CÁC MODULE BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ QUẢN LÝ TIỂU HỌC


Mục đích đa phần của lịch trình bồi dưỡng thường xuyên cán bộ thống trị cơ sở giáo dục đào tạo phổ thông (GDPT) nhằm mục tiêu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm; bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên ngành yêu cầu hàng năm đối với cán bộ cai quản cơ sở GDPT; là căn cứ để quản lý, chỉ đạo, tổ chức và biên soạn tài liệu giao hàng công tác bồi dưỡng, tự tu dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lượng lãnh đạo, cai quản trị công ty trường của cán bộ quản lý cơ sở GDPT, đáp ứng nhu cầu yêu mong vị trí việc làm, nâng cao mức độ thỏa mãn nhu cầu của cán bộ thống trị cơ sở GDPT với yêu cầu cải cách và phát triển GDPT với yêu cầu của chuẩn chỉnh hiệu trưởng các đại lý GDPT.

Bạn đang xem: Các module bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý tiểu học

Đối tượng đa số là dưỡng thường xuyên cán bộ thống trị cơ sở GDPT áp dụng đối với hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường tè học, ngôi trường trung học tập cơ sở, ngôi trường trung học tập phổ thông, ngôi trường phổ thông có nhiều cấp học, ngôi trường chuyên, trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa bán trú (sau đây gọi tầm thường là các đại lý GDPT).

Xem thêm: Đài Truyền Hình Cà Mau Online

Nội dung chương trình bồi dưỡng gồm 3 nội dung chủ yếu sau đây:

Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, khả năng chuyên ngành thỏa mãn nhu cầu yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học đối với các cấp cho học của GDPT (gọi là Chương trình tu dưỡng 01): Bộ giáo dục đào tạo và Đào sản xuất quy định cụ thể theo mỗi năm học những nội dung tu dưỡng về mặt đường lối, chế độ phát triển GDPT; chương trình GDPT, nội dung những môn học, hoạt động giáo dục thuộc công tác GDPT; loài kiến thức, kĩ năng, nghiệp vụ lãnh đạo, quản lí trị cửa hàng GDPT.Chương trình bồi dưỡng cập nhật kiến thức, khả năng chuyên ngành thực hiện nhiệm vụ phát triển GDPT theo từng thời kỳ của mỗi địa phương (gọi là Chương trình tu dưỡng 02): Sở giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy quy định cụ thể theo từng năm học những nội dung bồi dưỡng về trở nên tân tiến GDPT của địa phương, tiến hành chương trình GDPT, chương trình giáo dục địa phương; phối hợp với các dự án công trình để thực thi kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (nếu có).Chương trình bồi dưỡng phát triển năng lượng lãnh đạo, quản trị công ty trường theo yêu ước vị trí vấn đề làm (gọi là Chương trình bồi dưỡng 03): Cán bộ làm chủ cơ sở GDPT từ bỏ chọn các mô đun tu dưỡng nhằm nâng cao phẩm chất, năng lượng lãnh đạo, quản lí trị bên trường theo yêu ước vị trí bài toán làm con số mô đun từ bỏ chọn đảm bảo an toàn quy định về thời lượng bồi dưỡng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 22 mon 12 năm 2019, sửa chữa thay thế Thông tứ số 26/2015/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp cán bộ cai quản trường tiểu học cùng Thông bốn số 27/2015/TT-BGDĐT ngày 30 mon 10 năm 2015 của bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo phát hành Chương trình bồi dưỡng liên tiếp cán bộ thống trị trường trung học tập cơ sở, trường trung học phổ thông và ngôi trường phổ thông có không ít cấp học./.