Bản đăng ký thi đua

*

*

*
*

*
*
*

Khoa KTS&TMĐT thông tin các lớp sinh viên hệ chủ yếu quy về việc đăng ký thương hiệu thi đua đối với cá nhân và bè đảng lớp sv năm học tập 2021 - 2022, nội dung rõ ràng như sau:

I. Tiêu chuẩn chỉnh đối với thương hiệu thi đua

1.1. Đối cùng với cá nhân

a) Danh hiệu cá nhân gồm 3 loại: Khá, Giỏi, Xuất sắc.

Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua

b) Tiêu chuẩn chỉnh xếp loại:

- Đạt thương hiệu sinh viên Khá: hiệu quả học tập Khá và rèn luyện từ một số loại Khá trở lên;

- Đạt thương hiệu sinh viên Giỏi: hiệu quả học tập từ giỏi và tập luyện từ loại tốt trở lên;

- Đạt danh hiệu sinh viên Xuất sắc: tác dụng học tập đạt Xuất sắc và xếp nhiều loại rèn luyện Xuất sắc.

1.2. Đối với tập thể

a) thương hiệu tập thể lớp sinh viên tất cả 2 loại: Lớp sinh viên tiên tiến và Lớp sinh viên Xuất sắc".

b) Tiêu chuẩn xếp loại:

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên tiên tiến và phát triển nếu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn chỉnh sau:

+ gồm từ 25% sinh viên đạt danh hiệu sinh viên khá trở lên;

+ Có cá nhân đạt danh hiệu sinh viên xuất sắc trở lên;

+ không có cá thể xếp các loại học tập hèn hoặc rèn luyện Kém, bị kỷ nguyên tắc từ nấc Cảnh cáo trở lên;

+ cộng đồng đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập tập, rèn luyện, tổ chức triển khai nhiều vận động thi đua và tích cực và lành mạnh hưởng ứng phong trào thi đua trong Trường;

- Đạt danh hiệu Lớp sinh viên Xuất sắc nếu đạt đầy đủ các tiêu chuẩn sau:

+ Đạt không thiếu thốn các tiêu chuẩn chỉnh của danh hiệu lớp sinh viên Tiên tiến;

+ có từ 10% sinh viên giành danh hiệu sinh viên xuất sắc trở lên, có cá nhân đạt thương hiệu sinh viên xuất sắc.

II. Thời gian thực hiện

+ Biên bản họp lớp đăng ký danh hiệu thi đua (Mẫu 1);

+ danh sách đăng ký thương hiệu thi đua (Mẫu 2).

Xem thêm: Tốc Độ Và Đường Cong Và Tốc Độ Full, Xem Tốc Độ Và Đường Cong Chưa Thấy “Đã”

+ Biên bạn dạng họp và danh sách đăng ký thương hiệu thi đua các lớp (Mẫu 1; chủng loại 2);

+ Bảng tổng phù hợp đăng ký thương hiệu thi đua (Mẫu 3).

III. Một số chế độ chung

- thực hiện đăng ký kết thi đua trên cơ sở tự nguyện, công khai, đoàn kết, thích hợp tác. Vấn đề xét khuyến mãi ngay các danh hiệu thi đua phải địa thế căn cứ vào trào lưu thi đua và chỉ tặng danh hiệu thi đua cho những tập thể, cá nhân có đk thi đua.

- không xét danh hiệu thi đua, khen thưởng đối với sinh viên bị kỷ phép tắc hoặc tất cả điểm thi ngừng học phần ở lần thi đầu tiên trong học kỳ hoặc năm học dưới mức Trung bình.

- Một bề ngoài thi đua, khen thưởng tất cả thể tặng ngay nhiều lần cho 1 đối tượng, không khuyến mãi thưởng nhiều bề ngoài cho một thành tựu đạt được.