Bảng Cân Đối Kế Toán Và Báo Cáo Lưu Chuyển Tiền Tệ

*

Đăng ký học tập HỌC KẾ TOÁN THỰC TẾ KẾ TOÁN THUẾ NGHIỆPhường. VỤ KẾ TOÁN CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN MẪU BIỂU - CHỨNG TỪ NGHỀ NGHIỆPhường - VIỆC LÀM VAN BẢN PHÁP LUẬT MỚI
*
Mẫu report giữ chuyển tiền tệ trực tiếp với loại gián tiếp theo Thông tư 133/2016/TT-BTC với Mẫu báo giữ chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo Thông tư 200/2014/TT-BTC thẳng cùng con gián tiếp, có cả bạn dạng word với Excel, khuyên bảo cách lập Báo cáo lưu chuyển khoản tệ.

Bạn đang xem: Bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ

1. Mẫu báo cáo giữ chuyển khoản tệ theo Thông bốn 133:

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ(Theo cách thức trực tiếp)Năm ...
Đơn vị tính: ………….
Chỉ tiêuMã sốTngày tiết minhNăm nayNăm trước
12345
I. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú vận động khiếp doanh
1. Tiền thu tự bán hàng, hỗ trợ hình thức với lệch giá khác01
2. Tiền đưa ra trả cho tất cả những người cung ứng sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ02
3. Tiền chi trả cho tất cả những người lao động03
4. Tiền lãi vay mượn sẽ trả04
5. Thuế thu nhập cá nhân công ty đang nộp05
6. Tiền thu không giống trường đoản cú vận động tởm doanh06
7. Tiền bỏ ra khác mang đến chuyển động khiếp doanh07
Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ hoạt động ghê doanh20
II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng tự vận động đầu tư
1. Tiền bỏ ra để buôn bán, tạo TSCĐ, BĐSĐT với các gia tài lâu năm khác21
2. Tiền thu tự tkhô nóng lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT với các tài sản lâu dài khác22
3. Tiền đưa ra giải ngân cho vay, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác23
4. Tiền tịch thu cho vay vốn, đầu tư chi tiêu góp vốn vào đơn vị khác24
5. Tiền thu tiền lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia25
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư30
III. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ bỏ chuyển động tài chính
1. Tiền thu từ xây dừng CP, dìm vốn góp của chủ ssinh hoạt hữu31
2. Tiền trả lại vốn góp cho các công ty tải, thâu tóm về cổ phiếu của chúng ta đang phạt hành32
3. Tiền thu từ bỏ đi vay33
4. Tiền trả nợ gốc vay và nợ thuê tài chính34
5. Cổ tức, lợi nhuận đã trả mang lại nhà sngơi nghỉ hữu35
Lưu chuyển khoản thuần trường đoản cú hoạt động tài chính40
Lưu giao dịch chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)50
Tiền với tương tự chi phí đầu kỳẢnh hưởng trọn của biến hóa tỷ giá bán hối hận đoái quy đổi ngoại tệ6061
Tiền và tương đương tiền cuối kỳ(70 = 50+60+61)70

Lập, ngày ... mon ... năm ...
NGƯỜI LẬPhường. BIỂU(Ký, chúng ta tên)
KẾ TOÁN TRƯỞNG(Ký, họ tên)NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁPhường LUẬT(Ký, chúng ta tên, đóng dấu)Ghi chú:(1) Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì công ty lớn không phải trình bày tuy vậy ko được đánh lại “Mã số” tiêu chuẩn.(2) Đối với trường hòa hợp mướn các dịch vụ làm cho kế tân oán, làm cho kế tân oán trưởng thì buộc phải ghi rõ số Giấy ghi nhận đăng ký hành nghề hình thức dịch vụ kế toán thù, tên đơn vị chức năng cung cấp dịch vụ kế tân oán.

Xem thêm: Lời Bài Hát Nỗi Đau Muộn Màng Lyrics, Nỗi Đau Muộn Màng


------------------------------------------------------------------------------

2. Mẫu report lưu giữ giao dịch chuyển tiền tệ theo Thông tứ 200:

Đơn vị báo cáo:……………….

Mẫu số B 03 - DN

(Ban hành theo Thông tư 200/2014/TT-BTC


BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo cách thức trực tiếp) (*)

Năm ......

Đơn vị tính: ...........

Chỉ tiêu

Mã số

Thuyết minh

Năm nay

Năm trước

1

2

3

4

5

I. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ hoạt động khiếp doanh

1. Tiền thu từ bỏ bán sản phẩm, cung ứng hình thức và lệch giá khác

01

2. Tiền đưa ra trả cho người cung ứng sản phẩm & hàng hóa với dịch vụ

02

3. Tiền bỏ ra trả cho người lao động

03

4. Tiền chi trả lãi vay

04

5. Tiền đưa ra nộp thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp

05

6. Tiền thu khác từ chuyển động tởm doanh

06

7. Tiền đưa ra không giống cho vận động ghê doanh

07

Lưu chuyển khoản qua ngân hàng thuần từ hoạt động gớm doanh

20

II. Lưu chuyển khoản qua ngân hàng từ chuyển động đầu tư

1. Tiền đưa ra nhằm mua sắm, tạo ra TSCĐ cùng các gia tài lâu dài khác

21

2. Tiền thu từ bỏ tkhô nóng lý, nhượng buôn bán TSCĐ với các gia sản lâu dài khác

22

3. Tiền đưa ra cho vay vốn, thiết lập những biện pháp nợ của đơn vị khác

23

4. Tiền thu hồi giải ngân cho vay, buôn bán lại các phương tiện nợ của đơn vị chức năng khác

24

5. Tiền đưa ra chi tiêu góp vốn vào đơn vị chức năng khác

25

6. Tiền tịch thu đầu tư góp vốn vào đơn vị chức năng khác

26

7. Tiền thu tiền lời cho vay vốn, cổ tức cùng lợi tức đầu tư được chia

27

Lưu chuyển tiền thuần từ bỏ vận động đầu tư

30

III. Lưu giao dịch chuyển tiền trường đoản cú chuyển động tài chính

1. Tiền thu tự xây cất cổ phiếu, dấn vốn góp của công ty sngơi nghỉ hữu

31

2. Tiền bỏ ra trả vốn góp cho các nhà cài, thâu tóm về CP của doanh nghiệp đang phạt hành

32

3. Tiền vay thời gian ngắn, lâu dài dấn được

33

4. Tiền chi trả nợ gốc vay

34

5. Tiền đưa ra trả nợ thuê tài chính

35

6. Cổ tức, lợi tức đầu tư vẫn trả mang lại chủ ssinh sống hữu

36

Lưu giao dịch chuyển tiền thuần tự vận động tài chính

40

Lưu chuyển tiền thuần vào kỳ (50 = 20+30+40)

50

Tiền và tương tự chi phí đầu kỳ

60

Ảnh hưởng trọn của thay đổi tỷ giá bán ân hận đoái quy đổi nước ngoài tệ

61

Tiền và tương đương chi phí cuối kỳ (70 = 50+60+61)

70

VII.34


Ghi chú: Các tiêu chuẩn không tồn tại số liệu thì doanh nghiệp không hẳn trình diễn nhưng mà ko được tiến công lại “Mã số” chỉ tiêu
Lập, ngày .... mon .... năm .....

Người lập biểu

(Ký, chúng ta tên)

Kế toán trưởng

(Ký, chúng ta tên)

Giám đốc

(Ký, bọn họ thương hiệu, đóng góp dấu)

- Số chứng chỉ hành nghề;- Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toánĐối với người lập biểu là những đơn vị chức năng dịch vụ kế toán phải ghi rõ Số chứng từ hành nghề, tên với xúc tiến Đơn vị cung cấp hình thức kế toán. Người lập biểu là cá nhân ghi rõ Số chứng chỉ hành nghề.

------------------------------------------------------------------------------

Tải chủng loại báo cáo lưu lại giao dịch chuyển tiền tệ về trên đây:1. Tải Mẫu report lưu lại chuyển khoản tệ bạn dạng Word: