Bản Đăng Ký Thi Đua Cá Nhân Năm 2017

 Để phía ứng trào lưu thi đua vì trường vạc đụng trong thời hạn học tập 201 . – 201 . Tôi xin ĐK, tìm mọi cách triển khai chấm dứt xuất sắc trách nhiệm được giao và nỗ lực dành được những thương hiệu thi đua như sau:

 I. NỘI DUNG THI ĐUA

STT Công tác trình độ (Ghi cầm cố thể) Kết quả (Tỷ lệ chấm dứt % kế hoạch)

01

02

 .

 II. CÁC NỘI DUNG KHÁC

 - Phẩm chất đạo đức: .

 - Về đoàn kết:

 - Về chấp hành công ty trương, cơ chế của Đảng, luật pháp của Nhà nước: .

 - Về học tập nâng cấp trình độ chuyên môn trình độ, nghiệp vụ:

 - Thực hiện cuộc chuyển vận tiếp thu kiến thức và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp HCM, thi công gia đình văn hóa truyền thống, .: .

 - Về tsay đắm gia công tác đảng, hội, đoàn thể:

 - Về tmê mệt gia các trào lưu thi đua: .

 


Bạn đang xem: Bản đăng ký thi đua cá nhân năm 2017

*
1 trang
*
minhduong20
*
*
126
*
0Download

Xem thêm: Lý Lịch Đại Tướng Phùng Quang Thanh Là 'Độc Địa', Đại Tướng Phùng Quang Thanh Về Nước

Quý khách hàng đang coi tư liệu "Mẫu: Bản ĐK thi đua cá nhân", để cài tư liệu cội về đồ vật chúng ta click vào nút ít DOWNLOAD nghỉ ngơi trên

MẪU 2CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự bởi vì - Hạnh phúcBẢN ĐĂNG KÝ THI ĐUA CÁ NHÂNNĂM HỌC 201. - 201.Họ cùng tên: .. Chức vụ: .Đơn vị công tác: Trường ...Nhiệm vụ được phân công: Để hướng ứng trào lưu thi đua bởi trường phạt rượu cồn trong những năm học 201. – 201.. Tôi xin ĐK, phấn đấu triển khai xong tốt trách nhiệm được giao với phấn đấu giành được các thương hiệu thi đua như sau:I. NỘI DUNG THI ĐUA STTCông tác chuyên môn (Ghi cố kỉnh thể)Kết quả (Tỷ lệ xong xuôi % kế hoạch)0102.II. CÁC NỘI DUNG KHÁC - Phđộ ẩm hóa học đạo đức: .- Về đoàn kết: - Về chấp hành nhà trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước: .- Về học tập nâng cao trình độ trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: - Thực hiện tại cuộc tải tiếp thu kiến thức và làm theo tnóng gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh, xây dựng mái ấm gia đình văn hóa, .: ..- Về tsi mê gia công tác đảng, hội, đoàn thể: - Về tđắm say gia các phong trào thi đua: . III. PHẤN ĐẤU DANH HIỆU THI ĐUA 1. Danh hiệu thi đua Nhà nước: (Lao động tiên tiến và phát triển, Chiến sĩ thi đua cấp cho đại lý, Chiến sỹ thi đua cấp cho thức giấc, chiến sỹ thi đua toàn quốc): .2. Danh hiệu thi đua của Đảng, đoàn thể (nếu có): VI. ĐĂNG KÝ SÁNG KIẾN:- Tên sáng kiến: .........- Phạm vị áp dụng: ...- Dự đoán về tác dụng sáng tạo độc đáo sở hữu lại: Trên đó là nội dung đăng ký thi đua năm học 201. – 201.. đề xuất lãnh đạo đơn vị chức năng, các (Khối) trưởng, Hội đồng thi đua - Khen thưởng trọn theo dõi, tạo thành điều kiện để bản thân nỗ lực xong xuôi giỏi những ngôn từ đã đăng ký . ................, ngày ...... tháng .... năm 201..Xác dấn của thủ trưởng Người ĐK Cơ quan, đơn vị trực tiếp(Ký, ghi rõ chúng ta tên) (Ký thương hiệu và đóng góp dấu)