Báo cáo tài chính phải nộp cho những cơ quan nào? Chắc hẳn đối với mọi kế toán đều hỏi ít nhất một lần câu hỏi này. Bời vì, đối với mỗi doanh nghiệp viêc lập báo cáo tài chính rất quan trọng, nếu doanh nghiệp thực hiện sai chắc chắn những rắc rối pháp lý mang lại thường không đơn giản.

Đang xem: Báo cáo tài chính nộp cho những cơ quan nào

1. Nơi nhận BCTC của doanh nghiệp theo quy định

Cơ quan nhận báo cáo tài chính

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Các loại doanh nghiệp khác

Cơ quan tài chính

x

x

 

Cơ quan Thuế

x

x

x

Cơ quan Thống kê

x

x

x

DN cấp trên

x

x

x

Cơ quan đăng ký kinh doanh

x

x

x

Lưu ý:

Đối với doanh nghiệp nhà nước, kỳ lập báo cáo là Quý và năm.Đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các loại hình doanh nghiệp khác, kỳ lập báo cáo là năm

2. Các cơ quan khác doanh nghiệp phải nộp BCTC

*

Nơi nộp báo cáo tài chính theo quy định

Ngoài các cơ quan trên thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính cho những đơn vị sau:

Đối với doanh nghiệp Nhà nước

Doanh nghiệp nhà nước sau khi lập báo cáo tài chính, ngoài các cơ quan đã nêu trên thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp BCTC cho các cơ quan có thẩm quyền như sau:

Các doanh nghiệp phải nộp BCTC

Cơ quan tiếp nhận BCTC của doanh nghiệp

Doanh nghiệp nhà nước đóng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Sở Tài chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Doanh nghiệp Nhà nước Trung ương.

Bộ Tài chính (Cục Tài chính doanh nghiệp).

Đối với các loại doanh nghiệp Nhà nước như: Ngân hàng thương mại, công ty xổ số kiến thiết, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty kinh doanh chứng khoán.

Xem thêm:

Bộ Tài chính (Vụ Tài chính ngân hàng hoặc Cục Quản lý giám sát bảo hiểm)

Công ty kinh doanh chứng khoán và công ty đại chúng

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán.

Ngoài ra, các doanh nghiệp sẽ tiến hành nộp BCTC cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý thuế tại địa phương.

Đối với các Tổng công ty Nhà nước thì tiến hành nộp BCTC cho Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế).

Các đơn vị kế toán trực thuộc

Đối với các đơn vị kế toán hoạt động trực thuộc doanh nghiệp, Tổng công ty Nhà nước thì tiến hành nộp theo đúng thời hạn quy định.

3. Một số lưu ý khi nộp BCTC

Trường hợp doanh nghiệp phải tiến hành kiểm toán BCTC trước khi nộp, thì doanh nghiệp phải nộp kết quả kiểm toán đính kèm hồ sơ khi nộp BCTC cho các cơ quan có thẩm quyền.Đối với doanh nghiệp vốn nước ngoài (vốn FDI) thì nộp báo cáo tài chính cho Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đăng ký trụ sở kinh doanh chính.Đối với doanh nghiệp Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ, ngoài các cơ quan như đã nêu trên, doanh nghiệp tiến hành nộp BCTC theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.Đối với tất cả các loại hình doanh nghiệp, nếu hoạt động trong khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao thì nộp báo cáo tài chính năm cho Ban quản lý khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao nếu được yêu cầu.

Xem thêm: Có Ai Bít Bẻ Khóa Điện Thoại Viettel Dùng Sim Mạng Khác, Hướng Dẫn Cách Mở Khóa Sim Viettel

Việc xác định cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận báo cáo tài chính theo quy định, chắc chắn sẽ giúp quý khách tự tin hơn trong việc hoàn thành nghĩa vụ với cơ quan quản lý tài chính của doanh nghiệp. Các văn bản pháp luật quản lý việc báo cáo thuế và tài chính doanh nghiệp thường được cơ quan có thẩm quyền quản lý rất chặt chẽ, kế toán và doanh nghiệp liên tục cập nhật cho mình những thông tin tại nội dung thông tin kế toán – thuế của TinLaw để công việc và kế hoạch kinh danh được diễn ra hợp pháp và hiệu quả nhất.

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *