Bài thu hoạch nghị quyết tw7 khóa xii

Sau 6 ngày thao tác làm việc nghiêm túc, khẩn trương tại Hội nghi lần sản phẩm công nghệ 7 Ban chấp hành tw Đảng khóa XII ra mắt từ ngày 07.05 – 12.05.2018. Câu chữ của quyết nghị bàn về vấn đề tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là các cấp chiến lược, đầy đủ phẩm chất, năng lực và uy tín. Dưới đây là một số mẫu bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 dành cho Đảng viên, mời các bạn cùng tham khảo.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch nghị quyết tw7 khóa xii


*

Bài thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 của Đảng viên

Mẫu số 01

ĐẢNG ỦY …………

CHI (ĐẢNG) BỘ………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

….……ngày …tháng…năm…

BÀI THU HOẠCH

(dùng được cho cán bộ, đảng viên gia nhập học tập)

Nghị quyết họp báo hội nghị lần thiết bị 7 Ban Chấp hành tw Đảng (khóa XII)


Họ với tên: …………………………………..

Đảng viên đưa ra bộ: …………………………

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác: ………………………….

Câu hỏi: Qua tiếp thu kiến thức Nghị quyết TW7 khóa XII bản thân đồng minh tâm đắc nhất đông đảo nội dung nào? bởi sao? Theo đồng chí ở vị trí công tác của chính bản thân mình cần làm những gì để góp phần thực hiện thành công nội dung họp báo hội nghị Trung ương 7 khoá 12?

Trả lời: họp báo hội nghị trung ương 7 khoá 12 đã đàm đạo cho ý kiến về các nội dung quan trọng gồm: Đề án về triệu tập xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp kế hoạch đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Đề án về cải cách cơ chế tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng tranh bị và fan lao đụng trong doanh nghiệp; Đề án về cải cách chế độ bảo hiểm xóm hội.

Theo đó, có 3 nghị quyết vẫn được trải qua tại hội nghị trung ương 7 khoá 12, kia là:


Nghị quyết số 28-NQ/TW cải cách chế độ bảo hiểm làng hộiNghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách cơ chế tiền lươngNghị quyết 26-NQ/TW về công tác làm việc cán bộ

Sau khi tham gia học tập, tiệm triệt nội dung nghị quyết trung ương 7 khoá XII, bản thân bằng hữu cảm thấy vai trung phong đắc độc nhất vô nhị với nội dung về cải cách chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng thiết bị và fan lao cồn trong công ty lớn của nghị quyết 27-NQ/TW.

Vì chính sách tiền lương là một phần tử đặc biệt quan trọng đặc biệt của hệ thống chế độ kinh tế – buôn bản hội, liên quan trực sau đó các phẳng phiu lớn của nền ghê tế, thị phần lao động và đời sống bạn hưởng lương, đóng góp phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, kháng tham nhũng, lãng phí. Hoàn toàn có thể thấy cải cách chính sách tiền lương so với công chức, viên chức và lực lượng vũ trang có rất nhiều nội dung cải cách mới.

Trước hết là việc bãi bỏ khối hệ thống bảng lương hiện thời được coi là quá phức tạp, chưa phù hợp với vị trí việc làm, chức danh và dùng cho lãnh đạo mang tính bình quân, cào bằng bằng các bảng lương mới đơn giản và dễ dàng và cân xứng hơn, đưa xếp lương cũ sang trọng lương mới bảo đảm an toàn không thấp hơn mức lương hiện tại hưởng.

Về nội dung cách tân đối với khoanh vùng công, nghị quyết số 27-NQ/TW yêu thương cầu xây đắp cơ cấu chi phí lương new gồm: Lương cơ phiên bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp cho (chiếm khoảng tầm 30% tổng quỹ lương). Bổ sung cập nhật tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng tầm 10% tổng quỹ chi phí lương của năm, không bao hàm phụ cấp).

Bên cạnh đó, xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương new theo vị trí việc làm, chức danh và chuyên dụng cho lãnh đạo chũm thế khối hệ thống bảng lương hiện tại hành; đưa xếp lương cũ sang trọng lương mới, đảm bảo không thấp rộng tiền lương hiện hưởng. Cùng với nghị quyết, bảo vệ tiền lương khu vực công vẫn tiệm cận dần và không chênh lệch với tiền lương khoanh vùng doanh nghiệp để khu vực nhà nước hoàn toàn có thể thu hút được nhân lực chất lượng cao với chính sách tiền lương thỏa đáng.

Đề xuất, kiến nghị những phương án để tổ chức thực hiện có tác dụng các Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) Ban Chấp hành tw yêu ước xây dựng và hoàn thành xong thể chế điều hành và kiểm soát quyền lực và kháng tệ chạy chức, chạy quyền, thân quen, cánh hẩu, tiện ích nhóm trong công tác cán cỗ theo bề ngoài mọi quyền lực tối cao đều đề xuất được kiểm soát chặt chẽ bằng cơ chế và quyền lợi và nghĩa vụ phải được ràng buộc với trách nhiệm.

Phát hiện nay và xử trí kịp thời, nghiêm minh các tổ chức, cá nhân vi phạm kỷ chính sách của Đảng, pháp luật trong phòng nước, lấn dụng, lợi dụng quyền lực để thực hiện những hành vi sai trái trong công tác làm việc cán cỗ hoặc tiếp tay mang đến tệ chạy chức, chạy quyền. Kiên quyết hủy bỏ, thu hồi những quyết định sai về công tác làm việc cán bộ, đồng thời xử trí nghiêm hồ hết tổ chức, cá thể sai phạm, bao gồm hành vi tham nhũng trong công tác làm việc cán bộ.


Cụ thể hóa để triển khai có tác dụng cơ chế dân biết, dân bàn, dân giám sát công tác cán bộ; mở rộng các bề ngoài lấy ý kiến đánh giá sự thích hợp của người dân so với từng đối tượng người tiêu dùng cán cỗ lãnh đạo, làm chủ trong hệ thống chính trị một cách phù hợp. Tổng bí thư chỉ rõ: “Để triển khai có kết quả Nghị quyết, tất cả chúng ta, từ trên xuống dưới, đều có quyết chổ chính giữa rất lớn, có sự thống nhất cực kỳ cao, lãnh đạo, chỉ huy tập trung, quyết liệt, nói đi đôi với làm, tạo nên Nghị quyết lần này thực sự bước vào cuộc sống, tạo chuyển đổi rõ rệt, thu được tác dụng cụ thể, cán bộ, đảng viên cùng nhân dân bắt gặp được, cảm nhận được.

Trong nửa cuối của nhiệm kỳ Khóa XII, nỗ lực phấn đấu xong một bước câu hỏi thể chế hóa, cụ thể hóa nghị quyết thành những quy định của Đảng với pháp luật ở trong phòng nước về công tác làm việc cán bộ, xây dựng và thống trị đội ngũ cán bộ theo quy hoạch, cân xứng với tình trạng thực tế; từng bước triển khai việc bố trí bí thư cấp ủy cấp cho tỉnh, cấp cho huyện không là fan địa phương; chấm dứt việc kiểm tra soát, tổ chức cơ cấu lại đội ngũ cán bộ những cấp gắn thêm với khiếu nại toàn tổ chức cỗ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Đồng thời, làm xuất sắc công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội nước ta lần vật dụng XIII của Đảng. Tập trung xây dựng Ban Chấp hành tw theo hướng nâng cấp chất lượng, có con số và tổ chức cơ cấu hợp lý. Nhà động chuẩn bị nhân sự, xây dựng những cán bộ lãnh đạo chủ đạo của Đảng, công ty nước cùng các bạn hữu Ủy viên Bộ chính trị, Ban túng thiếu thư thực sự tiêu biểu vượt trội về trí tuệ và gương mẫu về đạo đức, lối sống. Xây dừng tiêu chuẩn và bao gồm kế hoạch, giải pháp đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách so với các Ủy viên dự khuyết tw Đảng.

liên hệ trách nhiệm của bạn dạng thân

– là một Đảng viên, tôi ý thức và quan tâm đến từng vụ việc mà nghị quyết hội nghị Trung ương 7 khóa 12 vẫn đề ra. Phiên bản thân buộc phải tuyên truyền sâu rộng lớn trong quần bọn chúng nhân dân những vấn đề cấp thiết nhưng mà Nghị quyết sẽ nêu. Cạnh bên đó, tôi cũng cần xác định rõ rộng trách nhiệm của chính bản thân mình đối với vận mệnh của Đảng, của dân tộc ta trong quy trình đổi mới.

– Theo đó, tôi sẽ: quán triệt sâu sắc, vận dụng trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng hồ nước Chí Minh; quán triệt và triển khai nghiêm cương cứng lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, bao gồm sách, pháp luật của nhà nước đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, độc nhất là về công tác làm việc cán bộ, xây đắp và quản lý đội ngũ cán bộ.

– kiên quyết đấu tranh cùng với những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc; mở rộng các vẻ ngoài tuyên truyền, nhân rộng lớn những điển hình nổi bật tiên tiến, những cách làm sáng tạo, hiệu quả.


– tăng tốc công tác học tập chính trị, tứ tưởng, nâng cấp đạo đức bí quyết mạng, trong số ấy chú trọng nội dung xây dựng Đảng về đạo đức, truyền thống cuội nguồn lịch sử, văn hoá của dân tộc; kết hợp chặt chẽ, kết quả giữa đào tạo và giảng dạy với rèn luyện trong thực tiễn và tăng mạnh học tập, tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh.

– thực hiện nghiêm túc chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị và update kiến thức mới./.

Người viết bài xích thu hoạch

(Ký, ghi rõ họ và tên)

……………

Mẫu số 02

ĐẢNG BỘ ………………….

CHI BỘ TRƯỜNG…………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

………, ngày … mon …. Năm ……

BÀI THU HOẠCH

hiệu quả học tập, quán triệt Nghị quyết họp báo hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

Họ cùng tên: ……………………..

Chức vụ: …………..

Xem thêm: Nguyễn Ái Quốc Đã Thành Lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên Ở Đâu?

Chi bộ: ngôi trường …………….

Câu 1: quyết nghị số 26-NQ/TW về “Tập trung xây cất đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang khoảng nhiệm vụ”. Đồng chí tâm đắc nhất phương án nào ? tại sao ?

Trả lời

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

Nâng cao nhận thức, bức tốc giáo dục chính trị, tứ tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên.Tiếp tục thay đổi mới, nâng cao chất lượng, tác dụng công tác cán bộ.Xây dựng lực lượng cán bộ các cấp gồm phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu ước trong thời kỳ mới.Tập trung xây dựng hàng ngũ cán bộ cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ.Kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác làm việc cán bộ; chống chạy chức, chạy quyền.Nâng cao chất lượng công tác tham mưu, coi trọng tổng kết thực tiễn, nghiên cứu và phân tích lý luận về công tác tổ chức, cán bộ.Một số ngôn từ cơ phiên bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ những cấp với Đại hội Đảng toàn quốc.

Theo tôi văn bản tâm đắc độc nhất vô nhị là: Xây dựng đội hình cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng nhu cầu yêu mong trong thời kỳ mới.

Câu 2. quyết nghị số 27-NQ/TW về “Cải cách chính sách tiền lương so với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng thiết bị và fan lao rượu cồn trong doanh nghiệp”. Theo đồng minh những tiêu giảm , không ổn trong chế độ tiền lương hiện giờ là gì ? Nguyên nhân?

– cơ chế tiền lương là một bộ phận đặc biệt quan trọng của hệ thống cơ chế kinh tế – làng mạc hội, liên quan trực kế tiếp các bằng vận lớn của nền gớm tế, thị phần lao hễ và đời sống bạn hưởng lương, đóng góp thêm phần xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, trong sạch, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chế độ tiền lương vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập.

– chính sách tiền lương trong khoanh vùng công còn phức tạp, thiết kế khối hệ thống bảng lương chưa phù hợp với vị trí vấn đề làm, chức danh và chuyên dụng cho lãnh đạo; lý do khách quan liêu từ nội lực nền kinh tế tài chính còn yếu, unique tăng trưởng, năng suất lao động, hiệu quả và sức đối đầu và cạnh tranh còn thấp; tích luỹ còn ít, nguồn lực bên nước còn hạn chế… nhưng vì sao chủ quan là nhà yếu.

– việc thể chế hoá những chủ trương của Đảng về chế độ tiền lương còn chậm, chưa xuất hiện nghiên cứu vớt căn phiên bản và toàn vẹn về cơ chế tiền lương trong nền kinh tế tài chính thị trường kim chỉ nan xã hội chủ nghĩa. …

Câu 3: nghị quyết số 28-NQ/TW về “Cải cách chính sách bảo hiểm làng mạc hội”.

– Đồng chí hãy phân tích nắm rõ một số nhiệm vụ, giải pháp nêu trong nghị quyết mà bạn hữu tâm đắc.

– Nghị quyết tìm hiểu mục tiêu để bảo đảm xã hội thực sự là 1 trong những trụ cột bao gồm của khối hệ thống an sinh thôn hội, từng bước một mở rộng vững chắc và kiên cố diện bao phủ bảo hiểm làng hội, nhắm tới mục tiêu bảo đảm xã hội toàn dân; phân phát triển khối hệ thống bảo hiểm thôn hội linh hoạt, đa dạng, đa tầng, tiến bộ và hội nhập nước ngoài theo hiệ tượng đóng – hưởng, công bằng, bình đẳng, share và bền vững;

– quyết nghị nêu rõ: triệu tập xây dựng khối hệ thống bảo hiểm làng hội đa tầng;

– Sửa đổi khí cụ về điều kiện thời hạn tham gia bảo đảm xã hội buổi tối thiểu nhằm hưởng chế độ hưu trí theo hướng linh hoạt.

Câu 4: thừa nhận xét dánh giá chỉ hội nghị:

Đối với report viên: Tốt

người viết bài bác thu hoạch

(kí, ghi rõ chúng ta tên)

………….

Mẫu số 03

ĐẢNG BỘ TỈNH ………

ĐẢNG ỦY …………………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÀI THU HOẠCH

Kết quả học tập tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khóa XII) của Đảng

(do Đảng ủy …………….. Tổ chức vào trong ngày ……………. )

Họ và tên: …………………………

Chức vụ: …………………………

Đơn vị công tác: ……………………

Thực hiện chỉ đạo của cung cấp ủy đưa ra bộ về bài toán viết bài bác thu hoạch sau khoản thời gian học tập, tiệm triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 7 (khoá XII) của Đảng, bản thân tôi rút ra một vài nội dung sau:

NHỮNG NỘI DUNG NHẬN THỨC SÂU SẮC NHẤT

Sau lúc học tập Nghị quyết tw 7 khóa XII của Đảng, bản thân tôi đã nhận thức về những sự việc cơ phiên bản từ phần lớn chuyên đề được học tập tập với rút một số trong những vấn đề từ Nghị quyết đối với thực tiễn của phiên bản thân trong quá trình thực thi nhiệm vụ của bản thân, rõ ràng như sau:

Nghị quyết TW7 khóa XII của Đảng gồm các Nghị quyết:

Nghị quyết 26-NQ/TW: Đổi mới, sản xuất đội ngũ cán bộ những cấp.Nghị quyết 27-NQ/TW: Cải cách cơ chế tiền lương.Nghị quyết 28-NQ/TW: Cải cách cơ chế bảo hiểm xóm hội.

Qua tiếp thu kiến thức Nghị quyết tw 7 khóa 12 bản thân nhận thức sâu sắc và gật đầu đồng ý với phần nhiều nội dung của họp báo hội nghị đưa ra, mặc dù nhiên bạn dạng thân quan liêu tâm sâu sắc nhất văn bản bàn về vụ việc về tiếp tục đổi mới, sắp đến xếp tổ chức triển khai về triệu tập xây dựng đội hình cán bộ những cấp, nhất là cung cấp chiến lược không thiếu phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm trách nhiệm của nghị quyết 26-NQ/TW.

Đây là vấn đề rất lớn, rất đặc biệt quan trọng nhưng cũng khá khó, phức hợp và tinh tế cảm, gồm liên quan tới những vấn đề cơ phiên bản về cách thức lãnh đạo của Đảng, vai trò thống trị của nhà nước với quyền quản lý của nhân dân. Đổi mới khối hệ thống chính trị phải đồng bộ với thay đổi kinh tế; về quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội; tương quan đến quyền lợi, trung ương tư, cảm xúc của cán bộ, công chức, viên chức và fan lao động…

Việc thay đổi tổ chức, nâng cao chất lượng thương mại & dịch vụ và hiệu quả hoạt động vui chơi của các đơn vị chức năng sự nghiệp công lập là hết sức cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc chính trị, kinh tế, văn hoá, làng mạc hội với nhân văn sâu sắc, góp thêm phần vào sự nghiệp phát triển non sông nhanh cùng bền vững.

Nghị quyết đề ra yêu cầu khối hệ thống tổ chức của Đảng, nhà nước, trận mạc Tổ quốc, các đoàn thể bao gồm trị – làng mạc hội đề nghị được thay đổi mới; chức năng, nhiệm vụ, quan hệ công tác của từng tổ chức triển khai được phân định, điều chỉnh hợp lí hơn, từng bước đáp ứng nhu cầu yêu cầu xây dựng, hoàn thành xong nhà nước pháp quyền với phát triển kinh tế tài chính thị trường lý thuyết xã hội công ty nghĩa. Mặc dù nhiên, tổ chức máy bộ của khối hệ thống chính trị vẫn còn đấy cồng kềnh, những tầng nấc, những đầu mối; hiệu lực, hiệu quả vận động chưa thỏa mãn nhu cầu yêu cầu, nhiệm vụ.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức triển khai bộ máy, mối quan hệ của một số cơ quan, tổ chức chưa thiệt rõ, còn ông chồng chéo, trùng lặp… bài toán phân công, phân cấp, phân quyền giữa các ngành, các cấp cùng trong từng cơ quan, tổ chức triển khai chưa vừa lòng lý, khỏe mạnh và đồng bộ; còn tình trạng bao biện, làm gắng hoặc thải hồi nhiệm vụ.

Trong ngôn từ Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện nghị quyết hội nghị lần lắp thêm 7 BCH TW Đảng khóa XII gồm những nội dung:

– tạo ra đội ngũ cán bộ những cấp, độc nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lượng và uy tín, ngang khoảng nhiệm vụ;

– Cải cách chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ khí và tín đồ lao động trong những doanh nghiệp;

– Cải cách cơ chế bảo hiểm xã hội; và một số trong những vấn đề quan trọng khác.

Đây là đầy đủ nội dung khởi nguồn từ yêu cầu cần yếu và quan trọng đối với toàn nước nói phổ biến và cấp cho ủy nói riêng. Tôi trọn vẹn nhất trí với văn bản trên, bởi vì nó đáp ứng được yêu cầu và nâng cao chất lượng cuộc sống, kinh tế cũng như bảo đảm an toàn việc khiến cho nhân dân cả nước.

Theo tôi, trước những phương án mà hội nghị đưa ra cần triệu tập nhiệm vụ chiến thuật là: tăng tốc sự lãnh đạo, chỉ huy của cung cấp uỷ, chủ yếu quyền những cấp. Cung cấp lãnh đạo đề xuất quan tâm thâm thúy hơn nữa đến cuộc sống hiện tại của nhân dân, nhất là vùng nông thôn, vùng dân tộc bản địa thiểu số để họ là một phần đóng góp vào tiến hành thành công mà lại nội dung họp báo hội nghị đưa ra.

LIÊN HỆ BẢN THÂN, ĐƠN VỊ VÀ ĐỀ XUẤT

Là một cán cỗ …………………., tôi ý thức và lưu ý đến từng sự việc mà nghị quyết Đại hội XII đã đề ra; đặc biệt là các nội dung tương quan đến xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bản thân đề nghị tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, người thân trong gia đình và cán bộ những sự việc cấp thiết nhưng mà Nghị quyết đang nêu.

Xác định rõ hơn trách nhiệm của bản thân mình đối cùng với vận mệnh của Đảng, của dân tộc bản địa trong thời kỳ công nghiệp hóa tiến bộ hóa tổ quốc bằng những hành động cụ thể: Cần khẳng định được trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, luôn luôn phấn đấu xong tốt trách nhiệm được giao; luôn luôn học tập đổi mới theo con đường lối cơ chế của Đảng cùng Nhà nước; nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác, góp thêm phần tích rất vào sự nghiệp tổ chức xây dựng Đảng; trường đoản cú học với trau dồi kiến thức kỹ năng nghiệp vụ trình độ chuyên môn .

Chấp hành bài toán phân công, điều động công tác khi thu xếp tổ chức, cỗ máy theo những nội dung của quyết nghị 26-NQ/TW. ….……………………………

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT

….………………………………………

………………………………………….

tín đồ viết bài xích thu hoạch

(Ký và ghi rõ bọn họ tên)

………………

Bên trên là cha mẫu bài xích thu hoạch nghị quyết trung ương 7 khóa 12 giành riêng cho Đảng viên, giáo viên, cán bộ nhân viên chức bên nước tham khảo. Thông qua nội dung của bài thu hoạch này, Đảng viên bao gồm cái nhìn toàn diện và tổng thể về những chính sách, công ty trương của Đảng và nhà nước về tiền lương và bảo đảm xã hội thông qua nghị quyết trung ương 7 khóa 12. Bên cạnh đó, câu chữ của nghị quyết đóng góp thêm phần xây dựng kinh tế theo phía công nghiệp hóa, hiện đại hóa. đem đến đời sống, tinh thần cho tất cả những người dân thêm hoàn thành và bước sang 1 tầm cao mới. Xây đắp một đất nước phát triển và vững mạnh.