(umakarahonpo.com)- Lãnh đạo Ban quản lý các KCN Đồng Naicó quyết định điều động 4 công chức không phù hợp yêu cầuchuyên môn, vị trí việc làm theo quy định. .

Đang xem: Ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai

Ngày 11-5, UBND tỉnh Đồng Nai ra thông báo kết luận nội dung đơn tố cáo đối với ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng ban Ban quản lý các KCN Đồng Nai.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai ký quyết định về việc thụ lý giải quyết đơn tố cáo và giao nhiệm vụ xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng ban Ban quản lý các KCN Đồng Nai có hành vi vi phạm thực hiện nhiệm vụ, công vụ về việc ký quyết định điều động công chức trái quy định, không phù hợp với trình độ chuyên môn, vị trí làm việc.

Xem thêm:

*

Kết luận xác định việc quyết định điều động công chức của Ban quản lý các KCN Đồng Nai là không phù hợp.

Cụ thể, theo kết quả xác minh của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai về nội dung đơn tố cáo vào tháng 6-2021, ông Lê Văn Danh ký quyết định điều động công chức đối với 4 cán bộ trong các phòng ban của Ban quản lý các KCN Đồng Nai là không phù hợp với yêu cầu chuyên môn, vị trí việc làm.

Theo báo cáo giải trình của ông Lê Văn Danh, việc rà soát các vị trí công tác của công chức có thời gian công tác tại một vị trí quá lâu, việc chuyển đổi vị trí công tác nhằm xây dựng đội ngũ công chức có trình độ năng lực công tác, tạo cơ hội để thể hiện năng lực, sở trưởng. Việc chuyển đổi vị trí công tác căn cứ theo quy định, có lấy ý kiến tập thể lãnh đạo để thực hiện. Tuy nhiên, việc ban hành quyết định điều động đối với công chức nêu trên chưa bảo đảm đầy đủ quy trình, trình tự theo quy định pháp luật, phát sinh đơn tố cáo…

Xem thêm: Biên Bản Nghiệm Thu Công Trình Tiếng Anh Là Gì, Biên Bản Nghiệm Thu Tiếng Anh

Ông Lê Văn Danh – Phó Trưởng ban Ban Quản lý ký ban hành các quyết định điều động đối với công chức nêu trên chưa bảo đảm quy định pháp luật; trách nhiệm chính thuộc về ông Lê Văn Danh và các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, thống nhất ban hành quyết định điều động công chức.

Từ kết quả xác minh và kết luận nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Đề nghị Ban Quản lý các KCN thu hồi các quyết định điều động công chức chưa bảo đảm quy định pháp luật; thực hiện sắp xếp, bố trí công chức phù hợp vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ.

Làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan trong việc tham mưu, thống nhất ban hành quyết định điều động công chức chưa phù hợp quy định; tiến hành kiểm điểm, xử lý theo quy định.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *