Các mẫu đơn hành chính

Các chủng loại văn phiên bản hành chính hiện nay và giải pháp trình bày hiện giờ được phương tiện tại Nghị định 30 năm 2020 về công tác văn thư.

Bạn đang xem: Các mẫu đơn hành chính


Có mấy các loại văn bạn dạng hành chính?

Theo giải thích tại Nghị định 30/2020:

3. “Văn bản hành chính” là văn phiên bản hình thành trong quá trình chỉ đạo, điều hành, giải quyết quá trình của những cơ quan, tổ chức.

Điều 7 Nghị định này cũng nguyên lý rõ, văn bản hành chủ yếu gồm các loại văn phiên bản sau: 

Nghị quyết (cá biệt)Quyết định (cá biệt)Chỉ thịQuy chế
Quy địnhThông cáoThông báoHướng dẫn
Chương trìnhkế hoạchPhương ánĐề án
Dự ánBáo cáoBiên bảnTờ trình
Hợp đồngCông vănCông điện`Bản ghi nhớ
Bản thỏa thuậnGiấy ủy quyềnGiấy mờiGiấy giới thiệu
Giấy nghỉ phépPhiếu gửi/Phiếu chuyểnPhiếu báoThư công

Mẫu văn phiên bản hành chủ yếu gồm các nội dung gì?

Các thành phần bao gồm mà văn phiên bản hành chính cần có bao gồm:

- Quốc hiệu với Tiêu ngữ.

- tên cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

- Số, cam kết hiệu của văn bản.

- Địa danh với thời gian phát hành văn bản.

- Tên các loại và trích yếu văn bản văn bản.

- câu chữ văn bản.

- Chức vụ, họ tên với chữ ký của người có thẩm quyền.

- Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

- chỗ nhận.

 

Các chủng loại văn phiên bản hành chính thông dụng hiện nay

Mặc cho dù Nghị định 30 đang quy định hầu như các mẫu văn phiên bản hành chính, mặc dù nhiên, chỉ một số mẫu sau đây được sử dụng liên tục gồm:

Mẫu nghị quyết (cá biệt)

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


THẨM QUYỀN BAN HÀNH

 

Căn cứ ..................................................................................................................;

Căn cứ ..................................................................................................................;

...............................................................................................................................

QUYẾT NGHỊ:

........................................................6.....................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.... ;

- .............;

- Lưu: VT,...7...8.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,

dấu/chữ ký số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành nghị quyết.

4 Địa danh.

5 Trích yếu ngôn từ nghị quyết.

6 câu chữ nghị quyết.

7 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo văn bản và số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

8 cam kết hiệu người soạn thảo văn phiên bản và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Quyết định (cá biệt) phương tiện trực tiếp

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


 

Căn cứ .......................................................7 .........................................................;

Căn cứ .................................................................................................................;

Theo đề nghị của ...................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1....................................................... 8 ...........................................................

Điều ......................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- Như Điều.......;

- ............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký của người dân có thẩm quyền,dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành quyết định.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước phát hành quyết định.

4 Địa danh.

5 Trích yếu câu chữ quyết định.

6 Thẩm quyền phát hành quyết định thuộc về người đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi công tác của tín đồ đứng đầu; nếu như thẩm quyền ban hành quyết định thuộc về tập thể chỉ huy hoặc cơ quan, tổ chức triển khai thì ghi tên bè bạn hoặc thương hiệu cơ quan, tổ chức đó.

7 các căn cứ để phát hành quyết định.

8 văn bản quyết định.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký hiệu người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng phiên bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Quyết định (cá biệt) qui định gián tiếp


 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

Số: /QĐ-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

 

...4..., ngày... Tháng... Năm...


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành (Phê duyệt)..........5...................

 

THẨM QUYỀN BAN HÀNH6

 

Căn cứ ...................................................7 .............................................................;

Căn cứ ..................................................................................................................;

Theo đề xuất của ...................................................................................................

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phát hành (Phê duyệt) kèm theo ra quyết định này.......................5 .............

.....................................................................................................................................

Điều......................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như Điều... ;

-..............;

- Lưu: VT,...8...9...

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ cùng tên

 

Ghi chú:

* chủng loại này áp dụng đối với các ra quyết định (cá biệt) ban hành hay phê chăm nom một văn phiên bản khác.

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành quyết định.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước phát hành quyết định.

4 Địa danh.

5 Trích yếu nội dung quyết định.

6 Thẩm quyền ban hành quyết định ở trong về bạn đứng đầu cơ quan, tổ chức thì ghi phục vụ của fan đứng đầu; nếu như thẩm quyền ban hành quyết định trực thuộc về tập thể lãnh đạo hoặc cơ quan, tổ chức thì ghi tên anh em hoặc tên cơ quan, tổ chức đó.

7 các căn cứ để ban hành quyết định.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo với số lượng phiên bản lưu (nếu cần).

9 ký hiệu người soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu văn bạn dạng có thương hiệu loại

(Mẫu này được sử dụng chung cho: Chỉ thị, Quy chế, Quy định, Thông cáo, Thông báo, hướng dẫn, Chương trình, Kế hoạch, Phương án, Đề án, Dự án, Báo cáo, Tờ trình, Giấy ủy quyền, Phiếu gửi, Phiếu chuyển, Phiếu báo).

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2


Số: /...3...-...4...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

 

...5..., ngày... Tháng... Năm...


 

TÊN LOẠI VĂN BẢN6

................7.............. 

 

.........................................................................8....................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Xem thêm: Mình Rời Xa Nhé Hãy Tin Anh Hãy Sống Vì Mình. Anh Mong Ai Đến Sau Sẽ Yêu Em Nhiều Hơn Anh

 

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

3 Chữ viết tắt tên các loại văn bản.

4 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức vụ nhà nước phát hành văn bản.

5 Địa danh.

6 Tên các loại văn bản

chủng loại này vận dụng chung đối với các vẻ ngoài văn bản hành bao gồm có ghi tên loại gồm: chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, tờ trình, giấy ủy quyền, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo.

7 Trích yếu nội dung văn bản.

8 văn bản văn bản.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bản lưu (nếu cần).

10 cam kết hiệu fan soạn thảo văn bạn dạng và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Mẫu Công văn

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2 

Số: /...3...-...4...

V/v..........6.......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái nam

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

...5..., ngày... Tháng... Năm...


 Kính gửi:

- ............................................................;

- .............................................................

.................................................................................7............................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

Nơi nhận:

- Như trên;

- ..............;

- Lưu: VT,...8...9...

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ cam kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức)

Họ cùng tên

 

.............................................................10.....................................................................

 

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước ban hành công văn.

4 Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

5 Địa danh.

6 Trích yếu nội dung công văn.

7 nội dung công văn.

8 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

9 ký kết hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

10 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư năng lượng điện tử; trang tin tức điện tử; số năng lượng điện thoại; số Fax (nếu cần).

Mẫu Công điện

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 

 

Số:.../CĐ-...3...

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

*

...4..., ngày... Tháng... Năm...


CÔNG ĐIỆN

............5..............

 

................................................................6 điện:

- ...............................7...............................;

- .................................................................

 

.........................................................................8....................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.................................................................................................................................../.

 

Nơi nhận:

- ..............;

- ..............;

- Lưu: VT,...9...10.

 

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ

(Chữ ký kết của người dân có thẩm quyền,

dấu/chữ cam kết số của cơ quan, tổ chức)

 

Họ với tên

Ghi chú:

1 thương hiệu cơ quan, tổ chức triển khai chủ quản ngại trực tiếp (nếu có).

2 tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức vụ nhà nước ban hành công điện.

3 Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức triển khai hoặc chức danh nhà nước phát hành công điện.

4 Địa danh.

5 Trích yếu văn bản điện.

6 tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh của fan đứng đầu.

7 thương hiệu cơ quan, tổ chức nhận điện.

8 ngôn từ điện.

9 Chữ viết tắt tên đơn vị chức năng soạn thảo cùng số lượng bạn dạng lưu (nếu cần).

10 ký hiệu của tín đồ soạn thảo văn bản và số lượng bạn dạng phát hành (nếu cần).

Mẫu Biên bản

 

TÊN CQ, TC CHỦ QUẢN1

TÊN CƠ QUAN, TỔ CHỨC2

 


 

BIÊN BẢN

...........4............

Thời gian bắt đầu: .................................................................................................

Địa điểm: ...............................................................................................................

Thành phần tham dự: ............................................................................................

.....................................................................................................................................

Chủ trì (chủ tọa):..................................................................................................

Thư ký (người ghi biên bản):................................................................................

Nội dung (theo cốt truyện cuộc họp/hội nghị/hội thảo):

....................................................................................................................................

Cuộc họp (hội nghị, hội thảo) kết thúc vào.... Giờ...., ngày.... Tháng.... Năm..../.

 

THƯ KÝ

 

(Chữ ký)

 

Họ cùng tên

 

CHỦ TỌA

(Chữ ký kết của người có thẩm quyền,dấu/chữ ký kết số của cơ quan, tổ chức (nếu có)5)

Họ và tên

Nơi nhận:

- ..............;

- Lưu: VT, hồ nước sơ.

 

Ghi chú:

1 tên cơ quan, tổ chức triển khai chủ cai quản trực tiếp (nếu có).

2 thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

3 Chữ viết tắt thương hiệu cơ quan, tổ chức phát hành văn bản.

4 Tên buổi họp hoặc hội nghị, hội thảo.

5 Ghi chức vụ tổ chức chính quyền (nếu cần).

Trên đó là một số mẫu văn bạn dạng hành chính được sử dụng phổ biến bây chừ và giải pháp trình bày. Nếu còn thắc mắc, vui vẻ liên hệ  19006199 để được hỗ trợ.