Báo Cáo Thí Nghiệm Biến Đổi Năng Lượng Điện Cơ

Quý Khách vẫn xem bạn dạng rút gọn của tư liệu. Xem với thiết lập tức thì bạn dạng đầy đủ của tư liệu tại phía trên (222.14 KB, 6 trang )


Bạn đang xem: Báo cáo thí nghiệm biến đổi năng lượng điện cơ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPhường.HCMKHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬBỘ MÔN THIẾT BỊ ĐIỆNPTN KỸ THUẬT ĐIỆN (103B1)BÁO CÁO THÍ NGHIỆMBài 4:KHUẾCH ĐẠI TỪHọ và Tên SV: .......................................................................................................................MSSV: ...................................................................................................................................Nhóm: ...................................Tổ: .........................................................................................Thời gian thí nghiệm:Từ tiết: ………… mang lại tiết:……….….. Ngày: … / … / 201….TP..Hồ Chí Minh , THÁNG ...... NĂM 201....KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dạng sóng điện áp bên trên đèn với những cuộn dây trong các trường hợp:IDC = 10 mAIDC = 40 mADạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng điện áp bên trên đèn:
Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 2:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 1 / 5KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDC = 60 mAIDC = 80 mADạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng điện áp trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 2:

Xem thêm: Tồn Tại Xã Hội Và Ý Thức Xã Hội Liên Hệ Thực Tiễn Việt Nam, Ý Thức Xã Hội

Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 2 / 5KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDC = 100 mAIDC = 150 mADạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng điện áp bên trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 2:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 3 / 5
KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------IDC = 250 mAIDC = 350 mADạng sóng điện áp bên trên đèn:Dạng sóng điện áp bên trên đèn:Dạng sóng năng lượng điện áp trên cuộn dây 1:Dạng sóng năng lượng điện áp bên trên cuộn dây 1:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 2:Dạng sóng điện áp trên cuộn dây 2:Báo cáo thí nghiệmTrang 4 / 5KHUẾCH ĐẠI TỪ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Giá trị cái điện qua đèn (IRMS) trong những ngôi trường hợp:IDC (mA)10
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ứng dụng MBA khuếch tán từ bỏ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Báo cáo thí nghiệmTrang 5 / 5