Ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai

(umakarahonpo.com)- lãnh đạo Ban thống trị các KCN Đồng Naicó ra quyết định điều động 4 công chức không cân xứng yêu cầuchuyên môn, địa điểm việc tuân theo quy định. .

Bạn đang xem: Ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai


Ngày 11-5, ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ra thông báo kết luận nội dung 1-1 tố cáo so với ông Lê Văn Danh - Phó trưởng phòng ban Ban cai quản các KCN Đồng Nai.

Trước đó, chủ tịch UBND thức giấc Đồng Nai ký quyết định về việc thụ lý xử lý đơn tố giác và giao trọng trách xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân đối với ông Lê Văn Danh - Phó trưởng phòng ban Ban thống trị các KCN Đồng Nai bao gồm hành vi vi phạm thực hiện nhiệm vụ, công vụ về bài toán ký quyết định điều cồn công chức trái quy định, không tương xứng với chuyên môn chuyên môn, vị trí làm cho việc.

Xem thêm: Vai Trò Của Bộ Máy Hành Chính Nhà Nước Trong Bộ Máy Nhà Nước

*

Kết luận khẳng định việc ra quyết định điều rượu cồn công chức của Ban quản lý các KCN Đồng Nai là không phù hợp.

Cụ thể, theo tác dụng xác minh của Sở Nội vụ tỉnh giấc Đồng Nai về nội dung đối kháng tố cáo vào thời điểm tháng 6-2021, ông Lê Văn Danh ký quyết định điều hễ công chức so với 4 cán bộ trong các phòng ban của Ban cai quản các KCN Đồng Nai là không tương xứng với yêu cầu chuyên môn, vị trí bài toán làm.

Theo báo cáo giải trình của ông Lê Văn Danh, câu hỏi rà soát các vị trí công tác của công chức có thời hạn công tác tại một vị trí quá lâu, việc biến đổi vị trí công tác nhằm mục đích xây dựng lực lượng công chức gồm trình độ năng lượng công tác, tạo cơ hội để miêu tả năng lực, sở trưởng. Việc đổi khác vị trí công tác làm việc căn cứ theo quy định, gồm lấy chủ ý tập thể lãnh đạo để thực hiện. Tuy nhiên, việc phát hành quyết định điều động so với công chức nêu bên trên chưa bảo vệ đầy đủ quy trình, trình từ theo pháp luật pháp luật, phạt sinh 1-1 tố cáo...


Ông Lê Văn Danh - Phó trưởng ban Ban quản lý ký phát hành các đưa ra quyết định điều động so với công chức nêu trên chưa đảm bảo quy định pháp luật; trọng trách chính trực thuộc về ông Lê Văn Danh và những tập thể, cá thể có liên quan trong câu hỏi tham mưu, thống nhất ban hành quyết định điều đụng công chức.

Từ kết quả xác minh và tóm lại nêu trên, quản trị UBND tỉnh chỉ đạo như sau: Đề nghị Ban cai quản các KCN thu hồi các quyết định điều động công chức chưa đảm bảo quy định pháp luật; tiến hành sắp xếp, sắp xếp công chức tương xứng vị trí việc làm, chuyên môn nghiệp vụ.

Làm rõ trách nhiệm các tập thể, cá thể có liên quan trong việc tham mưu, thống nhất ban hành quyết định điều động công chức chưa tương xứng quy định; thực hiện kiểm điểm, xử lý theo quy định.