng hồ một ô tô chở hàng đi từ A với vận tốc 45 km/giờ. Đến 8 tiếng một ô tô phượt cũng đi từ A với gia tốc 60 km/giờ và đi cùng chiều với ô tô chở hàng. Hỏi cho mấy tiếng thì ô tô du lịck theo kịp ô đánh chở hàng?

Bài3.Lúc 7 giờ một ô tô chở mặt hàng đi từ bỏ A với gia tốc 40 km/giờ. Đến 8 giờ khoảng 30 phút một ô tô du ngoạn cũng đi tự A với tốc độ 65 km/giờ và đi thuộc chiều với xe hơi chở hàng. Hỏi mang đến mấy tiếng thì ô tô du lịch đuổi kịp ô tô chở hàng.

đi 1 mình thì đã đến địa điểm đó sớm hơn 96 phút.

Bài4.Lúc 6 giờ đồng hồ một xe mua khởi hành tự A với gia tốc 40km/h đi về B. Sau 1giờ 30 phút 1 xe phượt cũng khởi hành từ A với gia tốc 60km/giờ và đuổi theo xe tải. Hỏi thời gian mấy tiếng thì hai xe gặp mặt nhau với chỗ chạm chán nhau giải pháp A từng nào km, biết quãng con đường AB nhiều năm 200km.

Bài 5.Lúc 6 giờ sáng một người đi xe đạp điện từ A đến B với vận tốc 18km/h. Lúc 9 giờ một xe thứ cũng đi từ bỏ A mang đến B với vận tốc 45km/h. Hỏi

a) xe máy đuổi kịp xe đạp lúc mấy giờ?

b) khu vực đó giải pháp A từng nào km?

Bài 6.Lúc 5 giờ sáng một xe khách khởi nguồn từ bến A để mang đến bến B với gia tốc 40km/giờ. Cơ hội 7 giờ kém 15 phút, 1 ô tô con cũng khởi đầu từ A mang lại B với gia tốc 55km/h. Hỏi ô tô con đuổi kịp ô tô khách vào thời điểm nào?

Bài7.Một fan đi xe đạp điện với gia tốc 15km/giờ cùng 1 xe hơi đi với gia tốc 45km/giờ, cùng phát xuất lúc 6 giờ phát sáng từ A để mang lại B. Thời điểm 6 giờ đồng hồ 45 phút, một xe sản phẩm cũng bắt đầu từ A để mang đến B với tốc độ 35km/h. Hỏi trên phố AB vào tầm mấy giờ thì xe lắp thêm ở vị trí trung tâm khoảng biện pháp giữa xe đạp điện và ô tô?