Sau khi thực hiện học tập chuyên đề, các cán bộ, Đảng viên sẽ tiến hành viết bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tùy vào nội dung của chương trình mà đề bài viết sẽ có sự khác nhau. Bài thu hoạch này có ý nghĩa lớn, đánh giá quá trình học tập, rèn luyện nên cần chú trọng đề cao.

Đang xem: Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2019

Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết cách triển khai thế nào, hãy tham khảo 10 mẫu bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức được đánh giá cao ngay dưới đây.

I. 10 bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức được đánh giá caoII. Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch

I. 10 bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức được đánh giá cao

1. Tài liệu thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Trong giai đoạn hiện nay, dưới chủ trương học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được nhà nước quan tâm và đưa ra nhiều chính sách thúc đẩy. Để lãnh đạo được trong thời đại mới, đảng và nhà nước cần phải tiếp tục tự đổi mới, nâng cao năng lực. Mỗi đảng viên cần phải quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Tài liệu bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đúc kết những thông tin và nêu ra những giá trị tốt đẹp cần học tập và làm theo.

*

Tài liệu thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM

Download tài liệu

2. Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở đảng bộ xã Bình Định Bắc huyện Thanh Bình tỉnh Quảng Nam

Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của nhân dân Việt Nam. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là niềm vinh dự, tự hào, và đồng thời cũng là trách nhiệm của mỗi đảng viên nói riêng, người dân Việt Nam nói chung. Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phân tích và đề ra những giải pháp giúp đảng bộ xã Bình Định Bắc nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, lãnh đạo xây dựng và rèn luyện.

*

Bài thu hoạch tại xã Bình Định Thanh Bình, Quảng Nam

Download tài liệu

3. Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn tỉnh

Xác định tầm quan trọng của cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và tỉnh ủy Bình Dương đã chỉ đạo triển khai cuộc vận động. Đối với các đảng viên thực hiện bài thu hoạch đã học tập và đúc kết được những thông tin. Xác định được giá trị thực tiễn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đời sống xã hội.

*

Thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn tỉnh

Download tài liệu

4. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để vận dụng vào giảng dạy một số bài môn GDCD 7

Mông GDCD ở chương trình THCS chủ yếu là giáo dục về đạo đức, hình thành ở học sinh xúc cảm, tình cảm, niềm tin đạo đức. Đó là động cơ bên trong giúp học sinh tự hoàn thiện được lối sống, suy nghĩ của mình.

Bài thu hoạch này của giáo được thực hiện sau khi tham gia chương trình học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau đó vận dụng những kiến thức cần thiết vào quá trình giảng dạy GDCD lớp 7

*

Vận dụng kiến thức vào giảng dạy môn GDCD lớp 7

Download tài liệu

5. Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Bài thu hoạch này hướng đến đức tính tiết kiệm. Tiết kiệm là chủ trương của Đảng và Nhà nước. Luật chống tham nhũng và Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã được ban hành cho thấy nó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trong bất kỳ lĩnh vực nào, tiết kiệm cũng là quốc sách.

*

Tham khảo bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức về vấn đề tiết kiệm

Download tài liệu

6. Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2019

Bài thu hoạch nêu rõ sự cần thiết học tập và làm theo tấm gương đạo đức: đạo đức và vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội, về sự suy thoái đạo đức, lối sống trong xã hội hiện nay…

Nếu bạn đang thực hiện bài thu hoạch liên quan đến vấn đề đạo đức thì hãy tham khảo bài viết này.

*

Vai trò của đạo đức trong đời sống xã hội

Download tài liệu

7. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức về “xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”

Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng: “cách làm việc dân chủ: là phong cách hàng đầu mà người cán bộ cần phải có. Trong bài thu hoạch này, tác giả nêu rõ những tác phòng mà người đứng đầu cần phải học tập. Và làm sao để có thể rèn luyện, đạt được những tác phong này.

*

Xây dựng phong cách tác phong của người đứng đầu, của đảng bộ, đảng viên

Download tài liệu

8. Tham khảo mẫu bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực trách nhiệm…”

Đề tài thực hiện của bài thu hoạch này đó là “Trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”

*

Tham khảo mẫu bài thu hoạch tư tưởng Hồ Chí Minh về “trung thực trách nhiệm…”

Download tài liệu

9. Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2018

Đề tài bài thu hoạch đó là: Xây dựng Đảng ta thực sự trong sạch vững mạnh là đạo đức là văn minh. Bài thu hoạch chỉ ra những nhận thức cũng như liên hệ về việc rèn luyện tu dưỡng đạo đức, lối sống của bản thân.

Xem thêm:

Ngoài ra, trong bài thu hoạch còn đề xuất những giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

*

Tham khảo bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2018

Download tài liệu

10. Bài thu hoạch qua 4 năm thực hiện cuộc vận động “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Qua 4 năm thực học tập và nghiên cứu những chuyên đề liên quan đến tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cũng như thực hành theo tấm gương của Bác, một Đảng viết đã thực hiện viết thu hoạch.

Trong bản thu hoạch này, Đảng viên trình bày rõ ràng những nhận thức cũng như các kết quả thực hiện được cụ thể trong 4 năm qua. Từng ý một sẽ được vạch ra rõ ràng, bao gồm các luận điểm và luận cứ khác nhau.

*

Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Download tài liệu

100+ Bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương HCM

Những yêu cầu cơ bản khi thực hiện Đồ án hệ thống cung cấp điện

Những yêu cầu đối với đồ án cung cấp điện cho tòa nhà

II. Hướng dẫn cách làm bài thu hoạch

Đối với tất cả các bài thu hoạch, mục đích đều giống nhau: Thể hiện được những kiến thức, nội dung mà mình đã học được trong suốt quá trình học học tập, rèn luyện, tham gia tập huấn. Tùy vào từng nội dung mà cách thể hiện sẽ có sự khác nhau. Đối với bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, dưới đây là một vài lưu ý bạn cần quan tâm.

1. Về hình thức trình bày

Một bài báo cáo thu hoạch chính trị mới nhất 2020 cần đáp ứng các yêu cầu về mặt hình thức, với quy chuẩn rõ ràng. Theo đó, người thực hiện báo cáo cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc trình bày để làm báo cáo rõ ràng và mạch lạc theo đúng hệ thống.

Tiêu đề bài thu hoạchNội dung mô phỏng cho tiêu đềBài thu hoạch gửi cho aiNgười thực hiện bài thu hoạch (họ tên, chức vụ, đơn vị công tác)

Top 10 luận văn thạc sĩ giáo dục học không thể bỏ qua

10+ Báo cáo thực tập cây trồng hay không thể bỏ qua

2. Về nội dung

Bất kì một bài thu hoạch chính trị nào cũng cần có nội dung mạch lạc và rõ ràng. Để tránh bị trùng lặp, sót ý và biểu thị theo đúng hệ thống, người thực hiện cần đưa từng đề mục và viết chi tiết nội dung có liên quan trong từng mục.

Ví dụ: Viết bài thu hoạch chính trị về việc nghiên cứu và học tập theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong đó cụ thể bao gồm: phong cách dân chủ, phong cách quần chúng, phong cách nêu gương

Phong cách quần chúngPhong cách dân chủPhong cách nêu gương

Nội dung từng mục phân tích rõ về từng phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó là những giá trị cao cả được biểu hiện. Đồng thời, phải nói rõ những ứng dụng thực tế mà bản thân đã thực hiện, kết quả đạt được ra sao, tính hiệu quả như thế nào.

Lưu ý: Để được đánh giá cao thì tốt nhất nên có những trích dẫn thực tế (văn bản, hình ảnh, đánh giá thực tế của cơ quan hay đơn vị kèm theo). Phần tổng kết là đánh giá của bản thân về giá trị cốt lõi mà bản thân đã học tập được.

Xem thêm:

Tham khảo 10 bài báo cáo nghiên cứu khoa học đúng chuẩn

Top 10 đồ án tốt nghiệp kiến trúc đúng chuẩn nhất

Hy vọng với những chia sẻ vừa rồi của chúng tôi về cách viết bài thu hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, bạn đọc đã hiểu rõ hơn về cách viết, cách thực hiện một bài thu hoạch đầy đủ, chỉnh chu nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *