Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2015


Bạn đang xem: Báo cáo kết quả thực hiện công tác văn thư lưu trữ năm 2015

*
*
*
*
*

Tương phản
*
*

phân tách sẻ bài viết qua mail
*

*
thông tin thông báo
Thông báo kết quả tuyển dụng công chức với công nhận công dụng trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức thức giấc Tiền Giang năm 2021
Thông báo hiệu quả thi môn trình độ nghiệp vụ (phúc khảo) - kỳ thi nâng ngạch nhân viên chính tỉnh giấc Tiền Giang năm 2021

Xem thêm: Tình Yêu Không Có Lỗi Lỗi Ở Bạn Thân Phần 2 Tap 13, Xem Phim Tình Yêu Không Có Lỗi, Lỗi Ở Bạn Thân

*
Văn bạn dạng mới Văn phiên bản mới
 Thông bốn sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông bốn số 04/2012/TT-BNV ngày 31 mon 8 năm 2012 của cục trưởng cỗ Nội vụ lý giải về hoạt động của thôn, tổ dân phố
05-2022-TT-BNV.signed.pdf(2-lượt)

 Thông tư sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 1 của Thông tứ số 13/2019/TT-BNV ngày 06 tháng 11 năm 2019 của cục trưởng cỗ Nội vụ phía dẫn một vài quy định về cán bộ, công chức cấp cho xã với người hoạt động không siêng trách ở cấp xã, nghỉ ngơi thôn, tổ dân phố
04-2022-TT-BNV.signed.pdf(4-lượt)

 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ biến hóa vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc nghành tổ chức cán cỗ ở địa phương
03-2022-TT-BNV.pdf(51-lượt)

 Thông tứ hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nút trợ cấp cho hằng tháng từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 đối với cán cỗ xã, phường, thị xã đã nghỉ việc theo ra quyết định số 130-CP ngày trăng tròn tháng 6 năm 1975 của Hội đồng chính phủ và đưa ra quyết định số 111-HĐBT ngày 13 mon 10 năm 1981 của Hội đồng hóa trưởng
02-bnv_202202140754212860_000.00.00.H58.pdf(13-lượt)

 Quyết định Về việc ra mắt Danh mục văn bạn dạng quy phạm pháp luật không còn hiệu lực cục bộ và hạng mục văn bản quy phi pháp luật hết hiệu lực 1 phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của cục Nội vụ năm 2021
67-QD-PL02.pdf(7-lượt)
67-QD-BNV.pdf(8-lượt)
67-QD-PL01.pdf(6-lượt)