Bảng Phiên Âm Quốc Tế Tiếng Pháp

Nếu chúng ta không biếthọc giờ pháp sinh sống đâulà cực tốt. Hãy sát cánh thuộc Cap Education - Tổ chức đào tạo Tiếng Pháp, support du học Pháp với support du học Canada uy tín chất lượng bậc nhất nước ta. Với các khóa huấn luyện nổi tiếng như:

Học giờ đồng hồ pháp online

Học giờ pháp cơ bản

Học tiếng pháp giao tiếp

quý khách hàng ý muốn học tập giờ Pháp ngôn ngữ thịnh hành thứ 2 quả đât, cũng tương tự những giờ nước ngoài ngữ không giống, thứ nhất bạn cần phải học bảng chữ cái giờ Pháp. Hãy thuộc CAPhường FRANCE học tập tức thì bảng vần âm giờ Pháp với phiên âm thế giới IPA chuẩn chỉnh duy nhất.

Bạn đang xem: Bảng phiên âm quốc tế tiếng pháp


1. Bảng vần âm giờ đồng hồ Pháp

Bảng vần âm tiếng Pháp bao hàm 26 ký kết từ bỏ trong những số đó tất cả đôi mươi phú âm với 6 nguyên âm:

*

2. Bảng chữ cái tiếng Pháp cùng giải pháp đọc:

Chữ cái

Cách đọc

Chữ cái

Cách đọc

Aa

a

Nn

en (nờ)

Bb

Oo

O

Cc

Pp

Dd

đê

Qq

quy (gọi vào môi)

Ee

ơ

Rr

e rờ hoặc e grờ

Ff

ép (phờ)

Ss

ét xờ (không cong lưỡi)

Gg

giê (đọc cong lưỡi)

Tt

Hh

at sờ (cong lưỡi)

Uu

uy (phát âm tròn môi)

Ii

i

Vv

Jj

gi

Ww

đúp lơ vê

Kk

ka

Xx

ích(x)

Ll

eo (lờ)

Yy

y(cơ grếch)

Mm

em ( mờ)

Zz

dét(đờ)

3. Xem video clip Bảng chữ cái giờ Pháp với giải pháp đọc:

Bên cạnh đó vào giờ Pháp còn có những cam kết từ bỏ quan trọng có dấu: ç é à è cổ ù œ ï â ê î ô û ë ü.

Các độc giả như sau: gọi chữ cái + vết, cùng với các dấu bạn đọc như sau đây hoặc xem chi tiết nội dung bài viết "các kí trường đoản cú quan trọng đặc biệt trong giờ Pháp" làm việc bài học kinh nghiệm cũ

Dấu huyền (à, è cổ, ù) - Accent grave sầu - gọi như thể át-xăng g-ra-v(ơ) (đi với những nguyên lòng A, E, U)Dấu sắc đẹp / (é) - Accent aigu - gọi giống như át-xăng te-ghi (hiểu chữ ghi kéo hai đầu mép lại) (đi cùng với nguyên âm E)Dấu nón ^ (â, ê, î, ô, û) - Accent circonflexe - hiểu như thể át-xăng xia-côông-ph-léch-x(ơ) (đi với các nguyên âm A, E, I, O, U)Dấu móc bên dưới chữ C (ç) - Cédille - đọc giống xê-đi-d(ơ) (đi với phụ âm C)Dấu nhị chấm bên trên chữ (ï hoặc chữ ë, ü) - Tréma - phát âm tương đương t-rê-ma (đi cùng với những nguyên lòng E, I, U)

Vd: ë đang phát âm y hệt như ơ tré-ma.

Xem thêm: Bài Thu Hoạch Về Xây Dựng Ý Thức Tôn Trọng Nhân Dân Phát Huy Dân Chủ Chăm Lo Đời Sống Nhân Dân


4/ Số đếm tronghọc giờ Pháp

1: un/une (uhn)/(uun)

2: deux (deur)

3: trois (trwah)

4: quatre (kahtr)

5: cinq (sihnk)

6: six (sees)

7: sept (set)

8: huit (weet)

9: neuf (neuf)

10: dix (deece)

11: onze (onz)

12: douze (dooz)

13: treize (trayz)

14: quatorze (kat-ORZ)

15: quinze (kihnz)

16: seize (says)

17: dix-sept (dee-SET)

18: dix-huit (dee-ZWEET)

19: dix-neuf (deez-NUF)

20: vingt (vihnt)

21: vingt-et-un (vihng-tay-UHN)

22: vingt-deux (vihn-teu-DEU)

23: vingt-trois (vin-teu-TRWAH)

30: trente (trahnt)

40: quarante (kar-AHNT)

50: cinquante (sank-AHNT)

60: soixante (swah-SAHNT)

70: soixante-dix (swah-sahnt-DEES) hoặc septante (sep-TAHNGT) nghỉ ngơi Bỉ cùng Thụy Sĩ

80: quatre-vingt (kaht-ruh-VIHN); huitante (weet-AHNT) ở Bỉ với Thụy Sĩ (trừ Geneva); octante (oct-AHNT) làm việc Thụy Sĩ

90: quatre-vingt-dix (katr-vihn-DEES); nonante (noh-NAHNT) làm việc Bỉ và Thụy Sĩ

100: cent (sahn)

200: deux cent (deu sahng)

300: trois cent (trrwa sahng)

1000: mille (meel)

2000: deux mille (deu meel)

1.000.000: un million (ung mee-LYOHN) (treated as a noun when alone: one million euros would beun million d'euros.

một triệu.000: un milliard

1.000.000.000.000: un billion

Học tiếng Pháp đơn giản dễ dàng cần không những bạn?

umakarahonpo.com trung tâm dạy dỗ giờ pháp uy tín chuyên nghiệp hóa với cô giáo bạn dạng xđọng giúp đỡ bạn chinh phục giờ đồng hồ Pháp dễ dàng hơn với vững vàng bước đến hành ttinh quái du học Pháp.

Hãy vào Cap France mỗi ngày để học tập số đông bàihọc tập giờ đồng hồ pháphữu íchbằng cách bấm coi hầu như thể loại bên dưới: