Bản Đồ Huyện Đông Hưng Tỉnh Thái Bình

Bao gồm những điều chỉnh quy hoạch áp dụng đất, thay đổi về hạ tầng gia thông, vị trí những loại mục tiêu sử dụng khu đất ở nông thôn, nghỉ ngơi đô thị, miêu tả các biến đổi quy hoạch của khu vực trong năm nay!

Bản đồ kế hoạch thực hiện đất huyện Đông Hưng năm 2021

Bản vật dụng kế hoạch thực hiện đất thị xã Đông Hưng năm 2022

Bản trang bị quy hoạch sử dụng đất thị xã Đông Hưng tầm chú ý năm 2021 – 2030


*

Cùng cùng với thành phố Thái Bình, thị xã Đông Hưng nằm ở vị trí chính giữa tỉnh Thái Bình, gồm vị trí địa lý:

Sông Trà Lý chảy men theo ranh giới phía phái mạnh của thị trấn với những huyện Vũ Thư với Kiến Xương.

Bạn đang xem: Bản đồ huyện đông hưng tỉnh thái bình

Huyện Đông Hưng gồm 38 đơn vị chức năng hành chính cấp làng mạc trực thuộc, bao gồm thị trấn Đông Hưng (huyện lỵ) với 37 xã: An Châu, Chương Dương, Đô Lương, Đông Á, Đông Các, Đông Cường, Đông Dương, Đông Động, Đông Hoàng, Đông Hợp, Đông Kinh, Đông La, Đông Phương, Đông Quan, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Vinh, Đông Xá, Đông Xuân, Hà Giang, Hồng Bạch, Hồng Giang, Hồng Việt, Hợp Tiến, Liên Giang, Liên Hoa, Lô Giang, Mê Linh, Minh Phú, Minh Tân, Nguyên Xá, Phong Châu, Phú Châu, Phú Lương, Thăng Long, Trọng Quan.


Thông Tin cập nhật Mới Nhất


Toàn cỗ Đông Hưng ngày nay, thời Bắc thuộc, trước thế kỷ 10, thuộc hương thơm Đa Cương, đến nhà Hậu Lê thuộc trấn đánh Nam Hạ. Thị trấn Đông Hưng thời buổi này là hợp độc nhất của hai huyện Tiên Hưng và Đông Quan.

Huyện Đông Quan nằm ở vị trí khoảng phía Đông huyện Đông Hưng ngày nay. Từ cổ mang lại thời thuộc nhà Minh, huyện Đông Quan hotline là Cổ Lan, từ thời nhà Hậu Lê đến nhà Nguyễn đổi tên thành thị xã Đông Quan và thuộc lấp Thái Ninh (tên đậy này thời nhà Lý là hương thơm Thái Bình, nhà Trần gọi là lộ An Tiêm, bên Hậu Lê điện thoại tư vấn là phủ Thái Bình, nhà Tây Sơn gọi là bao phủ Thái Ninh, đầu nhà Nguyễn điện thoại tư vấn là phủ tỉnh thái bình sau đổi là Thái Ninh). Các năm 1832-1890, phủ thái bình thuộc tỉnh Nam Định, tiếp đến mới ở trong tỉnh Thái Bình. Lỵ sở của đậy Thái Bình, vào thời đơn vị Hậu Lê, ban sơ là ở xã Đông Động thị xã Đông quan lại sau đưa về cat Đàm.<4>

Huyện Tiên Hưng nằm ở khoảng phía tây thị xã Đông Hưng ngày nay. Huyện Tiên Hưng trước mang tên là thị trấn Thần Khê, thuộc bao phủ Tiên Hưng (tên tủ này thời bên Trần điện thoại tư vấn là phủ Long Hưng, nhà Hồ và Hậu Lê hotline là tủ Tân Hưng, thời nằm trong Minh trước nhà Lê điện thoại tư vấn là Trấn Man, nhà Nguyễn điện thoại tư vấn là Tiên Hưng). Những năm 1832 – 1890, thị trấn Thần Khê (tức là thị xã Tiên Hưng sau này) thuộc che Tiên Hưng tỉnh Hưng Yên. Năm 1890 – 1894, huyện Thần Khê ở trong phủ thái bình tỉnh Thái Bình, Sau đó, thuộc tủ Tiên Hưng tỉnh Thái Bình cho đến khi bỏ cấp lấp thì đem tên tủ làm tên huyện.<5>

Trước khi đúng theo nhất:

Huyện Đông Quan có 25 xã: Đông Á, Đông Các, Đông Cường, Đông Động, Đông Dương, Đông Giang, Đông Hà, Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Hợp, Đông Huy, Đông Kinh, Đông La, Đông Lĩnh, Đông Mỹ, Đông Phong, Đông Phương, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vinh, Đông Xá, Đông Xuân, Hoàng Diệu.Huyện Tiên Hưng tất cả 27 xã: An Châu, Bắc Sơn, Bạch Đằng, chi Lăng, Chương Dương, Đô Lương, Đông Đô, Đồng Phú, Hòa Bình, Hoa Lư, Hoa Nam, Hồng Châu, Hồng Giang, Hồng Việt, phù hợp Tiến, Liên Giang, Lô Giang, Mê Linh, Minh Châu, Minh Tân, Nguyên Xá, Phong Châu, Phú Châu, Phú Lương, Tây Đô, Thăng Long, Trọng Quan.

Ngày 17 mon 6 năm 1969, gửi 5 xã: Bắc Sơn, Đông Đô, Tây Đô, Hòa Bình, đưa ra Lăng thuộc thị trấn Tiên Hưng về huyện Hưng Hà quản lý; hợp nhất 2 huyện Đông Quan cùng Tiên Hưng thành thị xã Đông Hưng.

Xem thêm: Thành Phố Đà Nẵng Có Bao Nhiêu Quận Huyện Của Đà Nẵng, Quan Huyen Da Nang

Sau lúc thành lập, thị trấn Đông Hưng gồm 47 xã: An Châu, Bạch Đằng, Chương Dương, Đô Lương, Đông Á, Đông Các, Đông Cường, Đông Động, Đông Dương, Đông Giang, Đông Hà, Đông Hòa, Đông Hoàng, Đông Hợp, Đông Huy, Đông Kinh, Đông La, Đông Lĩnh Đông Mỹ, Đông Phong, Đồng Phú, Đông Phương, Đông Quang, Đông Sơn, Đông Tân, Đông Thọ, Đông Vinh, Đông Xá, Đông Xuân, Hoa Lư, Hoa Nam, Hoàng Diệu, Hồng Châu, Hồng Giang, Hồng Việt, hợp Tiến, Liên Giang, Lô Giang, Mê Linh, Minh Châu, Minh Tân, Nguyên Xá, Phong Châu, Phú Châu, Phú Lương, Thăng Long, Trọng Quan.

Ngày 20 mon 3 năm 1986, đưa 2 xã Đông Hòa cùng Hoàng Diệu về thị xóm Thái Bình quản lý.

Ngày 2 tháng 12 năm 1986, thành lập và hoạt động thị trấn Đông Hưng, thị xã huyện lỵ huyện Đông Hưng trên các đại lý 52,95 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 2.700 tín đồ của làng Đông Hợp; 9,10 ha diện tích thoải mái và tự nhiên và 187 tín đồ của thôn Đông La; 2,42 ha diện tích tự nhiên và 281 tín đồ của thôn Nguyên Xá.

Ngày 13 tháng 12 năm 2007, đưa 2 làng mạc Đông Thọ và Đông Mỹ về thành phố Thái Bình quản lý.<6>

Ngày 11 tháng 2 năm 2020, Ủy ban hay vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết số 892/NQ-UBTVQH14 về câu hỏi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp làng thuộc tỉnh thái bình (nghị quyết có hiệu lực thực thi từ ngày 1 mon 3 năm 2020)<7>. Theo đó:

Sáp nhập 3 xã: Đông Phong, Đông Huy, Đông Lĩnh thành làng Đông QuanSáp nhập 2 làng mạc Hoa Nam với Hoa Lư thành buôn bản Liên HoaSáp nhập 2 buôn bản Hồng Châu cùng Bạch Đằng thành thôn Hồng BạchSáp nhập 2 làng mạc Minh Châu với Đồng Phú thành thôn Minh PhúSáp nhập 2 xóm Đông Hà với Đông Giang thành làng Hà Giang.

Bản trang bị kế hoạch sử dụng đất năm 2021, bản đồ kế hoạch thực hiện đất năm 2022, bạn dạng đồ quy hoạch thực hiện đất thị trấn Đông Hưng được Đất nền Việt Nam update mới tuyệt nhất (giai đoạn 2021 – 2030) bao hàm các địa giới hành chính:

Thị trấn Đông Hưng, làng An Châu, làng Chương Dương, thôn Đô Lương, buôn bản Đông Á, thôn Đông Các, thôn Đông Cường, làng Đông Động, làng mạc Đông Dương, làng Đông Hoàng, xã Đông Hợp, làng Đông Kinh, thôn Đông La, buôn bản Đông Phương, làng Đông Quan, thôn Đông Quang, làng Đông Sơn, xóm Đông Tân, làng mạc Đông Vinh, buôn bản Đông Xá, làng Đông Xuân, buôn bản Hà Giang, buôn bản Hồng Bạch, xã Hồng Giang, buôn bản Hồng Việt, Xã hòa hợp Tiến, làng Liên Giang, làng mạc Liên Hoa, thôn Lô Giang, làng mạc Mê Linh, làng mạc Minh Phú, xóm Minh Tân, thôn Nguyên Xá, làng Phong Châu, buôn bản Phú Châu, làng Phú Lương, buôn bản Thăng Long, buôn bản Trọng Quan.