BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 3 TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ

*

Bạn đang xem: Ban quản lý dự án 3 tổng cục đường bộ

*

*

Xem thêm: Đổi Gói Cước Trả Sau Viettel : Khuyến Mại Và Hướng Dẫn Đăng Ký Mới Nhất

*

*

Sáng ngày 26/6/2013, tại trụ ssống Ban QLDA 3, Quyền Tổng viên trưởng Tổng viên ĐBtoàn nước Nguyễn Đức Thắng đã trao ra quyết định Quyền Tổng chủ tịch Ban Quản lý dự án công trình 3, Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án 3, Điều đụng các cán cỗ, viên chức từ Ban Quản lý dự án công trình 2 cho thừa nhận công tác làm việc tại Ban Quản lý dự án 3.

*

Phát biểu tại buổi lễ, Quyền Tổng viên trưởng Nguyễn Đức Thắng nhấn mạnh vấn đề, Ban Quản lý dự án công trình 3 là Ban mới được thành lập và hoạt động, bởi vậy nghỉ ngơi cương vị bắt đầu những bạn hữu được giao trọng trách đề xuất cố gắng nỗ lực hết mình nhằm xong xuôi giỏi trách nhiệm được giao. Đặc biệt đề nghị triển khai giỏi năm “Kỷ cương cứng - Chất lượng - Tiến độ - Hiệu trái các công trình giao thông”, coi đây là nhân tố bậc nhất, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong quy trình tiến hành nhiệm vụ.

*

Phát biểu trên buổi lễ, trên cương cứng vị mới, Quyền Tổng người đứng đầu Ban cai quản dự án 3 Nguyễn Xuân Trường thanh minh sự cảm ơn đối với Lãnh đạo Tổng viên ĐBtoàn nước đang tin yêu giao trách nhiệm. Đồng thời ước muốn nhận được sự quyên tâm không dừng lại ở đó của Lãnh đạo Tổng viên, Quyền Tổng người đứng đầu Nguyễn Xuân Trường hẹn vẫn đẩy mạnh tinh thần câu kết thuộc toàn thể cán cỗ, công nhân viên chức của Ban thuộc thông thường mức độ nỗ lực dứt xuất sắc đông đảo trọng trách được giao./.