BỐ CHỒNG CỨU CON DÂU BỊ ĐIỆN GIẬT TRONG NHÀ TẮM, CẢ HAI CÙNG QUA ĐỜI