BIÊN BẢN TỰ KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY TẠI CƠ SỞ

Biên phiên bản chất vấn về chống cháy với chữa trị cháy – Biểu mẫu số PC05 ban hành hẳn nhiên Thông bốn số 66/2014/TT-BCA

(Tên cơ quan lại cp trên trc tiếp)

…………………..

(Tên ban ngành, tổ chức triển khai của người chủ trì kiểm tra)

…………………..

Bạn đang xem: Biên bản tự kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự vì – Hạnh phúc 

BIÊN BẢN KIỂM TRA VỀ PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ghi văn bản kiểm soát về sự việc gì)……………………………………………..

————————————-

Hồi ………. giờ ……. ngày …………………………….. , trên …………………………………………………………….

Chúng tôi gồm:

Đại diện:…………………………………………………………………………………………………………………………..

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: ………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

– ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Đã thực hiện đánh giá đối với………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Hình Ảnh Những Chú Chó Dễ Thương Nhất Thế Giới

Đại diện ………………………………………………………………………………………………………………………….

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

– Ông/bà: ………………………………. Chức vụ: …………………………………………………………………………

Tình hình và kết quả đánh giá nlỗi sau:

(Ghi phần trình bày của đại lý, phần khám nghiệm hồ sơ, phần soát sổ thực tế, văn bản bình chọn của từng sự việc, dấn xét Reviews về loài kiến nghị kết luận)

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Biên bản được lập hoàn thành hồi …….. giờ ……. ngày ………………………. bao gồm trang ………… được lập thành bản, từng mặt tương quan giữ lại 01 phiên bản,đã phát âm lại mang lại phần đông tín đồ thuộc nghe, thừa nhận đúng với tuyệt nhất trí cam kết thương hiệu dưới đây.

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ(Ký, ghi rõ họ thương hiệu, đóng dấu)ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ LIÊN QUAN(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN ĐOÀN KIỂM TRA(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

TẢI BIỂU MẪU : TẠI ĐÂY

*