Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn

umakarahonpo.com - Tân bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp & trồng trọt và phát triển nông làng Lê Minh Hoan từng giữ những chức vụ như bí thư Thành ủy Cao Lãnh, túng thiếu thư tỉnh giấc ủy Đồng Tháp, thứ trưởng cỗ NN&PTNT.

Bạn đang xem: Bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn


Sáng 8/4, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn việc chỉ định ông Lê Minh Hoan duy trì chức bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển nông thôn.

Trước đó, Quốc hội vẫn phê chuẩn việc miễn nhiệm bộ trưởng liên nghành Bộ nông nghiệp & trồng trọt và trở nên tân tiến nông thôn so với ông Nguyễn Xuân Cường.

Báo năng lượng điện tử umakarahonpo.com trân trọng giới thiệu Tiểu sử bắt tắt của bộ trưởng Bộ nông nghiệp & trồng trọt và cải cách và phát triển nông làng mạc Lê Minh Hoan:


*

- Nam/Nữ: Nam

- Dân tộc: Kinh.

- Quê quán: xóm Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh giấc Đồng Tháp.

- chuyên môn được đào tạo:

+ giáo dục đào tạo phổ thông: 12/12.

+ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ tài chính học; Đại học tập Kiến trúc.

+ học hàm, học vị: Thạc sĩ.

+ Lý luận chủ yếu trị: Cử nhân.

+ nước ngoài ngữ: Anh C.

- tán thưởng cao nhất: Huân chương Lao động hạng độc nhất (năm 2017).

- Kỷ luật: Cảnh cáo (Đảng), thôi duy trì chức Phó Trưởng Phòng giao thông vận tải Xây dựng (Chính quyền) thị thôn Cao Lãnh (năm 1992). Thị ủy Cao Lãnh chứng nhận sửa chữa thay thế khuyết điểm mon 3 năm 1993.

- Ủy viên tw Đảng khóa XII, XIII.

Xem thêm: Những Từ Ngữ Mới Được Dùng Phổ Biến Gần Đây, Những Từ Ngữ Được Dùng Phổ Biến Hiện Nay

- Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV.

- bộ trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải cách và phát triển Nông thôn

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

8/1984 - 12/1990: Cán bộ rồi Phó trưởng Phòng giao thông vận tải - tạo thị thôn Cao Lãnh.

12/1990 - 5/1993:Cán bộ Phòng làm chủ đô thị thị xã Cao Lãnh.

5/1993 - 01/1995:Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng làm chủ đô thị, rồi Trưởng phòng thành lập và làm chủ đô thị thị làng mạc Cao Lãnh.

01/1995 - 12/2003: Phó Giám đốc, Quyền chủ tịch rồi người đứng đầu Sở phát hành tỉnh Đồng Tháp; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

12/2003 - 5/2008:Phó công ty tịch, rồi tỉnh ủy viên, Phó quản trị Ủy ban quần chúng. # tỉnh Đồng Tháp.

5/2008 - 11/2010:Tỉnh ủy viên, rồi Ủy viên Ban thường xuyên vụ tỉnh giấc ủy, túng thư Thành ủy Cao Lãnh.

11/2010 - 5/2014:Phó túng thiếu thư thức giấc ủy, chủ tịch Ủy ban quần chúng Tỉnh; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của tỉnh Đồng Tháp.

5/2014 - 01/2016:Bí thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của thức giấc Đồng Tháp.

01/2016 - 7/2016: Ủy viên tw Đảng, túng thư tỉnh ủy, quản trị Hội đồng quần chúng. # Tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII của thức giấc Đồng Tháp.

7/2016 - 9/2017: Ủy viên trung ương Đảng, bí thư thức giấc ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV của tỉnh Đồng Tháp.

9/2017 - 9/2020: Ủy viên trung ương Đảng khóa XII, túng thư tỉnh ủy, túng thiếu thư Đảng ủy quân sự chiến lược Tỉnh, trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh giấc Đồng Tháp, Đảng ủy viên Đảng ủy Quân khu 9, nhiệm kỳ năm ngoái - 2020.

Từ 9/2020 cho nay: Ủy viên tw Đảng khóa XII, trang bị trưởng Bộ nông nghiệp trồng trọt và cải tiến và phát triển nông thôn. Tại Đại hội đại biểu việt nam lần vật dụng XIII của Đảng, được thai lại vào Ban Chấp hành trung ương Đảng.