Bản Tự Kiểm Điểm Đảng Viên, Gia Đình Nơi Cư Trú

1. Giới thiệu về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú.

Bạn đang xem: Bản tự kiểm điểm đảng viên, gia đình nơi cư trú

Kiểm điểm là thuật ngữ chắc hẳn ai cũng đã từng nghe trong đời. Từ lúc chúng ta đi học thì chúng ta cũng nghe được cụm từ này hoặc thấy được bản kiểm điểm. Hiện nay, trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, bản kiểm điểm là một trong những biện pháp được sử dụng để giúp người làm kiểm điểm nhìn nhận lại những sai sót, lỗi lầm của mình. Như vậy thì bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú là gì? Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú bao gồm những gì? Quy định của pháp luật về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú. Để tìm hiểu hơn về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú các bạn hãy theo dõi bài viết dưới đây của ACC để tham khảo về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú nhé.

*

Bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú

2. Bản kiểm điểm là gì?

Bản kiểm điểm cá nhân do cá nhân lập ra để tự đánh giá, nhận xét mức độ lỗi, những sai sót mắc phải của bản thân, từ đó nâng cao ý thức trách nhiệm về khuyết điểm, rút kinh nghiệm trong những lần sau.

Bản kiểm điểm Đảng viên là mẫu văn bản bản được dành riêng cho các đối tượng là Đảng viên, qua đó có thể tự đánh giá mức độ lỗi của bản thân khi mắc phải, đồng thời ý thức trách nhiệm của bản thân và rút kinh nghiệm cam kết không tái phạm.

3. Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là gì?

Bản kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú là mẫu lập ra để tự kiểm điểm bản thân về các nội dung chính như tư tưởng, phẩm chất, ý thức, chuyên môn công việc của Đảng viên tại nơi mình đang ở. Từ đó đưa ra những phương hướng, mục tiêu phấn đấu trong thời gian tiếp theo. Mẫu cần được soạn thảo một cách chi tiết, trung thực, từ đó làm căn cứ xem xét đánh giá Đảng viên.

4. Mẫu bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú.

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

…………, ngày….tháng….năm….

BẢN KIỂM ĐIỂM Đảng viên sinh hoạt nơi cư trú năm 20….

Xem thêm: Phần Mềm Phát Wifi Cho Laptop Win 8, Cách Phát Wifi Đơn Giản Nhất Trên Windows 8

Kính gửi:– Chi bộ …– Đảng bộ Phường …………………

Tên tôi là: ………………….. Sinh ngày : ………….

Ngày vào Đảng: ………… Chính thức : ………….

Hiện đang công tác tại trường TH ………….

Sinh hoạt tại Chi bộ TH ……………………

Sinh hoạt nơi cư trú tại Chi bộ thôn 4 – Đảng bộ xã …………

ĐẢNG VIÊN KIỂM ĐIỂM:

– Luôn chấp hành tốt các quan điểm, chủ trương đường lối và các Nghị quyết của Đảng, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Bản thân luôn gương mẫu, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân nơi cư trú

– Luôn có tinh thần tự giác cao trong việc học tập, công tác, không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ lý luận chính trị chuyên môn nghiệp vụ, cũng như năng lực công tác. Có lối sống trong sạch, gương mẫu, lành mạnh, không mê tín dị đoan; không rượu chè, cờ bạc, không có quan hệ nam nữ bất chính; kê khai trung thực, đúng số tài sản và thu nhập cá nhân hàng năm; không tham ô, không lãng phí, không có tiếp tay, bao che cho hành vi tham ô, lãng phí;

– Là Đảng viên, tôi luôn trung thực, hòa nhã với mọi người, thẳng thắn, có ý thức xây dựng và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng; Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng; tuyên truyền pháp luật, thực hiện đúng các quy định của pháp luật;

– Kiên quyết, tích cực đấu tranh với những biểu hiện sai trái, chia rẽ, làm mất đoàn kết, không nể nang hoặc có ý tư thù đối với người góp ý, luôn có thái độ tôn trọng và lắng nghe ý kiến, góp ý của mọi người để điều chỉnh lời nói, việc làm của bản thân;

– Luôn lắng nghe ý kiến đóng góp, góp ý của nhân dân, có mối quan hệ gắn bó, thân thiết với nhân dân, luôn tôn trọng và phát huy tối đa quyền làm chủ của nhân dân; Tham gia các phong trào do chi bộ và địa phương phát động như quỹ người nghèo, hội phụ nữ, ủng hộ bảo lụt… làm tốt các công tác xã hội, giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng gia đình, tổ dân phố văn hóa.

– Thường xuyên tuyên truyền, vận động gia đình và quần chúng nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Luôn luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức của người đảng viên, có lối sống giản dị, gần gũi bà con lối xóm, có tinh thần tương thân tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Quan tâm đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gặp hoạn nạn.

– Bản thân tham gia đầy đủ các cuộc họp do chi uỷ nơi cư trú triệu tập, có tham gia góp ý với chi uỷ về các công việc chung của địa phương.

Trên đây là bản tự kiểm điểm đảng viên sinh hoạt nơi cư trú của bản thân năm …………, rất mong nhận được sự tham gia góp ý, nhận xét của cấp uỷ nơi cư trú về những ưu, khuyết điểm. Bản thân xin tiếp thu và sẽ phát huy tốt hơn nữa những ưu điểm, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại trong thời gian đến.

Nhận xét của chi ủy nơi cư trú

……………………………………………

……………………………………………

Ngày … tháng … năm …………

T/M CHI BỘ ……

BÍ THƯ

…., ngày … tháng … năm …………Đảng viên kiểm điểm

Trên đây là một số nội dung tư vấn cơ bản của chúng tôi về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú và cũng như một số vấn đề pháp lý có liên quan đến bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú. Tất cả các ý kiến tư vấn trên của chúng tôi về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú đều dựa trên các quy định pháp luật hiện hành. Nếu như khách hàng có bất cứ thắc mắc, yêu cầu bất cứ vấn đề pháp lý nào liên quan đến vấn đề đã trình bày trên về bản kiểm điểm đảng viên nơi cư trú thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các thông tin sau: