Các Trường Tư Thục Ở Bình Dương Tuyển Giáo Viên

Tổng quan liêu Tin tức Văn bạn dạng Hoạt rượu cồn giáo dục giấy tờ thủ tục hành chính TĐKT - SKKN Tra cứu điểm phầm mềm tiến hành "5K: khẩu trang y tế – Khử khuẩn – khoảng cách – Không tập trung – Khai báo y tế" để giữ an toàn cho bạn và bọn chúng ta

*

1.1. Trình tự thực hiện:

a) Trường tè học giữ hộ hồ sơ đăng ký reviews ngoài tới Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo.Bạn đã xem: những trường tư thục ở bình dương tuyển giáo viên

b) Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo các huyện, quận, thị xã, tp trực nằm trong tỉnh (sau phía trên gọi thông thường là Phòng giáo dục và Đào tạo) có trọng trách tiếp nhận, kiểm tra, đánh giá hồ sơ đăng ký reviews ngoài của trường tiểu học; thông tin bằng văn bạn dạng cho trường tiểu học tập biết hồ sơ được đồng ý hoặc yêu cầu tiếp tục hoàn thiện; giữ hộ hồ sơ đăng ký reviews ngoài của trường tè học sẽ được đồng ý về Sở giáo dục và Đào tạo.

Bạn đang xem: Các trường tư thục ở bình dương tuyển giáo viên

c) Sở giáo dục đào tạo và Đào sản xuất có nhiệm vụ tiếp nhận, đánh giá hồ sơ đăng ký nhận xét ngoài của ngôi trường tiểu học từ Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo; thông tin bằng văn phiên bản cho Phòng giáo dục đào tạo và Đào sinh sản biết hồ sơ được gật đầu đồng ý hoặc yêu cầu liên tục hoàn thiện.

d) Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành lập đoàn review ngoài trường tiểu học.

đ) Đoàn đánh giá ngoài thực hiện đánh giá ngoài trường tiểu học theo quy định.

e) Dự thảo report đánh giá chỉ ngoài nên được gửi đến trường tiểu học tập được nhận xét ngoài để xem thêm ý kiến. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự thảo report đánh giá chỉ ngoài, nếu trường tè học không tồn tại ý kiến phản hồi thì xem như đang đồng ý.

g) trong thời hạn 10 ngày làm cho việc, kể từ ngày thừa nhận được ý kiến phản hồi của trường tiểu học được nhận xét ngoài, đoàn review ngoài gồm văn bản thông báo mang lại trường tiểu học biết những ý kiến tiếp thu hoặc bảo lưu. Trường vừa lòng bảo lưu ý kiến, đoàn đánh giá ngoài đề xuất nêu rõ lý do.

h) report đánh giá ngoài bằng lòng được đăng cài đặt trên trang web của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.

i) Căn cứ kết quả đánh giá chỉ ngoài, vào thời hạn đôi mươi ngày làm việc, chủ tịch Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo thành quyết định cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục mang lại trường đái học.

k) kết quả kiểm định quality giáo dục của ngôi trường tiểu học được ra mắt công khai trên website của Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo.

1.2. Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại thành phần tiếp nhận với trả tác dụng của Sở giáo dục và đào tạo và Đào sinh sản (Tầng 01, Tháp A, Trung trọng điểm Hành chính tỉnh Bình Dương, điện thoại: 0274-3.903.242) hoặc qua bưu điện.

1.3. Thành phần, con số hồ sơ:

Hồ sơ có có:

a) Công văn đăng ký nhận xét ngoài;

b) báo cáo tự reviews (02 bản).

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết:

40 ngày có tác dụng việc kể từ lúc dự thảo báo cáo đánh giá xung quanh được gửi mang lại trường tiểu học để mang ý con kiến phản hồi.

1.5. Đối tượng thực hiện:

Trường đái học

1.6. Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan/Người có thẩm quyền quyết định: giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo;

b) cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo, đoàn reviews ngoài;

c) phòng ban phối hợp: Phòng giáo dục và Đào tạo.

1.7. Kết quả thực hiện:

Giấy hội chứng nhận quality giáo dục.

1.8. Phí, lệ phí:

Không

1.9. Mẫu mã đơn, tờ khai:

Không

1.10. Yêu thương cầu, điều kiện:

Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường

1. Cơ cấu tổ chức bộ máy ở trong phòng trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học.

a) có hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và các hội đồng (hội đồng trường đối với trường công lập, hội đồng quản trị đối với trường tư thục, hội đồng thi đua khen thưởng và các hội đồng bốn vấn khác);

b) có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn bạn teen Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, Sao Nhi đồng Hồ Chí Minh và các tổ chức xã hội khác;

c) bao gồm các tổ trình độ chuyên môn và tổ văn phòng.

2. Lớp học, số học sinh, điểm trường theo pháp luật của Điều lệ trường tè học.

a) Lớp học tập được tổ chức theo quy định;

b) Số học viên trong một tấm theo quy định;

c) Địa vị trí đặt trường, điểm ngôi trường theo quy định.

3. Cơ cấu tổ chức tổ chức cùng việc tiến hành nhiệm vụ của các tổ chăm môn, tổ văn phòng công sở theo cơ chế tại Điều lệ trường tiểu học.

a) Có cơ cấu tổ chức tổ chức theo quy định;

b) thiết kế kế hoạch hoạt động của tổ theo tuần, tháng, học kỳ, năm học và thực hiện sinh hoạt tổ theo quy định;

c) Thực hiện các nhiệm vụ của tổ theo quy định.

4. Chấp hành nhà trương, cơ chế của Đảng, pháp luật của phòng nước, sự lãnh đạo, lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền địa phương với cơ quan làm chủ giáo dục những cấp; bảo vệ Quy chế tiến hành dân chủ trong hoạt động vui chơi của nhà trường.

a) triển khai các chỉ thị, quyết nghị của cung cấp ủy Đảng, chấp hành sự thống trị hành thiết yếu của tổ chức chính quyền địa phương, sự chỉ huy về chăm môn, nghiệp vụ của cơ quan thống trị giáo dục;

b) thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất theo quy định;

c) Đảm bảo Quy chế triển khai dân nhà trong hoạt động của nhà trường.

5. Thống trị hành chính, tiến hành các phong trào thi đua theo quy định.

a) bao gồm đủ làm hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục ở trong phòng trường theo luật pháp của Điều lệ trường tiểu học;

b) lưu trữ đầy đủ, kỹ thuật hồ sơ, văn phiên bản theo qui định của công cụ Lưu trữ;

c) tiến hành các cuộc vận động, tổ chức triển khai và bảo trì phong trào thi đua theo hướng dẫn của ngành với quy định của phòng nước.

6. Cai quản các hoạt động giáo dục, thống trị cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và quản lý tài chính, đất đai, cửa hàng vật chất theo quy định.

a) Thực hiện nhiệm vụ quản lý các hoạt động giáo dục và quản lý học sinh theo giải pháp của Điều lệ trường đái học;

b) thực hiện tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, cai quản cán bộ, cô giáo và nhân viên theo chính sách của nguyên tắc Cán bộ, công chức, cơ chế Viên chức, Điều lệ trường tiểu học và các quy định không giống của pháp luật;

c) quản ngại lý, sử dụng hiệu quả tài chính, khu đất đai, đại lý vật hóa học để ship hàng các vận động giáo dục.

7. Đảm bảo an toàn trật tự, bình an cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; chống chống bạo lực học đường, phòng kháng dịch bệnh, phòng kị các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn thôn hội trong trường.

a) có phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh những tệ nạn xóm hội ở trong phòng trường;

b) Đảm bảo bình yên cho học sinh và được cho cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới trong nhà trường;

c) không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, đấm đá bạo lực trong nhà trường.

Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh

1. Năng lực của Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng trong quy trình triển khai các hoạt động giáo dục.

a) Hiệu trưởng bao gồm số năm dạy dỗ học tự 4 năm trở lên, phó hiệu trưởng từ hai năm trở lên (không kể thời gian tập sự);

b) Được review hằng năm đạt từ loại khá trở lên theo Quy định chuẩn Hiệu trưởng trường tè học;

c) Được bồi dưỡng, tập huấn về bao gồm trị và thống trị giáo dục theo quy định.

