BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐÔNG KINH DOANH LÀ GÌ

Báo cáo công dụng chuyển động marketing là report tài chính tổng vừa lòng, phản ảnh tổng quát thực trạng và tác dụng sale trong một kỳ hoạt động vui chơi của công ty cùng chi tiết cho các hoạt động kinh doanh thiết yếu. Nói cách không giống report công dụng vận động kinh doanh là phương tiện trình diễn kĩ năng có lãi với thực trạng vận động marketing của khách hàng.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả hoạt đông kinh doanh là gì

  – Tính cân đối: Báo cáo công dụng hoạt động marketing được lập dựa trên tính cân đối thân lợi nhuận, chi phí và hiệu quả sale. Có thể bao hàm bình thường tính phẳng phiu của báo cáo hiệu quả marketing qua cách làm sau:

*
*
*
*
*
*

Báo cáo hiệu quả vận động sale có gồm 5 cột:

– Cột số 1 : Các chỉ tiêu report.

– Cột số 2: Mã số của các tiêu chí khớp ứng.

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng với những tiêu chí của báo cáo này được diễn đạt tiêu chí trên Bản tngày tiết minh báo cáo tài bao gồm.

– Cột số 4: Tổng số gây ra vào kỳ report năm.

– Cột số 5: Số liệu của năm trước (để so sánh).

Nội dung những tiêu chí vào Báo cáo tác dụng vận động sale nlỗi sau: 

(1) Doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ (Mã số 01) :

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng doanh thu bán sản phẩm hoá, thành phẩm, nhà đất đầu tư cùng cung cấp các dịch vụ trong thời gian report của người tiêu dùng.

(2) Các khoản bớt trừ doanh thu (Mã số 02):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng vừa lòng những khoản được ghi bớt trừ vào tổng lệch giá trong thời điểm, bao gồm: những khoản chiết khấu thương thơm mại, Giảm ngay sản phẩm buôn bán, mặt hàng bán bị trả lại với thuế tiêu thú đặc biệt, thuế xuất khẩu…

(3) Doanh thu thuần về bán sản phẩm với hỗ trợ các dịch vụ (Mã số 10):

Chỉ tiêu này phản ảnh số lệch giá bán hàng hoá, thành phẩm, Bất Động Sản Nhà Đất chi tiêu với hỗ trợ hình thức sẽ trừ các khoản trừ.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02.

(4) Giá vốn mặt hàng chào bán (Mã số 11):

Chỉ tiêu này phản ánh tổng giá vốn của mặt hàng hoá, Bất Động Sản đầu tư chi tiêu, Ngân sách phân phối của thành phẩm vẫn phân phối, ngân sách trực tiếp của khối lượng các dịch vụ xong vẫn cung cấp, ngân sách khác được tính vào giá vốn hoặc ghi áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá vốn hàng cung cấp trong kỳ report.

(5) Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ (Mã số 20):

Chỉ tiêu này phản ánh số chênh lệch giữa lợi nhuận thuần về bán hàng hoá, thành phđộ ẩm, BĐS Nhà Đất đầu tư chi tiêu cùng cung cấp hình thức với mức giá vốn mặt hàng phân phối tạo nên vào kỳ báo cáo.

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – Mã số 11.

(6) Doanh thu chuyển động tài bao gồm (Mã số 21):

Chỉ tiêu này phản chiếu doanh thu chuyển động tài bao gồm thuần (Tổng doanh thu trừ (-) Thuế GTGT theo phương thức trực tiếp (nếu có) tương quan mang lại vận động khác) phát sinh vào kỳ report của doanh nghiệp.

(7) giá thành tài bao gồm (Mã số 22):

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng ngân sách tài chủ yếu, bao gồm tiền lãi vay nên trả, chi phí bạn dạng quyền, chi phí hoạt động liên doanh,… gây ra trong kỳ report của khách hàng.

Xem thêm: CáI ChếT Thương Tâm CủA Nữ Sinh 15 TuổI Tự Tử Vì Bị Tung Clip

giá cả lãi vay (Mã số 23):

Chỉ tiêu này đề đạt ngân sách lãi vay đề nghị trả được xem vào ngân sách tài bao gồm trong kỳ report. Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào Sổ kế tân oán chi tiết Tài khoản 635.

(8) Ngân sách bán sản phẩm (Mã số 24):

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng ngân sách bán sản phẩm hoá, thành phẩm đã phân phối, các dịch vụ vẫn hỗ trợ phát sinh vào kỳ report.

(9) Ngân sách thống trị doanh nghiệp (Mã số 25):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng ngân sách cai quản doanh nghiệp tạo nên trong kỳ report.

(10) Lợi nhuận thuần từ bỏ chuyển động marketing (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản chiếu kết quả vận động sale của công ty vào kỳ báo cáo.

(11) Thu nhập khác (Mã số 31) :

Chỉ tiêu này phản chiếu những khoản thu nhập cá nhân không giống (Sau khi sẽ trừ thuế GTGT bắt buộc nộp tính theo phương thức trực tiếp), tạo nên trong kỳ báo cáo.

(12) Ngân sách chi tiêu không giống (Mã số 32):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng những khoản ngân sách khác phát sinh vào kỳ báo cáo.

(13) Lợi nhuận khác (Mã số 40):

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa các khoản thu nhập không giống (sau khí sẽ trừ thuế GTGT nên nộp tính theo cách thức trực : tiếp) với ngân sách khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32.

(14) Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế (Mã số 50) :

Chỉ tiêu này phản chiếu tổng thể lợi tức đầu tư kế tân oán triển khai trong những năm báo cáo của bạn trước khi trừ ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp lớn từ bỏ hoạt động marketing, hoạt động không giống tạo nên trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 – Mã số 30 + Mã số 40.

(15) Chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành (Mã số 51):

Chỉ tiêu này phản ánh ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện tại hành tạo nên trong thời điểm report.

(16) giá cả thuế các khoản thu nhập công ty lớn hoãn lại (Mã số 52):

Chỉ tiêu này đề đạt ngân sách thuế các khoản thu nhập công ty hoãn lại hoặc các khoản thu nhập hoãn lại gây ra trong những năm báo cáo.

(17) Lợi nhuận sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn (Mã số 60):

Chỉ tiêu này đề đạt tổng số lợi tức đầu tư thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ những hoạt động của doanh nghiệp lớn (sau thời điểm trừ chi phí thuế thu nhập cá nhân doanhnghiệp) gây ra trong thời điểm report.