BÀI THU HOACH HOC TAP NGHI QUYET 12

1.

Bạn đang xem: Bài thu hoach hoc tap nghi quyet 12

Mỗi cá nhân sau thời điểm tđê mê dự lễ hội nghị nghiêncứu vãn, học hành, tiệm triệt với thực thi tiến hành Nghị quyết Đại hội XIII vì cấpuỷ các cung cấp tổ chức triển khai, đề xuất viết bạn dạng thu hoạch cá thể. Nội dung thu hoạch thểhiện nay tính trang nghiêm, trách nhiệm của cá thể vào việc nắm rõ, làm rõ Nghịquyết Đại hội XIII của Đảng, là cửa hàng nhằm thống tốt nhất ý chí với hành vi trong tổchức tiến hành.

2. Bản thu hoạch cá nhân cần nắm rõ mộtsố vụ việc sau đây:

2.1. Bsát hại văn bản của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nhằm so với,hiểu rõ dấn thức thâm thúy tốt nhất của bạn dạng thân về hầu như vấn đề cơ phiên bản, hầu hết nộidung mới trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

2.2. Từ đầy đủ văn bản đã được nghiên cứu, học tập, tiệm triệt, mỗi cánhân contact trong thực tiễn của tổ chức triển khai đảng, đơn vị chức năng, đoàn thể với bản thân để xâydựng kế hoạch/chương trình hành vi triển khai Nghị quyết trên các đại lý vận dụngcác phương châm, cách nhìn, trách nhiệm, phương án của Nghị quyết Đại hội XIII củaĐảng; bên cạnh đó yêu cầu bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thức giấc Nghệ Anlần đồ vật XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng cỗ Trường lần lắp thêm XXXII, nghịquyết đại hội đảng cỗ phần tử, chi cỗ và tình trạng thực tiễn của đơn vị. Kếhoạch / công tác hành động của cá thể cần có tính võ thuật cao, thể hiệný chí, quyết trọng điểm khao khát vươn lên cùng tất cả phương án thực hiện bảo vệ khả thi,hiệu quả.

2.3. Đề xuất, ý kiến đề xuất đối với cung cấp uỷ cấp cho bên trên nhằm tổ chức triển khai triển khai tốtNghị quyết Đại hội XIII của Đảng thêm cùng với Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộtỉnh giấc Nghệ An lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng cỗ Trường lần thứXXXII, Nghị quyết Đại hội đảng cỗ thành phần, bỏ ra bộ cấp cho mình.

4. Để đáp ứngtư liệu Giao hàng viết Bản thu hoạch cá thể, Văn chống Đảng - Hội đồng Trường -Đoàn thể hỗ trợ sách cùng file những tư liệu tiếp sau đây cho các tổ chức triển khai đảng, đơn vị chức năng,đoàn thể trực thuộc cùng trực trực thuộc Trường:

- Sách cùng tệp tin PDF Văn khiếu nại Đại hộiđại biểu VN lần sản phẩm công nghệ XIII của Đảng (tập 1, tập 2).

- Tài liệu Học tập các văn kiện Đại hội đại biểu toàn nước lần đồ vật XIII của Đảng(sử dụng được cho cán bộ, đảng viên nghỉ ngơi cơ sở).

- Tài liệu Hỏi - Đáp những vnạp năng lượng kiện Đại hộiđại biểu toàn nước lần máy XIII của Đảng.

Xem thêm: Trường Đh Khoa Môi Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên Hà Nội )

- Đề cương, bài bác giảngvà file ghi hình nội dung 5 siêng đề của những bè bạn report viên Trung ương trìnhbày trên Hội nghị trực tuyến đường toàn quốc.

- Tài liệu Đại hộiXIII của Đảng: Đoàn kết - Dân nhà - Kỷ cưng cửng - Sáng chế tạo - Phát triển vị Ban Tuyêngiáo Trung ương Đảng chế tạo.

- File word Đề cươngtuim truyền tác dụng Đại hội XIII của Đảng.

- File word Một số điểm new trông rất nổi bật trong các Vnạp năng lượng kiện Đại hội XIII của Đảng.

Nhận được Công văn này, đềnghị những tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể thực thi triển khai tráng lệ và báocáo công dụng mang lại Ban Thường vụ Đảng uỷ Trường (qua Vnạp năng lượng phòng Đảng - Hội đồng Trường- Đoàn thể).

 


Nơi nhận:

 T/M BAN THƯỜNG VỤ

- Nlỗi kính gửi,

BÍ THƯ

- Tỉnh uỷ Nghệ An,

 

- Lưu Vnạp năng lượng chống Đảng - Hội đồng trường - Đoàn thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hiền


 

ĐẢNG BỘTỈNH NGHỆ AN

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌCVINH

*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BẢN THU HOẠCH

NGHIÊN CỨU,HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT

NGHỊ QUYẾT ĐẠIHỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC

LẦN THỨ XIII CỦAĐẢNG

 

 

 

 

Họ và tên:  

Ngày sinh:

Chức vụ:

Đơn vị công tác:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGHỆ AN - THÁNG 4/2021

 


ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*
CHI BỘ

*     Nghệ An,ngày tháng 4 năm 2021

 

BẢN THU HOẠCH

nghiên cứu và phân tích, học tập, quán triệt Nghị quyết

Đại hội đại biểu cả nước lần thiết bị XIII của Đảng

-----

 

Họ với thương hiệu : ………….……….........................................................................

Ngày sinh: ……………………………………………………….………..…

Chức vụ: …..………………………………..……………………………..…

Đơn vị công tác: ……………………….…………………………………….

Sau Lúc nghiên cứu và phân tích, học hành, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểutoàn quốc lần sản phẩm XIII của Đảng, tôi xin trình diễn bạn dạng thu hoạch của cá nhânnhỏng sau:

I. NHẬN THỨC VỀ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN, NHỮNG NỘI DUNG MỚI TRONG CÁCVĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII CỦA ĐẢNG

…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………..……………

II. LIÊN HỆ THỰC TIỄN, KẾ HOẠCH / CHƯƠNGTRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦA CÁ NHÂN

………………………………………………………………………..……………

…………………………………………………………………………..…………

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐIVỚI CẤP. UỶ CẤP TRÊN ĐỂ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XIII CỦAĐẢNG, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN LẦN THỨ XIX, NGHỊ QUYẾTĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TRƯỜNG LẦN THỨ XXXII, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ BỘPHẬN, CHI BỘ CẤPhường. MÌNH