2. Số lượng, trình độ chuyên môn đào chế tạo ra của cô giáo theo dụng cụ của Điều lệ trường đái học.

a) con số và cơ cấu giáo viên bảo đảm an toàn để dạy các môn học phải theo quy định;

b) cô giáo dạy những môn: thể dục, âm nhạc, mỹ thuật, nước ngoài ngữ, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội thiếu thốn niên tiền phong hồ nước Chí Minh đảm bảo an toàn quy định;

c) thầy giáo đạt trình độ chuẩn 100%, trong số đó trên chuẩn 20% trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và 40% trở lên đối với các vùng khác.

3. Công dụng đánh giá, xếp loại giáo viên và việc bảo vệ các quyền của giáo viên.

a) Xếp các loại chung cuối năm học của cô giáo đạt 100% từ nhiều loại trung bình trở lên, trong số ấy có ít nhất 50% xếp loại khá trở lên trên theo nguyên lý về chuẩn chỉnh nghề nghiệp gia sư tiểu học;

b) số lượng giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy tốt cấp thị trấn (quận, thị xã, thành phố trực trực thuộc tỉnh) trở lên đạt tối thiểu 5%;

c) thầy giáo được đảm bảo các quyền theo quy định của Điều lệ trường tiểu học với của pháp luật.

a) Số lượng nhân viên đảm bảo quy định;

b) nhân viên kế toán, văn thư, y tế, viên chức làm công tác thư viện, thiết bị dạy dỗ học có chuyên môn trung cung cấp trở lên theo đúng chuyên môn; các nhân viên khác được tu dưỡng về nhiệm vụ theo địa điểm công việc;

c) nhân viên thực hiện giỏi các trách nhiệm được giao cùng được đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định.

Xem thêm: Lời Bài Hát Tình Chỉ Đẹp Khi Còn Dang Dở Đời Mất Vui Khi Đã Vẹn Câu Thề

5. Học tập sinh trong phòng trường thỏa mãn nhu cầu yêu mong theo luật pháp của Điều lệ trường tè học với của pháp luật.

a) Đảm bảo giải pháp về tuổi học sinh;

b) Thực hiện đầy đủ nhiệm vụ của học viên và cách thức về những hành vi học sinh không được làm;

c) Được bảo đảm các quyền theo quy định.

Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học

1. Khuôn viên, cổng trường, đại dương trường, tường hoặc sản phẩm rào bảo vệ, sảnh chơi, bãi tập theo biện pháp của Điều lệ trường tiểu học.

a) diện tích khuôn viên và các yêu cầu về xanh, sạch, đẹp, nháng mát đảm bảo an toàn quy định;

b) bao gồm cổng, đại dương tên trường, tường hoặc sản phẩm rào bao quanh theo quy định;

c) bao gồm sân chơi, kho bãi tập theo quy định.

2. Phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học tập sinh.

a) Số lượng, quy cách, unique và thiết bị của nhà học đảm bảo quy định của Điều lệ trường tè học;

b) Kích thước, trang bị liệu, kết cấu, kiểu dáng, color của bàn và ghế học sinh đảm bảo an toàn quy định của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Y tế;

c) Kích thước, color sắc, biện pháp treo của bảng vào lớp học bảo vệ quy định về dọn dẹp và sắp xếp trường học của cục Y tế.

3. Khối phòng, trang đồ vật văn phòng giao hàng công tác cai quản lý, dạy cùng học theo qui định của Điều lệ trường tè học.

a) Khối phòng phục vụ học tập, khối chống hành bao gồm quản trị, khu công ty ăn, nhà nghỉ (nếu có) đảm bảo quy định;

b) có trang trang bị y tế về tối thiểu và tủ dung dịch với các loại dung dịch thiết yếu bảo đảm an toàn quy định;

c) Có các loại máy văn phòng và công sở (máy tính, lắp thêm in) ship hàng công tác thống trị và giảng dạy, máy tính nối mạng mạng internet phục vụ các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu.

4. Công trình vệ sinh, đơn vị để xe, hệ thống nước sạch, khối hệ thống thoát nước, thu nhặt rác đáp ứng yêu thương cầu của hoạt động giáo dục.

a) tất cả công trình dọn dẹp vệ sinh riêng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học tập sinh, riêng đến nam và nữ, dễ dãi cho học viên khuyết tật (nếu có), vị trí tương xứng với phong cảnh trường học, an toàn, thuận tiện, không bẩn sẽ;

b) bao gồm nhà để xe cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học tập sinh;

c) gồm nguồn nước không bẩn đáp ứng nhu cầu sử dụng của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học sinh; hệ thống thoát nước, lượm lặt rác đảm bảo yêu cầu.

5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

a) thư viện đạt tiêu chuẩn chỉnh thư viện trường phổ biến theo biện pháp của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo;

b) hoạt động vui chơi của thư viện đáp ứng nhu cầu nhu cầu nghiên cứu, dạy dỗ học của cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới và học tập sinh;

c) Bổ sung sách, báo và tài liệu tham khảo hằng năm.

6. Thiết bị dạy học, vật dụng dạy học tập và kết quả sử dụng thiết bị, đồ dùng dạy học.

a) Thiết bị dạy học về tối thiểu phục vụ giảng dạy cùng học tập đảm bảo an toàn quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

b) việc sử dụng thiết bị dạy học vào các giờ lên lớp và tự làm một số đồ dùng dạy học của giáo viên đảm bảo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo;

c) Kiểm kê, sửa chữa, nâng cấp, bổ sung cập nhật đồ sử dụng và thiết bị dạy học hằng năm.

Tiêu chuẩn 4: dục tình giữa nhà trường, gia đình và xã hội

1. Tổ chức triển khai và hiệu quả hoạt động vui chơi của Ban đại diện bố mẹ học sinh.

a) Ban đại diện bố mẹ học sinh bao gồm tổ chức, nhiệm vụ, quyền, nhiệm vụ và chuyển động theo Điều lệ Ban đại diện bố mẹ học sinh;

b) đơn vị trường sinh sản điều kiện dễ dàng để Ban đại diện phụ huynh học sống động;

c) Tổ chức những cuộc họp thời hạn và chợt xuất giữa nhà trường với phụ huynh học sinh, Ban đại diện phụ huynh học sinh nhằm tiếp thu chủ ý về công tác quản lý của công ty trường, những biện pháp giáo dục đào tạo học sinh, giải quyết các đề nghị của cha mẹ học sinh, góp ý kiến cho hoạt động vui chơi của Ban đại diện phụ huynh học sinh.

2. Công ty trường chủ động tư vấn với cấp cho ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương nhằm huy động nguồn lực xây dựng công ty trường và môi trường giáo dục.

a) chủ động tham mưu cho cung cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền địa phương về kế hoạch và những biện pháp cụ thể để phát triển nhà trường;

b) Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể, cá nhân của địa phương để xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh;

c) huy động và áp dụng có tác dụng các nguồn lực có sẵn tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để xây dựng cửa hàng vật chất; tạo thêm phương tiện, thiết bị dạy dỗ học; khen thưởng học sinh học giỏi, học viên có thành tựu xuất dung nhan khác và hỗ trợ học sinh có yếu tố hoàn cảnh khó khăn, học viên khuyết tật.

3. Công ty trường phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương, kêu gọi sự thâm nhập của cộng đồng để giáo dục truyền thống cuội nguồn lịch sử, văn hóa truyền thống dân tộc cho học viên và tiến hành mục tiêu, planer giáo dục.

a) Phối hợp hiệu quả với các tổ chức, đoàn thể để giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc;

b) Chăm sóc di tích lịch sử lịch sử, phương pháp mạng, dự án công trình văn hóa; âu yếm gia đình yêu thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, bà mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;

c) Tuyên truyền để tạo thêm sự đọc biết trong cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh đái học, tạo đk cho cộng đồng tham gia thực hiện mục tiêu và chiến lược giáo dục.

Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục đào tạo và tác dụng giáo dục

1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học tập của Bộ giáo dục và Đào tạo, các quy định về trình độ chuyên môn của cơ quan quản lý giáo dục địa phương.

a) gồm kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;

b) dạy dỗ đủ những môn học, đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo an toàn yêu ước của chuẩn chỉnh kiến thức, kỹ năng, chắt lọc nội dung, thời lượng, phương pháp, vẻ ngoài phù phù hợp với từng đối tượng người dùng học sinh, thỏa mãn nhu cầu khả năng thừa nhận thức với yêu cầu phát triển bền vững trong điều kiện thực tiễn của địa phương;

c) tiến hành bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học viên yếu.

2. Các hoạt động xung quanh giờ lên lớp của phòng trường.

a) bao gồm chương trình, kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục không tính giờ lên lớp hằng năm;

b) tổ chức triển khai các chuyển động giáo dục ngoại trừ giờ lên lớp theo chiến lược với các bề ngoài đa dạng, phong phú và cân xứng với độ tuổi học sinh;

c) Phân công, kêu gọi giáo viên, nhân viên tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3. Gia nhập thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi của địa phương.

a) gia nhập thực hiện phương châm phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, ngăn ngừa hiện tượng tái mù chữ nghỉ ngơi địa phương;

b) tổ chức và tiến hành “Ngày toàn dân đưa trẻ cho trường”, huy động trẻ trong lứa tuổi đi học;

c) Có những biện pháp hỗ trợ trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ tàn tật tới trường.

4. Kết quả xếp loại giáo dục của học sinh đáp ứng mục tiêu giáo dục.

a) Tỷ lệ học viên xếp các loại trung bình trở lên đạt ít nhất 90% so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 95% so với các vùng khác;

b) Tỷ lệ học sinh xếp một số loại khá đạt tối thiểu 30% đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải hòn đảo và tối thiểu 40% đối với các vùng khác;

c) Tỷ lệ học viên xếp loại xuất sắc đạt tối thiểu 10% so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tối thiểu 15% so với các vùng khác.

5. Tổ chức các chuyển động chăm sóc, giáo dục thể chất, giáo dục đào tạo ý thức bảo đảm môi trường.

a) có các bề ngoài phù hợp nhằm giáo dục ý thức tự chăm sóc sức khoẻ mang lại học sinh;

b) Khám sức khoẻ định kỳ, tiêm chủng cho học sinh theo quy định;

c) Học sinh tích cực tham gia các hoạt động đảm bảo môi trường.

6. Hiệu quả chuyển động giáo dục ở trong phòng trường.

a) Tỷ lệ học viên lên lớp, xong chương trình tiểu học tập đạt tự 90% trở lên so với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và trường đoản cú 95% trở lên đối với các vùng khác;

b) phần trăm học sinh giành danh hiệu học sinh giỏi, học viên tiên tiến từ 35% trở lên đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và từ một nửa trở lên đối với các vùng khác;

c) gồm học sinh gia nhập các hội thi, giao lưu vì cấp huyện (quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh) trở lên tổ chức.

7. Giáo dục, rèn luyện tài năng sống, tạo thời cơ để học sinh tham gia vào quy trình học tập một phương pháp tích cực, nhà động, sáng tạo.

a) Giáo dục, tập luyện các kĩ năng sống phù hợp với lứa tuổi học sinh;

b) Tạo thời cơ cho học viên tham gia vào quá trình học tập một bí quyết tích cực, chủ động, sáng sủa tạo;

c) học viên sưu tầm và tự làm đồ dùng học tập, chủ động trợ giúp lẫn nhau trong học tập.

Trường tiểu học được review và thừa nhận đạt tiêu chuẩn quality giáo dục với 3 cấp độ:

a) lever 1: Trường tè học bao gồm từ 60% tiêu chí trở lên đạt yêu cầu.

b) cấp độ 2: Trường tè học tất cả từ 70% mang đến dưới 85% tiêu chuẩn đạt yêu cầu, trong số ấy phải đã đạt được các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn chỉnh 1 gồm những tiêu chí: 1, 2, 4, 6;

- Tiêu chuẩn 2 gồm những tiêu chí: 1, 2, 3, 5;

- Tiêu chuẩn 3 gồm tiêu chí: 6;

- Tiêu chuẩn chỉnh 4 có tiêu chí: 1;

- Tiêu chuẩn 5 gồm những tiêu chí: 1, 2, 4, 6, 7.

c) lever 3: ngôi trường tiểu học tập có ít nhất 85% tiêu chí đạt yêu thương cầu, trong các số đó phải giành được các tiêu chí quy định ở lever 2.