Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (49.42 KB, 5 trang )

Đang xem: Bài thu hoạch tư tưởng hồ chí minh về công tác dân vận

Trước hết, “dân vận”, hiểu theo nghĩa giản dị nhất – chính là cơng tác tuntruyền và vận động nhân dân.Về hình thức: Đây là một bài viết rất ngắn gọn, từ đầu đề (chỉ vỏn vẹn 2 từ),đến dung lượng (chỉ có 573 từ); được diễn đạt bằng ngôn ngữ giản dị, gần gũi vớiquần chúng; văn phong súc tích, có tính khái qt cao; cùng một kết cấu mạch lạc,chặt chẽ, sáng rõ – là phong cách hành văn vốn có của Hồ Chí Minh nên rất dễ nhớ,dễ thuộc và dễ làm theo. Về nội dung: Giản dị, ngắn gọn mà không hề sơ lược. Tác phẩm “Dân vận” đãgói ghém một cách đầy đủ và sâu sắc những quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minhvề cơng tác này.Về tầm quan trọng của cơng tác dân vận: Hồ Chí Minh chỉ rõ rằng: “Dânvận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành cơng”. Từ đó,chúng ta hiểu: Dân vận là cái gốc, là điểm xuất phát của mọi phong trào cách mạngcủa quần chúng và là sự khởi đầu của mọi thành công. Muốn sự nghiệp cách mạngthành công, trước hết phải biết tuyên truyền và vận động nhân dân – chính là làm tốtcơng tác dân vận.Về mục đích của cơng tác dân vận: Cái đích chung và cao nhất của sự nghiệpcách mạng mà Đảng ta và Hồ Chí Minh chủ trương trước sau vẫn là “từ dân, vì dân,cho dân”. Để đạt được điều đó, phải xây dựng cho được một nhà nước dân chủ – nhànước mà trong đó, người dân được thực sự làm chủ cuộc đời mình: “Bao nhiêu lợiích đều vì dân”, “Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”; “… ai cũng có cơm ăn, áo mặc,ai cũng được học hành”; đồng nghĩa với mọi người dân đều được sống trong một xãhội mà đời sống vật chất lẫn văn hóa – tinh thần khơng ngừng được cải thiện và nângcao. Theo đó, tun truyền, vận động tồn dân để xây dựng một nền dân chủ thực sựlà cái đích cao nhất mà cơng tác dân vận hướng tới.Về bản chất của cơng tác dân vận: Theo Hồ Chí Minh, thực chất hay bản chấtcủa công tác dân vận, chính là nhằm “vận động tất cả lực lượng của mỗi một ngườidân khơng để sót một người dân nào, góp thành lực lượng tồn dân, để thực hành
những cơng việc nên làm, những cơng việc Chính phủ và đồn thể đã giao cho…”.Nghĩa là phải tập hợp và huy động cho được sức mạnh của toàn dân (mọi người,mọi nhà, mọi đối tượng) vào các phong trào cách mạng.Về lực lượng làm công tác dân vận: Chỉ rõ ai là người làm cơng tác dân vận,Hồ Chí Minh viết: “Tất cả cán bộ chính quyền, tất cả cán bộ đoàn thể và tất cả cáchội viên của các tổ chức nhân dân (Liên Việt, Việt Minh, v.v..) đều phải phụ tráchdân vận”. Như vậy, lực lượng làm công tác dân vận – theo Hồ Chí Minh – khơng chỉlà những người chuyên trách công tác này, mà rất đông đảo, với nhiều tổ chức, cánhân cùng tham gia. Đó chính là sức mạnh tập thể trong các phong trào cách mạngnói chung, trên các mặt trận và lĩnh vực cụ thể nói riêng, trong đó có lĩnh vực dânvận.Về cách thức, phương pháp làm công tác dân vận: Trong nội dung này, HồChí Minh tập trung chỉ rõ những phương thức, cách thức, cũng đồng thời là các yêucầu cụ thể của cơng tác dân vận. Đó là: “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi,miệng nói, tay làm”.- Ĩc nghĩ: Điều này được Hồ Chí Minh đặt ở vị trí hàng đầu, cho thấy Ngườiđặc biệt đề cao trí tuệ và yêu cầu về sự động não của người làm công tác dân vận.Hoạt động dân vận trước hết chính là tham gia tổ chức các phong trào cách mạngcủa quần chúng. Để việc tổ chức đạt hiệu quả cao, rõ ràng bên cạnh am hiểu thực tếphải có sự hiểu biết về lý luận. Với người cán bộ dân vận, đó là lý luận của chủnghĩa Mác -Lê-nin, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nắm vững lý luận và dựa trên thực tiễn để suy nghĩ ra những phương pháp, cách thứctuyên truyền, giáo dục, thuyết phục quần chúng; tức là óc phải ln ln suy nghĩ đểkhơng chỉ biết đúng, sai, mà cịn biết cách làm và làm như thế nào cho đúng và đạthiệu quả.- Mắt trông: Là quan sát mọi sự việc, hiện tượng từ thực tiễn phong trào cáchmạng của quần chúng, để “trăm nghe không bằng một thấy”. Nhưng không phải“nhìn” chỉ để mà nhìn. Mà phải có sự nhạy cảm, tinh tế trong việc quan sát, từ đó
kết hợp với “óc nghĩ” xác định được đúng, sai, nhận rõ bản chất và hiện tượng củatừng sự việc, từng vấn đề để làm đúng và tham mưu kịp thời cho Đảng và Nhà nướcnhững đề xuất, kiến nghị; từ đó có các giải pháp đúng đắn để đưa phong trào củaquần chúng đi đúng hướng. Điều này cũng gián tiếp cho thấy, Hồ Chí Minh muốnnhắc nhở cán bộ, đảng viên làm công tác dân vận, phải thường xuyên sâu sát cơ sở.Vì chỉ có sát cơ sở mới có thể “thấy” mọi sự việc, vấn đề. Theo đó, muốn vận độngquần chúng một cách thiết thực, muốn làm tốt vai trò tham mưu phải “mục sở thị”được các sự việc và vấn đề liên quan đến công tác dân vận.- Tai nghe: Đây là một phương pháp khoa học của cơng tác dân vận. Theo HồChí Minh, cùng với “óc nghĩ”, “mắt trơng”, người làm cơng tác dân vận cịn phảiđồng thời nắm bắt kịp thời các thơng tin từ quần chúng. Địi hỏi phải biết nghe dânnói, từ đó mà hiểu được những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của dân; loại trừnhững thông tin thiếu chân thực, chính xác. Nghe dân nói, cũng là để biết dân đãhiểu gì, hiểu đến mức thế nào, đã làm như thế nào và làm được đến đâu… làm cơ sởđể báo cáo với cấp trên; cịn bản thân mình cũng thấy được những gì cần phải bổsung, điều chỉnh khi thực thi công tác dân vận. Tuy nhiên, để nghe đúng và chínhxác, phải có thái độ khách quan và tinh thần cầu thị khi tiếp xúc với nhân dân thìnhân dân mới tin tưởng và sẵn sàng nói ra những suy nghĩ, nguyện vọng của mìnhcũng như phản ánh đúng thực trạng của cơ sở.- Chân đi: Chỉ có đi mới thấy, mới nghe, mới biết, và mới truyền đạt đượcnhững điều cần tuyên truyền, vận động với dân. Đi để gần dân, sát dân, chính làgiúp người làm dân vận không xa rời và lạc hậu với thực tiễn sinh động của cơ sở.“Chân đi” cũng là thể hiện sự xơng xáo, nhiệt tình của người cán bộ, đảng viên dânvận đối với các địa bàn làm “dân vận”. Và càng đi, người làm công tác này càng códịp nhìn xa trơng rộng, nghe nhiều, cập nhật được những việc, những vấn đề mới mẻcủa cuộc sống; thôi thúc họ nghĩ nhiều, từ đó mà làm nhiều, đi kịp và đáp ứng đượcnhững yêu cầu đặt ra trong cơng tác dân vận.- Miệng nói: Khơng chỉ nghe dân nói, mà cán bộ dân vận phải biết nói cho dânnghe. Đó là nói để dân biết, dân hiểu rõ các chính sách, chủ trương của Đảng và Nhànước; nói để dân hiểu được quyền lợi và thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế,

Xem thêm:

pháp luật, văn hóa, xã hội… của mình. Để dân có thể tiếp thu và hiểu được mà thựchiện, phải tuyên truyền bằng miệng và phải có cách nói để có sức truyền cảm vàthuyết phục, từ đó mà dân hiểu, dân tin.- Tay làm: Nếu nói là để dân nghe, thì làm là để dân thấy, dân tin, dân học làmtheo. Đó chính là gắn “ngơn” với “hành” (lời nói đi đơi với hành động). Đây là một yêu cầu, một phương pháp hết sức quan trọng đối với cán bộ nói chung, cán bộ làmcơng tác dân vận nói riêng. Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến hai mặtcủa một vấn đề này. Người từng có hàng loạt bài viết, bài nói phê phán những cánbộ, đảng viên “nói khơng đi đơi với làm”, “nói hay mà làm dở” hoặc “đánh trống bỏdùi”. Người chỉ rõ: “Cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, phải thiết thực, miệng nói,tay làm để làm gương cho nhân dân. Nói hay mà khơng làm thì nói vơ ích”. Ngườicũng từng nhấn mạnh rằng, nói về đạo đức đi đôi với thực hành bằng đạo đức, coitrọng hiệu quả công việc, lấy hiệu quả của công việc làm thước đo đạo đức: “Phảilấy kết quả thiết thực đã góp sức bao nhiêu cho sản xuất và lãnh đạo sản xuất mà đoý chí cách mạng của mình…”. Người cũng từng cho rằng, sức hấp dẫn của chủ nghĩaxã hội và lịng tin của dân đối với Đảng khơng phải lý tưởng cao xa mà trước hết, cụthể và trực tiếp nhất là ở tấm gương của những người cộng sản đang cùng ăn, cùngở, cùng làm việc với dân, đặc biệt là những người có chức có quyền. “Dân vậnkhơng chỉ dùng báo chương, sách vở, mít tinh, khẩu hiệu, truyền đơn, chỉ thị mà đủ.Trước hết là phải tìm mọi cách giải thích cho mỗi một người dân hiểu rõ rằng: Việcđó là lợi ích cho họ và nhiệm vụ của họ, họ phải hăng hái làm cho kỳ được”.Cuối cùng, để phát huy hiệu quả của công tác dân vận, Hồ Chí Minh chỉ ranhững kinh nghiệm: “Bất cứ việc gì đều phải bàn bạc với dân, hỏi ý kiến và kinhnghiệm của dân, cùng với dân đặt kế hoạch cho thiết thực với hoàn cảnh địaphương, rồi động viên và tổ chức toàn dân ra sức thi hành. Trong lúc thi hành phảitheo dõi, giúp đỡ, đôn đốc. Khi thi hành xong phải cùng với dân kiểm tra lại cơngviệc rút ra kinh nghiệm, phê bình, khen thưởng”. Điều này thật thấm thía! Vì cũngtheo Hồ Chí Minh: “Mục đích có đồng, chí mới đồng; chí có đồng, tâm mới đồng,
tâm đã đồng lại phải biết cách làm, thì làm mới chóng”. Đó chính là khẩu hiệu “Dânbiết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà ngày nay chúng ta thường đề cập.Như vậy, từ “đi” đến “nhìn”, từ “nghe” đến “nghĩ” và từ “nói” đến “làm” lànhững cơng việc liên hồn của người cán bộ, đảng viên và các tổ chức làm công tácdân vận. Và đó cũng là phẩm chất và hành động tự nhiên của người làm cơng tácnày.Đây cũng chính là tư tưởng nhất quán từ trong sâu thẳm của sự suy nghĩ đếnhành động thường nhật suốt cả cuộc đời của Hồ Chủ tịch; đã làm nên một nhân cáchlớn và vơ cùng vĩ đại – nhân cách Hồ Chí Minh.Cơng tác dân vận ở mỗi giai đoạn mục tiêu có khác nhau, nhưng nội dung,phương pháp dân vận đều là cụ thể hóa những vấn đề nêu trong bài “Dân vận” chophù hợp tình hình mới. Dân vận khơng chỉ là tuyên truyền, vận động quần chúngthực hiện các chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước,mà trước hết, những chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật ấy đều phải bảođảm quyền làm chủ của nhân dân và nhằm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn; đưara lấy ý kiến nhân dân để hồn thiện trước khi ban hành. Cơng tác dân vận thực chấtlà làm khăng khít thêm mối quan hệ máu thịt giữa Ðảng, Nhà nước và nhân dân.Thông qua công tác này, quần chúng đóng góp xây dựng Ðảng, chính quyền ngàycàng trong sạch, vững mạnh.

Xem thêm: Tuyển Thợ May Mang Hàng Về Nhà Làm Hà Nội, Tuyển Thợ May Mang Hàng Về Nhà Làm

*

sau khi nghiên cứu đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, hãy trình bày những hiểu biết của bản thân em về một nội dung mà em tâm đắc nhất 10 2 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *