Các loại mẫu đơn về đất đai

Hiện nay, các giao dịch về khu đất đai diễn ra ngày càng hơi phổ biến. Do đó, mẫu đơn về đất đai là một trong giấy tờ quan trọng đặc biệt trong làm hồ sơ để thực hiện thực hiện. Vậy bao gồm các loại mẫu đối kháng gì? Sau đây, ACC công ty chúng tôi xin tổng vừa lòng các nhiều loại mẫu đơn về đất đai mới nhất dành cho người đang mong muốn sử dụng.

Bạn đang xem: Các loại mẫu đơn về đất đai

*

1. Mẫu đối chọi xin bóc tách thửa bắt đầu nhất

Căn cứ vào chính sách Đất đai năm 2013 quy định về đk xin tách bóc thửa. Mang lại nên, để thực hiện xin tách bóc thửa cùng soạn thảo mẫu đối kháng cần phải đáp ứng nhu cầu điều kiện theo quy định. Mẫu 1-1 xin tách bóc thửa là 1 trong các mẫu đối chọi về khu đất đai. Sau đây, ACC xin cung cấp Mẫu 1-1 xin tách thửa như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁCH THỬA ĐẤT, HỢP THỬA ĐẤT

Kính gửi: ………………………………………………

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠĐã kiểm soát nội dung đối chọi đầy đủ, rõ ràng, thống độc nhất với giấy tờ xuất trình.Vào sổ đón nhận hồ sơ số: ….. Quyển …..Ngày …../…../……..Người nhận hồ sơ(Ký cùng ghi rõ họ, tên)

I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT

(Xem kỹ gợi ý ở cuối solo này trước lúc viết đơn; ko tẩy xóa, thay thế sửa chữa nội dung đã viết)

1. Người tiêu dùng đất:

1.1. Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa): …………………………………..

1.2. Địa chỉ ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

2. Đề nghị tách, vừa lòng thửa đất như sau:

2.1. Đề nghị bóc thành …………. Thửa đất đối với thửa khu đất dưới đây:

a) Thửa khu đất số: ………………………..; b) Tờ phiên bản đồ số: …………………….;

c) Địa chỉ thửa đất: ………………………………………………………………

d) Số thành lập Giấy hội chứng nhận: ……………………………………………..

Số vào sổ cấp giấy chứng nhận: ……………………..; ngày cấp cho …/…/…….

đ) diện tích s sau khi bóc tách thửa: Thửa sản phẩm nhất: … m2; Thửa máy hai: … m2;

2.2. Đề nghị hợp những thửa đất dưới đây thành một thửa đất:Thửa đất số….Tờ bản đồ số….Địa chỉ thửa đất….Số xây đắp Giấy bệnh nhận…..Số vào sổ cấp chứng từ chứng nhận…….

3. Lý do tách, đúng theo thửa đất: ……………………………………………………

4. Sách vở và giấy tờ nộp kèm theo đối chọi này bao gồm có:

– Giấy chứng nhận về quyền thực hiện đất của thửa đất trên;

– Sơ đồ dự loài kiến phân chia những thửa đất trong trường hợp tách bóc thửa (nếu có):

……………………………………………………………………………………

Tôi khẳng định nội dung kê khai trên 1-1 là đúng.

…………., ngày …. Mon … năm ……

Người viết đơn

(Ký với ghi rõ chúng ta tên, đóng lốt nếu có)

II- Ý KIẾN CỦA CƠ quan lại ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ngày …… mon …… năm ……Giám đốc(Ký tên, đóng góp dấu)Ngày …… mon …… năm ……Người kiểm tra(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ)

2. Mẫu đối chọi khiếu nại khu đất đai bắt đầu nhất

Mẫu đối kháng khiếu vật nài là văn phiên bản thể hiện nay quyền khiếu nại của tín đồ dân so với người ra quyết định hoặc người tiến hành hành vi vi phạm pháp luật. Sau đây, ACC xin cung ứng Mẫu solo khiếu nại khu đất đai như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự vì – Hạnh phúc

……. Ngày…. Tháng… năm….

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:………………………………………………………………… )

Kính gửi:…………………………………………………………………

Tên tôi là:………………………sinh ngày…..……………….

Thường trú tại:……………………………………………………………

Số CMND/CCCD…………………….. Ngày và khu vực cấp:………………

Tên, showroom của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị năng khiếu nại:

…………………………………………………………………………………

Nội dung, lý do khiếu nại:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Yêu cầu xử lý khiếu nại:

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

Tôi cam kết về ngôn từ khiếu nại trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm theo phương tiện của pháp luật.

Mong quý ban ngành sớm xét và giải quyết và xử lý để bảo đảm quyền lợi mang đến tôi.

Xin thực tâm cảm ơn.

Tài liệu kèm theo:– ………………………………………– ………………………………………– ………………………………………Người làm đơn(Ký tên với ghi rõ chúng ta tên)

3. Mẫu đơn xin giao đất, xin chuyển mục tiêu sử dụng đất

Mẫu solo xin chuyển mục tiêu sử dụng đất là 1 trong trong các mẫu solo về đất đai, bao hàm nội dung như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

————————

…, ngày….. Tháng …..năm ….

ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Ủy ban quần chúng. # ……………….

1. Bạn xin chuyển mục đích sử dụng đất………………………

2. Địa chỉ/trụ sở chính:……………………………………………

4. Địa điểm khu vực đất:…………………………………………………

5. Diện tích (m2):……………………………………………………..

6. Để thực hiện vào mục đích:…………………………………………

7. Thời hạn sử dụng:…………………………………………………

8. Cam kết sử dụng đất đúng mục đích, chấp hành đúng những quy định của luật pháp đất đai, nộp tiền thực hiện đất/tiền thuê đất (nếu có) đầy đủ, đúng hạn;

Các khẳng định khác (nếu có)

Người có tác dụng đơn

(ký cùng ghi rõ bọn họ tên)

4. Mẫu đối chọi xin chuyển nhượng quyền thực hiện đất

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do thoải mái – Hạnh phúc

——————-

HỢP ĐỒNG sở hữu BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SỞ HỮU NHÀ

Hôm nay, ngày ……. Tháng ……. Năm ………..

Tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm:

I/ BÊN BÁN (sau đây hotline tắt bên A):

Ông/bà: ……………………….. Sinh năm:…………………………………….

CMND số/thẻ CCCD……………………do……….cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường xuyên trú:……………………………………………………………………

II/ BÊN tải (sau đây call tắt bên B):

Ông/bà: ……………………….. Sinh năm:…………………………………….

CMND số/thẻ CCCD……………………do……….cấp ngày ……………

Hộ khẩu thường xuyên trú:……………………………………………………………………

Hai mặt thoả thuận, trường đoản cú nguyện cùng cả nhà lập với ký bản hợp đồng này để tiến hành việc mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất với sở hữu nhà tại với những pháp luật sau:

ĐIỀU 1: ĐẶC ĐIỂM ĐẤT, NHÀ Ở ĐƯỢC sở hữu BÁN CHUYỂN NHƯỢNG

1. Nhà đất sẽ được chuyển nhượng là đơn vị số:….

Nhà đất này trực thuộc quyền thiết lập và thực hiện hợp pháp của ông/bà………………………………………….

(Sinh năm ………………. Gồm CMND số…………………. Do……………………………. Cung cấp ngày………………… ).

Xem thêm: Chế Độ Ăn Lỏng Sau Khi Phẫu Thuật Nên Kiêng Ăn Gì Sau Khi Phẫu Thuật

như trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tải nhà ở.

2. Nơi ở số …………………………….. đã được cấp GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG NHÀ Ở VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở số…… , hồ nước sơ gốc số……………….. Do ủy ban nhân dân quận (huyện) …… cấp ngày

3. Tổng diện tích s đất làm việc theo sổ là ………….m2 và ăn mặc tích mặt phẳng xây dựng nhà bê tông là……………m2.

4. Bằng hợp đồng này, bên bán chấp nhận bán đứt, mặt mua đồng ý mua đứt cục bộ diện tích đất ở và thực trạng nhà làm việc như đang nói trên với phải tuân thủ theo các yêu cầu / khí cụ hiện hành về chuyển nhượng Nhà Đất ở trong phòng nước cùng Pháp luật.

ĐIỀU 2: GIÁ CẢ, PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN VÀ THỜI HẠN THỰC HIỆN

1. Giá download bán toàn cục diện tích nhà đất bđs ở nói trên đang được 2 bên thoả thuận là: ………….. …….

2. Phương thức thanh toán:

Hai bên (Bên A và bên B) đã thuộc thống tốt nhất sẽ thực hiện việc giao dịch thanh toán tổng giá trị mua bán Nhà khu đất ở theo 01 đợt, ví dụ như sau:

* Đợt 1: Giao tổng thể số tiền là ……………………… cho bên Bán.

* khi trả tiền sẽ ghi giấy biên dấn do các bên cùng ký xác nhận.

3. Thời hạn tiến hành hợp đồng

* thanh toán giao dịch 1 đợt.

* Ngay sau khi nhận tiền, bên A bắt buộc giao lại ngay hợp đồng mua bán công triệu chứng (đủ số lượng bạn dạng gốc của bên B) và bàn giao nhà khu đất ở cho bên B với sự chứng kiến của những nhân chứng.

ĐIỀU 3: TRÁCH NHIỆM CÁC BÊN:

1. Trách nhiệm Bên bán:

a/ lúc mua bán theo bản hợp đồng này thì diện tích nhà đất ở nói trên:

– trực thuộc quyền sở hữu và thực hiện hợp pháp của bên bán;

– không xẩy ra tranh chấp về quyền vượt kế, quyền thiết lập nhà và quyền thực hiện đất;

– không bị ràng buộc dưới ngẫu nhiên hình thức nào: thế chấp, sở hữu bán, đổi, bộ quà tặng kèm theo cho, cho thuê, mang lại mượn hoặc kê khai làm vốn của doanh nghiệp;

– không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ sở nhà nước bao gồm thẩm quyền để tránh quyền định đoạt của nhà sở hữu, sử dụng nhà đất.

– Bên chào bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu so với tài sản đó bán ra cho bên mua không bị người thứ tía tranh chấp.

– Bên phân phối phải giao toàn thể diện tích bất động sản nhà đất đúng như hiện trạng nói trên cùng toàn bộ bản chính sách vở về quyền mua và thực hiện của diện tích s Nhà khu đất ở này cho bên mua

-Tại thời gian bán khu đất và nhà ở thì triệu chứng sức khoẻ của các thành viên bên A là hoàn toàn khoẻ bạo dạn bình thường,minh mẫn.

– mặt A chịu trách nhiệm nộp thuế thu nhập cá nhân cá nhân.

2. Trách nhiệm Bên mua:

a. Ngừng đầy đủ trách nhiệm về tài bao gồm cho bên A đúng thời hạn và đúng theo phương thức dành được thoả thuận nhất trí của cả hai bên.

b. Có trách nhiệm chi trả ngân sách sang tên sách vở và giấy tờ nhà đất ở theo như đúng quy định hiện tại hành ở trong nhà nước và pháp luật.

c. Bên mua nhà được trao nhà tất nhiên hồ sơ về nhà theo đúng tình trạng bởi thỏa thuận; được yêu thương cầu bên bán xong xuôi các giấy tờ thủ tục mua bán nhà tại trong thời hạn bởi vì thỏa thuận; được yêu cầu bên cung cấp giao nhà đúng thời hạn; còn nếu không giao hoặc chậm trễ giao đơn vị thì buộc phải bồi thường xuyên thiệt hại…

d. Vào trường vừa lòng nếu fan thứ bố có quyền sở hữu một phần hoặc toàn cục tài sản mua bán thì bên mua bao gồm quyền hủy vứt hợp đồng với yêu ước bên bán bồi hay thiệt sợ tương xứng.

e. Mặt mua có trọng trách nộp lệ giá tiền trước bạ, bạ mức giá và các loại lệ tầm giá khác liên quan đến bài toán chuyển nhượng.

ĐIỀU 4: KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

– phía hai bên đã tự hiểu lại nguyên văn bản hợp đồng này, hầu hết hiểu, chấp nhận toàn bộ các luật pháp của vừa lòng đồng và cam đoan thực hiện.

– Nếu tất cả tranh chấp trước tiên đã hoà giải yêu thương lượng, nếu không tự giải quyết và xử lý được sẽ gửi cơ quan tất cả thẩm quyền giải quyết.

– Nếu 1 trong những hai bên 1-1 phương xong xuôi hợp đồng với ngẫu nhiên lý bởi vì gì thì đang phải triển khai bồi thường, phạt cọc đến bên sót lại theo vẻ ngoài của pháp luật hiện hành.

Hợp đồng tất cả …. Trang, …. Bản có giá chỉ trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, bên làm bệnh giữ 01 bản.

BÊN BÁN(ký và ghi rõ bọn họ tên)BÊN MUA(ký cùng ghi rõ chúng ta tên)

Trên đây là toàn bộ thông tin về các loại mẫu đơn về khu đất đai. Còn bất kể thắc mắc gì quý khách hàng vui lòng liên hệ với shop chúng tôi thông qua tổng đài support hoặc nhờ cất hộ thư về những thông tin bên dưới đây. Công ty chúng tôi hy vọng nhận được không ít ý kiến góp phần của quý người sử dụng trên toàn quốc để công ty chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hóa hơn: