BÀI THU HOẠCH TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH SINH VIÊN

*

Bạn đang xem: Bài thu hoạch tuần sinh hoạt công dân học sinh sinh viên

*

Giới thiệu Sinch Viên Học bổng và hỗ trợ tài chínhTuần sinc hoạt công dân số viênKhảo sát người học tập Văn phiên bản Career Center

Xem thêm: Để Trở Thành Một Người Đoàn Viên Theo Em Cần Phải Làm Gì, Bài Thu Hoạch

1. Bài Thu Hoạch Online Tuần Sinh Hoạt Công Dân Sinc Viên Cuối Khóa K59:http://bit.ly/BaithuhoachOnline_TuanSHCDSVCK_K59

Lưu ý: Hoàn thành trước 24h00 của ngày diễn ra kân hận học

*

2. Khảo giáp OnlineTuần Sinh Hoạt Công Dân Sinc Viên Cuối Khóa K59:http://bit.ly/KhaosatsinhvienOnline_K59

Lưu ý:Hoàn thành trước 24h00 của ngày diễn ra kăn năn học

*

Phòng CTCT&QLSV


*

THÔNG BÁO THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM PHÒNG THI CUỘC THI OLPhường CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC LÊ NIN VÀ TT HỒ CHÍ MINH 2021