Bản Tường Trình Tai Nạn Giao Thông

Bản tường trình tai nạn giao thông, phiên bản tường trình tai nạn, biên bản tường trình tai nạn, biện pháp viết bạn dạng tường trình tai nạn đáng tiếc rủi rõ, mẫu mã tường trình tai nạn đáng tiếc giao thông, bí quyết viết bản tường trình tai nạn đáng tiếc giao thông, mẫu mã biên bản tường trình tai nạn, solo trình báo tai nạn ngoài ý muốn giao thông, mẫu 1-1 trình báo tai nạn đáng tiếc giao thông.

Bạn đang xem: Bản tường trình tai nạn giao thông


Bản tường trình tai nạn ngoài ý muốn mới nhất? bạn dạng tường trình tai nạn giao thông vận tải là mẫu đơn quan trọng đặc biệt trong vấn đề ghi chép lại nguyên nhân, tình tiết sự việc, hậu quả của một vụ tai nạn thương tâm giao thông. Theo đó, phiên bản tường trình này lưu lại phải đảm báo tính đúng đắn và trọn vẹn đúng sự thật.Dưới đó là mẫu để các bạn tham khảo.


*
*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – tự do – Hạnh phúc

_______________

BIÊN BẢN / BẢN TƯỜNG TRÌNH TAI NẠN

Hôm nay, vào hồi………..giờ…… ngày……….tháng……. Năm………..

Tại:……………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi tất cả có:

1………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

2………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

3………………………………………………….Chức vụ: ………………………………………………….

Cùng lập biên bản về vụ tai nạn:

Của:…………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Xem Phim Lời Nói Dối Định Mệnh, Phim Lời Nói Dối Định Mệnh

Địa chỉ thường xuyên trú:……………………………………………………………………………………………

Ngày, giờ xẩy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Nơi xẩy ra tai nạn:……………………………………………………………………………………………

Diễn trở thành vụ tai nạn (nêu bỏ ra tiết): ……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Nguyên nhân vụ tai nạn đáng tiếc (nêu chi tiết)……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Hậu quả: …………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Những người tận mắt chứng kiến vụ tai nạn ngoài ý muốn (nếu có):

1. Người thứ 1:……………………………………………………………………………………………………..

2. Bạn thứ 2:……………………………………………………………………………………………………..

Cam đoan: Tôi/chúng tôi cam đoan những tin tức kê khai trên là đúng sự thực và hoàn toàn chịu nhiệm vụ về tính đúng chuẩn của những thông tin này.

Biên bản/Bản tường trình được lập dứt vào hồi:.…giờ…, ngày…..tháng….năm….tại……………..

XÁC NHẬNNGƯỜI LẬP
(Chữ ký kết và lốt của đơn vị chức năng tham gia bảo hiểm/cơ quan chủ yếu hoặc bao gồm quyền, công an nơi xảy ra tai nạn/người có tác dụng chứng)(Ký, ghi rõ họ, tên)