BỐI CẢNH LỊCH SỬ VIỆT NAM CUỐI THẾ KỈ 19 ĐẦU THẾ KỈ 20

*

a) Bối cảnh lịch sử dân tộc Việt Nam thời điểm cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX+ trước lúc thực dân Pháp xâm lược nước ta là một quốc gia phong kiến tự do với nền nntt lạc hậu, trì trệ+ Năm 1858 thực dân Pháp xâm chiếm nước ta.

Bạn đang xem: Bối cảnh lịch sử việt nam cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20

Sau một thời gian kháng cự yếu ớt ớt đến năm 1884 triều đình nhà Nguyễn vẫn kí với Pháp điều ước Patơnốt chấp thuận quyền thống trị của thực dân Pháp trên giang sơn ta.+ Dưới ách thống trị của thực dân Pháp nền tài chính - xóm hội việt nam từ nền kinh tế tài chính thuần phong loài kiến sang nền tài chính tư bản thực dân mang một phần tính hóa học phong kiến; tự một quốc gia phong kiến chủ quyền trở thành một xóm hội nằm trong địa nửa phong kiến với hai xích míc cơ bản: xích míc dân tộc (giữa toàn bộ dân tộc việt nam với thực dân Pháp với tay sai); mâu thuẫn kẻ thống trị (giữa dân cày với địa chủ, người công nhân với bốn sản,...), trong số đó mâu thuẫn dân tộc bản địa là mâu thuẫn chủ yếu).+ Với truyền thống lâu đời yêu nước nồng nàn, tức thì từ khi thực dân Pháp nổ súng xâm lược, nhân dân ta đã liên tiếp đứng lên phòng lại bọn cướp nước và bè lũ bán nước; Các phong trào yêu nước vào cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX chủ yếu diễn ra theo hệ bốn tưởng phong kiến và hệ bốn tưởng tư sản, vượt trội có phong trào Cần Vương, trào lưu nông dân Yên nạm (theo hệ bốn tưởng phong kiến), trào lưu Đông Du, phong trào Duy Tân (theo hệ bốn tưởng tư sản),v.v..).+ Các phong trào này đều biểu hiện sự tiếp nối truyền thống yêu thương nước nồng nàn của nhân dân ta, nhưng lại dều đi số đông đi mang lại kết viên thất bại; tại sao thất bại là do thiếu một con đường lối cứu giúp nước đúng đắn, do khủng hoảng rủi ro về giai cấp lãnh đạo,v.v..).+ yêu cầu áp lực mà lịch sử dân tộc dân tộc vào cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX đặt ra là gì?(Tìm lối thoát hiểm cho cuộc rủi ro về con đường lối cứu vớt nước; về ách thống trị lãnh đạo biện pháp mạng).b) toàn cảnh Thời đại (quốc tế)Nêu những điểm sáng lớn của thời đại tác động ảnh hưởng đến việc tìm và lựa chọn con phố cứu nước của lãnh tụ hồ nước Chí Minh một trong những năm thời điểm cuối thế kỷ XIX thời điểm đầu thế kỷ XX?+ chủ nghĩa tư bản đã từ quy trình tiến độ tự do cạnh tranh phát triển sang quy trình tiến độ đế quốc công ty nghĩa (sự chuyển đổi này đang làm tăng thêm các mâu thuẫn cơ bạn dạng của thời đại: mâu thuẫn giữa vô sản và tứ sản; xích míc giữa những nước đế quốc với nhau; mâu thuẫn giữa những nước đế quốc với những dân tộc thuộc địa.+ trào lưu công nhân và trào lưu giải phóng dân tộc phát triển mạnh khỏe ở khắp các châu lục.+ bí quyết mạng tháng Mười Nga nổ ra và chiến thắng (thắng lợi của bí quyết mạng tháng Mười Nga đã xuất hiện một thời đại new - thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH bên trên phạm vi thế giới.+ quốc tế Cộng sản thành lập năm 1919 (Quốc tế cộng sản đã công khai minh bạch ủng hộ và hỗ trợ phong trào giải phóng dân tộc bản địa ở các thuộc địa),v.v..).→ Những đk lịch sử rõ ràng nêu trên sẽ tác động sâu sắc đến sự hình thành tứ tưởng hồ Chí Minh. Đồng thời, tư tưởng của Người ra đời đã đáp ứng được đòi hỏi khách quan tiền của lịch sử dân tộc, đưa biện pháp mạng vn thoát khỏi sự lớn hoảng, thuyệt vọng về mặt đường lối cứu nước, về kẻ thống trị lãnh đạo; đóng góp thêm phần to lớn vào việc giải quyết và xử lý những sự việc mà phương pháp mạng thế giới đặt ra.2. Phần đa tiền đề bốn tưởng - lý luậna. Giá bán trị truyền thống lịch sử Việt Nam* Trong hàng ngàn năm lịch sử dân tộc dựng nước với dữ nước, dân tộc vn đã chế tạo ra dựng được một nền văn hóa riêng đa dạng và phong phú và bền vững với những truyền thống tốt đẹp với cao quý. Vào đó, những truyền thống văn hóa tiêu biểu nhất tác động ảnh hưởng đến hcm gồm:+ trước tiên là nhà nghĩa yêu thương nước cùng ý chí bất khuất đấu tranh nhằm dựng nước và dữ nước.+ lắp thêm hai là truyền thống đoàn kết, nhân nghĩa, tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách” trong thiến nạn, khó khăn.+ Thứ bố là truyền thống lịch sử lạc quan, yêu thương đời.+ Thứ tứ là truyền thống lịch sử cần cù, dũng cảm, thông minh, sáng tạo, ham học hỏi và chia sẻ và không xong mở rộng lớn cửa chào đón tinh hoa văn hóa của nhân loại…).* tứ tưởng cùng văn hóa truyền thống Việt Nam, rất nổi bật là những truyền thống cuội nguồn nêu trên đang tác động sâu sắc đến tư tưởng, tình cảm của hồ nước Chí Minh, chi phối mọi xem xét và hành động của Người. Đây là nguồn tư tưởng, trình bày đầu tiên, là cỗi rễ sâu xa, bền chặt nhất hình thành nên tư tưởng hồ nước Chí Minh).b. Tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loạiNhững thành phần tư tưởng cùng văn hóa quả đât tác động lớn tới sự hình thành tư tưởng hcm là: tư tưởng và văn hóa phương Đông; tứ tưởng và văn hóa truyền thống phương Tây. Người đã thừa kế những nguồn bốn tưởng và văn hóa truyền thống đó theo tinh thần phê phán, tức là kế thừa những chiếc hay, cái tốt, bổ ích cho sự nghiệp biện pháp mạng của nhân dân; phê phán và loại bỏ những chiếc giở, mẫu xấu, vô ích cho sự nghiệp giải pháp mạng của nhân dân).+ bốn tưởng và văn hóa truyền thống phương Đông.Nêu những nguồn tứ tưởng và văn hóa phương Đông cơ bạn dạng tác đụng đế sự hình thành tứ tưởng hồ nước Chí Minh?(Các nguồn tứ tưởng và văn hóa phương Đông cơ bạn dạng tác đụng đế sự hình thành tứ tưởng hcm gồm:* đầu tiên là Nho giáo.Hồ Chí Minh đã tiếp thu số đông yếu tố tích cực của Nho giáo. Đó là ý thức nhân nghĩa, đạo tu thân, sự si mê học hỏi, đức tính khiêm tốn, ôn hòa…Đồng thời, fan cũng phê phán, lọc bỏ những yếu hèn tố xấu đi của học thuyết này. Đó là bốn tưởng tách biệt đẳng cấp, phần đa giáo điều cực đoan về “tam cương”, “ngũ thường”…* trang bị hai là phật giáo.Hồ Chí minh quân yếu khai quật ở bên Phật bốn tưởng vị tha, từ bỏ bi, bác ái, cứu khổ, cứu nạn; tinh thần bình đẳng, tinh thần dân chủ hóa học phác; nếp sinh sống giản dị, thanh bạch, âu yếm làm điều thiện…Bên cạnh đó, fan cũng phê phán tính chất duy trọng điểm về phương diện xã hội của Phật giáo…* ngoài Nho giáo với Phật giáo, hcm còn hấp thu theo lòng tin phê phán nhiều bốn tưởng văn hóa truyền thống phương Đông khác như tư tưởng vô vi của lão tử, khiêm ái của mặc Tử, pháp trị của xứ hàn Phi Tử, tam dân của Tôn Trung Sơn,...)+ tư tưởng và văn hóa phương Tây* Nguồn tứ tưởng văn hóa phương Tây đầu tiên ảnh hưởng tới hồ chí minh là tứ tưởng từ bỏ do, bình đẳng, bác ái của Đại phương pháp mạng tư sản Pháp. Từ năm 13 tuổi fan đã nghe biết và hào hứng muốn khám phá kỹ lưỡng về tư tưởng văn minh này. Tư tưởng này đã có được Người kế thừa và cải cách và phát triển thành tứ tưởng tranh đấu đòi quyền tự do, bình đẳng cho những dân tộc nằm trong địa).* Trong quy trình tìm mặt đường cứu nước, qua các trung tâm thanh tao châu Âu, hồ chí minh còn hấp thụ nhiều tư tưởng văn hóa truyền thống phương Tây khác quan trọng cho sự nghiệp biện pháp mạng của mình, như: bốn tưởng dân chủ; phong thái dân chủ; cách thao tác dân chủ; niềm tin giám nghĩ, giám làm,…→ tứ tưởng với văn hóa trái đất là nguồn gốc quan trọng đóng góp phần hình thành cần tư tưởng hồ nước Chí Minh.c. Công ty nghĩa Mác – Lênin: Cơ sở trái đất quan và phương pháp luận của tư tưởng hồ nước Chí Minh+ chủ nghĩa Mác – Lênin là một bộ phận của văn hóa truyền thống nhân loại, tuy nhiên là bộ phận tinh túy nhất, mang tính chất cách mạng triệt để, tính khoa học sâu sắc nhất trong văn hóa nhân loại.

Xem thêm: Rộ Tin Đặng Siêu Ngoại Tình, Cuộc Hôn Nhân Với Tôn Lệ Chỉ Còn Trên Danh Nghĩa?

Đây cũng chính là nguồn tứ tưởng, lý luận đưa ra quyết định bước cải tiến và phát triển về hóa học của tứ tưởng hồ nước Chí Minh).+ công ty nghĩa Mác – Lênin là nguồn tư tưởng lý luận ra quyết định bước trở nên tân tiến về hóa học của tứ tưởng tp hcm vì:* Chỉ khi tới với chủ nghĩa Mác – Lênin, hcm mới kiếm tìm thấy tuyến đường cứu nước đúng mực cho dân tộc – con đường giải phóng dân tộc theo phong cách mạng vô sản.* Trên đại lý lý luận và phương pháp luận Mác – Lênin, hồ nước Chí Minh đã từng bước tạo nên hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc của bản thân mình về những sự việc cơ bạn dạng của bí quyết mạng Việt Nam.* quả đât quan và phương pháp luận Mác – Lênin đã giúp Hồ Chí Minh dung nạp và gửi hóa được gần như nhân tố tân tiến và tích cực và lành mạnh của truyền thống cuội nguồn văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa truyền thống của nhân loại thành trí óc của phiên bản thân; giúp bạn phân tích cùng tổng kết đúng chuẩn thực tiễn trong nước và cố kỉnh giới. Đây là phần lớn cơ sở quan trọng đặc biệt giúp Người đưa ra những chiến lược và sách lược đúng chuẩn cho phương pháp mạng Việt Nam).→ tứ tưởng hồ chí minh nằm vào hệ bốn tưởng Mác – Lênin và chủ nghĩa Mác – Lênin là nguồn gốc chủ yếu tuyệt nhất của bốn tưởng hồ nước Chí Minh.3. Nhân tố chủ quan- Điều kiện lịch sử vẻ vang - làng hội nội địa và quả đât cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX, truyền thống cuội nguồn văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa truyền thống nhân loại, nhà nghĩa Mác – Lênin là những nguồn gốc khách quan của bốn tưởng hồ Chí Minh. Nhưng chúng phải trải qua sự tiếp thay đổi của sài gòn mới đổi thay tư tưởng của Người. Như vậy, yếu tố chủ quan hcm có vai trò đưa ra quyết định trực tiếp so với sự hình thành bốn tưởng hồ nước Chí Minh. Kể tới nhân tố chủ quan hcm là nói tới năng lực với phẩm hóa học của Người).- Nêu những năng lượng và phẩm chất vượt trội của hồ nước Chí+ sài gòn là người có những năng lượng đặc biệt. Đó là tứ chất hoàn hảo hơn người; tứ duy độc lập, từ chủ; óc phê phán tinh tường, sáng sủa suốt,…+ Người còn có những phẩm chất cá nhân hết sức tiêu biểu. Đó là trọng tâm hồn của một công ty yêu nước lớn, một đồng chí cộng sản nhiệt độ thành cách mạng chuẩn bị sẵn sàng chịu đựng những hi sinh cao nhất vì độc lập, tự do của Tổ quốc, niềm hạnh phúc của nhân dân; có tinh thần mãnh liệt vào nhân dân; bao gồm tác phong bình dị, chân tình, khiêm tốn, hòa mình với quần chúng,…+ Những năng lực và phẩm hóa học ấy đã làm được rèn luyện và phát huy vào suốt cuộc sống của Người. Dựa vào vậy, thân thực tiễn đa dạng và sinh động, giữa các nguồn bốn tưởng và văn hóa truyền thống khác nhau, giữa biết bao trường hợp phức tạp, người đã tìm kiếm hiểu, phân tích, tổng hợp hình thành hầu như luận điểm chính xác và sáng làm cho cách mạng Việt Nam.)Kết luận: tứ tưởng hồ chí minh được có mặt trên cơ sở trong thực tế cách mạng Việt Nam, truyền thống cuội nguồn văn hóa dân tộc, tinh hoa văn hóa nhân loại, nhà nghĩa Mác - Lênin. Ngược lại, một giải pháp biện chứng, sau khi ra đời tư tưởng sài gòn đã đáp ứng nhu cầu được những đòi hỏi bức xúc của thực tiễn cách mạng Việt Nam, góp phần đưa truyền thống văn hóa dân tộc, kho tàng văn hóa nhân loại, nhà nghĩa Mác – Lênin phát triển lên một khoảng cao mới.*Ý nghĩa của câu hỏi học tập phân tích TTHCM1. Tt sài gòn và công nhân Mác Lê nin là căn nguyên tư tưởng của Đảng, là mục tiêu cho mọi hành động , là đời sống lòng tin của nhân dân. Do vậy học tập, phân tích tt hcm là trọng trách của toàn đảng toàn dân.2. Kiên trì nhỏ đường độc lập dân tộc nối liền với CNXH, tuyến phố mà Bác, Đảng với nhân dân sẽ lựa chọn.3. Học tập tập cách thức phong cách tp hcm phải bao gồm tư duy độc lập sáng tạo thành khi vận dụng và cải tiến và phát triển tt của fan trong hoàn cảnh mới.4. Đối cùng với HSSV vắt hệ trẻ buộc phải học tập tt sài gòn để nâng cao tư duy lý luận, để rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cấp đạo đức Cm, năng lượng công tác.Hưởng ứng lời kêu gọi của TW Đảng: tiếp thu kiến thức và làm theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM.