Các bài văn bằng tiếng anh nói về ngôi trường

Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 có dàn ý, thuộc 3 đoạn văn chủng loại tả ngôi trường, giúp các em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ thể trường học tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Các bài văn bằng tiếng anh nói về ngôi trường

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bởi tiếng Anh bao gồm dịch, tổng hợp các Từ vựng – Ngữ pháp tiếng Anh thường gặp trong chủ đề trường học. Hy vọng sẽ giúp đỡ các em ngày càng học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bởi tiếng Anh

Đoạn văn nói/ reviews về trường học bằng tiếng Anh bao hàm những ý thiết yếu sau:

What’s your school’s name/ address? – tên trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả tầm thường về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học sinh, lớp học và số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – diễn tả giáo viên cùng học sinh. What vì you lượt thích the best about your school? – Điều gì nghỉ ngơi ngôi trường khiến bạn thích nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy tan street. It is very beautiful and very big. My school has a front yard và a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, & a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students & 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers and my friends very much. Because they are very friendly and always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! tên tôi là Hoa. Tôi ý muốn kể cho bạn nghe về trường học tập của tôi. Ngôi trường tôi thương hiệu trường cấp 2 Lý thường xuyên Kiệt. Ngôi trường tôi ở con đường Duy Tân. Nó rất đẹp và cực kỳ lớn. Trường tôi gồm sân trước với sân sau. Sảnh trước có không ít hoa, cây xanh, cờ đầu, sân chơi. Sảnh sau có sân chơi. Ngôi trường tôi tất cả 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em ý muốn em là học sinh giỏi của trường trung học cơ sở Lý thường xuyên Kiệt. Em rất mếm mộ trường lớp, các thầy gia sư và chúng ta của em. Vì chưng họ rất thân mật và gần gũi và luôn giúp sức tôi bất cứ lúc nào tôi cần.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Chuyển Công Tác Hay Nhất Mọi Ngành Nghề, Đơn Xin Chuyển Công Tác

Tả về ngôi trường học bởi Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going khổng lồ talk about my school. This is my school. Its name is quang đãng Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student và teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, mình là học sinh. Lúc này mình sẽ nói đến trường mình. Đây là trường bản thân tên là quang Trung, là trường cung cấp 2, trường bản thân có 20 phòng học, lớp nào cũng có máy chiếu. Tất cả các giáo viên phần đông thân thiện. Bao bọc trường tôi có không ít cây xanh, nhiều người dân nói trường tôi là “trường học xanh” vì chưng mọi học sinh và giáo viên đông đảo phải đảm bảo ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small and antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind và help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice and practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, sport festival và fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Tiếng Việt

Tôi tên là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học tập trường thcs Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường tốt nhất có thể nhưng cùng với tôi đó là ngôi trường tốt nhất có thể mà tôi từng học. Trường học tập của tôi bé dại và cổ kính. Nó ở 1 ngôi làng bé dại nên không có rất nhiều người trong trường này nhưng tôi không thấy buốn chán về vấn đề đó vì những người dân ở đó thực sự xuất sắc bụng và giúp sức tôi ví như tôi chạm mặt khó khăn. Các giáo viên trong trường này thiệt thú vị cùng họ luôn luôn hiểu bạn đang nghĩ gì? Lần thứ nhất học sinh sống đó, tôi luôn luôn nghĩ rằng họ là phù thủy vị họ có thể đọc được lưu ý đến của tôi. Từng buổi học ở trường tôi không gớm ghê hơn ngôi trường khác bởi vì thầy cô ko dạy định hướng cho tôi. Họ muốn tôi rèn luyện và luyện tập. Dẫu vậy họ cũng là 1 trong giáo viên đề nghị họ luôn giao cho học sinh bài tập về nhà, nhiều bài xích tập về công ty … Ở ngôi ngôi trường này, tất cả rất nhiều chuyển động ngoài trời như cắn trại, hội thao, hội chợ. Nhưng lại dù sao trên đây cũng chưa hẳn là vấn đề, vấn đề là các sinh viên ở đó thực sự chăm chỉ học tập vì họ muốn ngôi trường này trở đề nghị nổi tiếng.