Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

Thông tư số 92/2015/TT-TBC cơ chế mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN bảng kê sút trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc. Mời độc giả tải mẫu bảng kê giảm trừ gia cảnh cho những người phụ thuộc bên dưới đây


*

 

Mẫu số: 02-1/BK-QTT-TNCN

(Ban hành hẳn nhiên Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày

15/6/2015 của cục Tài chính)

 

 

BẢNG KÊ

GIẢM TRỪ GIA CẢNH cho NGƯỜI PHỤ THUỘC

(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu số 02/QTT-TNCN )

<01> Kỳ tính thuế: Năm ....... (Từ mon …/… đến tháng…/)

<02> Tên bạn nộp thuế:................………………………………………….......................

Bạn đang xem: Bảng kê giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc

<03> Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<04> Họ và tên bà xã (chồng) trường hợp có: ……………………….………………………………..

<05> Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<06> Số CMND/ Số hộ chiếu bà xã (chồng):..………………...................................................

<07> Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………………............................

<08> Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đơn vị tính: Đồng Việt Nam

I. Người dựa vào đã có MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ với tên

Ngày sinh

Mã số thuế

Quốc tịch

Số CMND/ Hộ chiếu

Quan hệ với những người nộp thuế

Thời gian được xem giảm trừ vào năm

Từ tháng

Đến tháng

<09>

<10>

<11>

<12>

<13>

<14>

<15>

<16>

<17>

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Người phụ thuộc chưa xuất hiện MST/CMND/Hộ chiếu

STT

Họ và tên

Thông tin trên giấy tờ khai sinh

Quốc tịch

Quan hệ với những người nộp thuế

Thời gian được xem giảm trừ vào năm

Ngày sinh

Số

Quyển số

Nơi đăng ký

Quốc gia

Tỉnh/ Thành phố

Quận/

Huyện

Phường/

Từ tháng

Đến tháng

<18>

<19>

<20>

<21>

<22>

<23>

<24>

<25>

<26>

<27>

<28>

<29>

<30>

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

(MST: Mã số thuế; CMND: minh chứng nhân dân)

Tôi cam kết số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước luật pháp về hầu hết số liệu vẫn khai./.

Xem thêm: Thống Kê Số Vụ Tai Nạn Giao Thông Năm 2015, Năm 2015, Hơn 8

 

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ cùng tên: ……………………..

Chứng chỉ hành nghề số:............

…,ngày ......tháng ….....năm …....

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Ký, ghi rõ bọn họ tên; dùng cho và đóng lốt (nếu có)

Bạn đọc có thể tải chủng loại mẫu 02-1/BK-QTT-TNCN bảng kê bớt trừ gia cảnh cho tất cả những người phụ trực thuộc TẠI ĐÂY. Để rõ rộng về nhiệm vụ kế toán, bạn đọc hoàn toàn có thể tham gia các lớp học tập kế toán tổng đúng theo tại trung tâm. Kế toán Lê Ánh chúc các bạn thành công.