Các Chức Quan Trong Triều Đình Phong Kiến Trung Quốc

Quan lại là những người dân trong cỗ máy nhà nước phong kiến và máy bộ nhà nước ở nước ta thời ở trong Pháp từ cấp cho huyện trở lên, có người điều hành quản lý là “Quan” và những người thừa hành là “Lại”.

Bạn đang xem: Các chức quan trong triều đình phong kiến trung quốc

Bạn đang xem: những chức quan trong triều đình phong kiến trung quốc


*

Hình minh họaQuan lại được biến đổi qua các triều đại, cấp độ cũng tự đó biến đổi theo, nhưng tên và quyền hạn của những chức quan tiền đó phần nhiều đều không có không ít thay đổi, trong số đó có các cấp bậc đa phần sau:1. Quan sinh hoạt trung ương:Các quan cao nhất chuyên phụ hỗ trợ cho vua có:- Tể tướng (qua những triều đại còn mang tên Bách quỹ, quá tướng, tướng mạo quốc): bạn đứng đầu của những quan văn vào triều, có thể thay khía cạnh vua giải pháp xử lý mọi câu hỏi hành chính quốc gia.- Thái sư, Thái phó, Thái bảo: thầy, nuôi nấng, bảo ban vua, cha chức phệ nhất, gọi là Tam Công.- thiếu thốn sư, thiếu bảo, thiếu thốn phó: quan bên dưới một bậc, chuyên trợ giúp Tam Công, gọi là Tam Thiếu.- Thái tể, Thái tông, Thái sử, Thái chúc, Thái sĩ, Thái bốc: giúp vua xử lý chủ yếu vụ, đứng phía hai bên tả hữu vua, call là Lục Thái.- Ngũ tứ có:+ bốn Đồ: giữ bài toán nông thương, cảnh sát, giáo dục, rèn đúc dân.+ tứ Khấu: coi về hình phạt, khiếu nại tụng.+ bốn Mã: thống sáu quân, dẹp lặng trong nước.+ tư Thổ: giữ lại lễ của nước (tế tự, triều sinh...).+ tư Không: khuyến công, nông, câu hỏi thổ mộc, xét địa lợi, thiên thời.- Thái úy: coi binh quyền, quân sự, là chức quan lại tổng thống câu hỏi binh (là quan võ ngang với Tể tướng).- Đại học sĩ: là thay vấn của vua trong những việc trọng đại. Ở Trung Quốc, từ đơn vị Minh chức tể tướng bị xóa, chỉ từ lại Đại học sĩ là cao nhất.- Ngự sử đại phu: chuyên can gián, điều hành và kiểm soát các quan.- Đứng đầu những bộ là Thượng thư, giúp vấn đề có Tả thị lang, hữu thị lang. Gồm bao gồm 6 bộ, tốt Lục bộ:+ Lại bộ:bổ nhiệm quan liêu chức, phong tước, xét công, bến bãi nhiễm cùng thăng chức cho những quan lại, thống trị quan lại.+ Lễ bộ:lo việc tổ chức triển khai yến tiệc, thi cử, lễ nghi trong triều đình, chuẩn bị áo mũ, ấn tín, tấu chương v.v... Làm chủ các lễ cống hấp thụ của chư hầu, cũng giống như lo việc bói toán, đồng văn nhã nhạc.+ Hộ bộ: thống trị ruộng đất, thu vạc bổng lộc tương quan đến đất đai như thóc gạo, giỏi hôn nhân, hộ khẩu. Coi phép lưu thông chi phí tệ, đồ gia dụng giá mắc rẻ...+ Binh bộ:quản lý cấm vệ quân, xe cộ ngựa, thiết bị đạn dược tương tự như mọi thứ tương quan tới quân sự, đảm bảo đất nước.+ Hình bộ: thiết yếu lệnh về pháp luật, xét lại phần nhiều án nặng, tội còn ngờ.+ Công bộ:phụ trách mọi việc xây dựng mong cống, đường xá, cung đình, sửa sang vấn đề thổ mộc, đắp thành, đóng góp thuyền bè.- dưới bộ còn có các Ty. Đứng đầu mỗi ty là Lang trung cùng với Viên nước ngoài lang và nhà sự phụ giúp.- Tiếp theo là những Tự. Ðứng đầu là các tự là trường đoản cú khanh, rồi đến Thiếu khanh, trường đoản cú thừa, Viên ngoại, công ty sự, tứ vụ, thư lại. Bao gồm có các tự sau:- Hồng lô tự: tổ chức, bố trí thể thức lễ nghi đảm nhận sứ đưa nước ngoài, lễ Xuớng danh thi Ðình...- quang lộc tự: cung cấp, bình chọn rượu lễ, thực vật trong các buổi tế tự, triều hội, yến tiệc.- Ðại lý tự: Cơ quan liêu xét xử buổi tối cao, xét lại những án còn ngờ.- Thái thường tự: canh chừng đền chùa, thực hiện thể thức lễ nghi, điều khiển ban âm nhạc.- Thái bảo tự: đóng ấn quyển thi Hội.Bên cạnh đó còn tồn tại các chức quan lại khác, đó là:- Thượng thư tỉnh: góp Tể tướng tinh chỉnh và điều khiển trăm quan liên lạc với Thượng thư những Bộ.- Trung thư tỉnh: là cơ quan đưa ra quyết định chính sách, phụ trách thảo luận, biên soạn thảo, ban hành chiếu lệnh của Hoàng đế.- Môn hạ tỉnh: chuyển lệnh vua đến những quan, tâu vua việc các quan thực hành lệnh vua, điều khiển và tinh chỉnh lễ nghi trong cung.- khu vực mật sứ: Cơ mật viện, coi việc cơ mật, rứa quyền binh.- Ngự sử đài: cơ quan giám sát, can gián các quan sống triều đình, sau còn gọi là Đô sát viện.- Hàn lâm viện:lo biên soạn văn thư.- Quốc tử giám:lo khuyên bảo đào tạo con em mình giới nắm quyền, tiên phong là Tế tửu.- tư thiên giám / Khâm thiên giám:coi thiên văn, lịch pháp.- Thái y viện:lo câu hỏi thuốc men, chữa bệnh dịch cho hoàng tộc, quan tiền lại.- Nội các: là văn phòng công sở vua, ghi chép tấu, sớ những nha dâng lên, khởi thảo chiếu, chế, nhan sắc ban ra những cơ quan, thi Ðình thì đằng lục các chế sách và cấp quyển thi.- Tôn nhân phủ: là cơ quan làm chủ nội bộ hoàng tộc, duyệt sổ sách, ngọc phả, đền miếu trong hoàng tộc; giải quyết và xử lý các vấn đề có tương quan đến những thân vương, công tử, công tôn...- Nội vụ phủ: là nơi cai quản các thái giám, cũng như công việc hành chủ yếu ở hậu cung.2. Quan sống địa phương:- đồ vật sử: giám sát, coi việc hành bao gồm đứng đầu một quận quốc, hay là một tỉnh, mặc dù dưới quyền Thái thú, mà lại là người đại diện thay mặt cho Thái thú lúc vào kinh, sau khoản thời gian chức Thái thú được vứt thì máy sử là cao nhất.- Thái thú: quan tiên phong một quận, trách nhiệm là hấp thụ các lợi tức của địa phương, nếu quận loàn lạc, đã được bổ nhiệm thêm một Đô úy có trách nhiệm phụ trách quân sự, còn không Thái thú quản cả quân sự chiến lược và dân sự của quận đó.- Tổng đốc:là viên quan dẫn đầu một vùng bao hàm nhiều tỉnh giấc thành, trông coi cả về dân sự và quân sự.- Tuần phủ: là người lãnh đạo một tỉnh giấc hoặc một bộ phận của tỉnh lớn, tất cả quyền bửa nhiệm, bến bãi nhiệm các chức quan bên dưới quyền sinh sống địa phương mình quản lý, gồm quyền chỉ đạo về hành chính, tài chính, quân sự cùa tỉnh. Ví như ở thức giấc đó có Tổng đốc, thì Tuần phủ đề nghị nghe theo Tổng đốc.- Tri phủ (tứ phẩm): Đứng đầu một đậy hoặc châu, gồm quyền cả dân sự với quân sự.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xác Nhận Cư Trú 2021, Giấy Xác Nhận Địa Chỉ Cư Trú Của Cá Nhân

- bao phủ doãn: quan bộ hạ huyện, lũ áp cường hào, xét những vụ kiện do quan thị xã xử cơ mà kêu lại ở bản hạt, sản phẩm ngũ phẩm.- Án gần cạnh sứ: coi việc hành chính, khiếu nại tụng, tư pháp, phong hóa, kỷ cưng cửng ở những tỉnh, dưới quyền Tổng đốc, Tuần phủ.- Tri huyện (bát phẩm): đi đầu một huyện.- thị xã thừa (cửu phẩm): lo công văn, sổ sách trong huyện, phụ giúp Tri huyện.- buôn bản trưởng:là bạn đứng đầu một xã, giúp các quan lại cai quản việc thu thuế của dân, giữ lại gìn an toàn trật tự, chọn quân nhân nhập ngũ hoặc chọn thí sinh đi thi cử.- Thượng tướng quân: quan ngoài, coi vấn đề binh.- Ðô hộ phủ Sĩ sư : (Ðường) coi phiên quốc, sau cải là Tiết độ sứ.- Lãnh binh: võ tướng, chỉ huy quân đội cấp cho tỉnh.- Ðô đốc: người trực tiếp tinh chỉnh và điều khiển 5 quân.- thiếu hụt úy: là chức quan tiền tổng thống câu hỏi binh, coi cấm quân.- Bá hộ: cũng gọi là Bách hộ, quan lại võ nỗ lực 100 binh.- Biền binh : một hạng bộ đội không trực thuộc ở những tỉnh và kinh thành, chia bố ban chũm nhau trực vào quân đội.- ngày tiết độ sứ : là Ðô hộ phủ, quan tiền võ coi ko kể biên ải.- Vũ vệ : quân hộ tống khi vua ra đi ngoài.- Vệ : cấm quân, đảm bảo an toàn quanh vua.- Thị vệ: lính hộ vệ đơn vị vua.- Thân vệ:vệ binh của vua.- Ðốc trấn: giữ lại yên địa phương.- Cẩm y vệ: đi tuần cảnh, cấm binh.- lính lệ : làm tạp vụ sinh sống huyện.- Ðô thống ngũ quân (tiền, hậu, tả, hữu, trung) : quan liêu võ, bảo đảm vua, hoàng tộc và kinh thành. Lãnh đạo 5 binh chủng : cỗ binh, Thủy binh, Pháo binh, Tượng binh, Kỵ binh.- Ðề lãnh: tuần hành coi xét các địa phận vào thành, xét hỏi những vụ kiện tụng do Ngự sử đài cai quản lý.- Vệ úy:người làm chủ cửa cung, cửa thành.3. Phẩm hàm:Về cơ bản quan lại các triều đại về sau đều được chia ra làm chín phẩm, từng phẩm lại sở hữu hai cấp độ là thiết yếu và Tòng (phó), cấp cho Tòng thường là bạn phò tá cho Chính, gồm lương bổng thấp hơn một chút ít nhưng cùng phẩm quan.- độc nhất phẩm:Quan văn: Tể tướng, bốn đồ; Thái sư, Thái phó, Thái bảo, Đại học tập sĩ đề nghị chánh điện, hoàng thái tử thái sư (phó).Quan võ: Thái úy, bốn mã, Đô thống, Đô đốc, Thượng tướng quân.- Nhị phẩm:Quan văn: thiếu hụt sư, thiếu hụt phó, thiếu thốn bảo, Thượng thư (đứng đầu những bộ), Tổng đốc (đứng đầu hai, ba tỉnh), Tuần lấp (đứng đầu một tỉnh).Quan võ: thiếu úy, Đề đốc, Đề lãnh, Tham đốc, Đại tướng tá quân.- Tam phẩm:Quan văn: Tổng thái giám, đồ vật sử (đứng đầu những Châu) , Thị lang (Phó của Thượng thư), Ngự sử đại phu (chuyên can giám, điều hành và kiểm soát các quan).Quan võ: tốt nhất đẳng thị vệ, Vệ úy thị nội, Vệ úy giám thành, Vệ úy các quân, Tổng chỉ huy sứ (nắm quyền lãnh đạo quân đội), Tổng binh sứ. Những quan võ cấp này thường được điện thoại tư vấn là tướng tá quân, trừ Thị vệ.- Tứ phẩm:Quan văn: học sĩ (trong viện Hàn lâm), Thái giám, ngôi trường sử (Thư ký về văn thư), Phó tổng ngự sử, Tham tri.Quan võ: Nhị đẳng thị vệ, Thành thủ úy, Cai team nội các, chỉ huy sứ, huyết độ sứ. Những quan võ cấp này có cách gọi khác là Giám quân.- Ngũ phẩm:Quan văn:Phủ doãn, Đại sứ Thái y viện, Thị giảng vào Hàn Lâm Viện, Đông những Đại học sĩ.Quan võ: Hiệu úy Cấm vệ quân, Tam đẳng thị vệ, Tứ đẳng thị vệ (cấp Phó), Đội trưởng các quân, Cai nhóm giám thành.- Lục phẩm:Quan văn: Thị thư vào Hàn Lâm Viện, Ngự y chủ yếu trong Thái y viện, Giám trưởng tư thiên giám, Lang trung (mỗi bộ bao gồm 4 Ty, Lang trung đứng đầu các Ty), Tri phủ, Viên ngoại lang (trong lục bộ, cấp cho phó).Quan võ: Ngũ đẳng thị vệ, Cai đội các thành trấn, Cai team thổ binh, Đội trưởng chư quân.- Thất phẩm:Quan văn:Ngự sử giám sát, ngôi trường sử ngơi nghỉ Vương phủ, cung cấp phó trong Thái y viện, Giám phó tư thiên giám, Tri huyện, Tri châu, Thông phán (quan siêng xét xử)Quan võ: Tiểu đội trưởng Cấm vệ quân, Tiểu đội trưởng Giám thành, Tiểu team trưởng Chư quân.- chén bát phẩm:Quan văn: Tu soạn vào Hàn Lâm Viện, Giám trang bị trong tứ thiên giám, Huấn đạo, thị trấn thừa (lo công văn), Tri sư những phủ.Quan võ: Đội trưởng trạm dịch, Đội trướng các trấn đạo, binh ở Đại lý tự, Đội trưởng lính tráng ở địa phương.- Cửu phẩm:Quan văn: những quan lo công văn ở những chợ, bến đồ, trạm dịch; Y sinh thái xanh y viện, Điển bạ Quốc tử giám, Đãi chiếu Hàn lâm viện.Quan võ: Cai tổng, Cai huyện.ST