BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2019

Trong tiến độ hè 2019, Thành ủy thức giấc của toàn quốc phối hợp với Phòng giáo dục đào tạo và đào tạo thành phố sẽ thực hiện tổ chức các lớp tu dưỡng chính trị hè năm 2019 được cán bộ, giáo viên, nhân viên cấp dưới ngành giáo dục. Với nội dung tu dưỡng chính trị hè bao gồm nhiều chuyên đề khác nhau, sau đợt học tập, bồi dưỡng các cán bộ, giáo viên và nhân viên cấp dưới ngành giáo dục và đào tạo sẽ bắt buộc viết bài thu hoạch chính trị hè.Bạn sẽ xem: bài thu hoạch bao gồm trị hè năm 2019-2020

Bài thu hoạch chủ yếu trị hè 2019 – 2020 đó là kết quả nghiên cứu, học tập tập bao gồm trị của từng cá nhân được đánh giá, qua chấm điểm bài bác thu hoạch với là giữa những cơ sở để tiến công giá, xếp các loại trong công tác làm việc thi đua, công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật chung.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2019


*

I. Bài thu hoạch bao gồm trị hè tiên tiến nhất theo nghị quyết 35-NQ/TW

Bài thu hoạch chính trị hè 2019 theo quyết nghị 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đáu tranh phản bội bác những quan điểm không nên trái, cừu địch trong tình trạng mới.

Câu hỏi:

Qua học tập tập, tu dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của cục Chính trị, về tăng cường đảm bảo an toàn nền tảng tư tưởng của Ðảng, chống chọi phản bác các quan điểm không nên trái, thù địch trong tình trạng mới. Hãy trình diễn nhận thức của bản thân về hầu như nội dung của Nghị quyết, từ bỏ đó liên hệ với bạn dạng thân cơ quan đơn vị chức năng công tác.

Bài làm

Qua học tập tập, bồi dưỡng Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị, về tăng cường bảo đảm nền tảng tứ tưởng của Ðảng, chống chọi phản bác các quan điểm sai trái, cừu địch trong tình trạng mới. Banr thân tôi dìm thức rằng:

Nghị quyết số 35-NQ/TW của bộ Chính trị đang nêu rõ, bảo vệ nền tảng tứ tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, cưng cửng lĩnh bao gồm trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, đơn vị nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm an toàn công cuộc thay đổi mới, công nghiệp hóa, tân tiến hóa nước nhà và hội nhập quốc tế; đảm bảo an toàn lợi ích quốc gia, dân tộc; duy trì gìn môi trường hòa bình, định hình để cải cách và phát triển đất nước. Ðó là văn bản cơ bản, hệ trọng, sinh sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng bậc nhất của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong những số đó lực lượng tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là các bước tự giác, tiếp tục của cung cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, chiến trường Tổ quốc việt nam và đoàn thể thiết yếu trị – làng hội những cấp; của từng địa phương, cơ quan, 1-1 vị, của cán bộ, đảng viên, đầu tiên là fan đứng đầu.

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng trên cơ sở quán triệt sâu sắc, áp dụng đúng đắn, trí tuệ sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tứ tưởng hồ chí minh vào thực tế Việt Nam, trước tiên là trong xuất bản đường lối, công ty trương của Ðảng, chính sách, pháp luật ở trong phòng nước và thể chế, vẻ ngoài tổ chức hoạt động vui chơi của toàn khối hệ thống chính trị,…

Nghị quyết nêu bảy nhiệm vụ, chiến thuật chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm mang lại toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, thâm thúy hơn đông đảo nội dung cơ bạn dạng và quý hiếm to béo của nhà nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng hồ nước Chí Minh; khiến cho chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thiệt sự trở thành nền tảng tinh thần kiên cố của cuộc sống xã hội, tạo văn hóa, con người việt nam Nam đáp ứng yêu ước phát triển bền vững và đảm bảo an toàn vững chắc chắn Tổ quốc, vì kim chỉ nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; thay đổi mới nâng cấp chất lượng và kết quả công tác giáo dục đào tạo chính trị, bốn tưởng; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là ráng hệ trẻ, nhằm nâng cấp sức đề kháng, kỹ năng chủ đụng đấu tranh, phản chưng những cách nhìn sai trái, thù địch.

Tiếp tục nắm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về công ty nghĩa thôn hội và con đường đi lên nhà nghĩa buôn bản hội ở việt nam trong thực trạng mới. Hệ thống hóa, phổ cập những thành quả lý luận mà lại Ðảng ta giành được trên cơ sở vận dụng đúng đắn, trí tuệ sáng tạo và cách tân và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng hồ chí minh trong công cuộc đổi mới. Liên tục khẳng định thực chất và mô hình tổng thể của thể chế chủ yếu trị và bộ máy nhà nước đã được xác minh trong cương cứng lĩnh xây dựng giang sơn thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa xã hội (bổ sung, cải tiến và phát triển năm 2011) cùng Hiến pháp năm 2013.

Ðổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và kết quả tuyên truyền về nhà nghĩa Mác – Lê-nin, bốn tưởng hồ Chí Minh, mặt đường lối, công ty trương của Ðảng, bao gồm sách, pháp luật của phòng nước; chiến đấu phản bác các quan điểm không nên trái, thù địch theo phía chủ động, gồm tính thuyết phục cao, hấp dẫn. Khẩn trương tiến hành nghiêm quy hoạch báo mạng đã được phê duyệt. Công ty động tăng tốc thông tin tích cực đi đôi với ngăn ngừa có hiệu quả, xử lý, xóa bỏ thông tin xấu độc bên trên in-tơ-nét, mạng làng mạc hội.

Tăng cường lãnh đạo, lãnh đạo công tác kiểm tra, đo lường và tính toán tổ chức tiến hành nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và đo lường và kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm luật Cương lĩnh thiết yếu trị, Ðiều lệ Ðảng, nghị quyết, chỉ thị, cách thức của Ðảng. Siết chặt kỷ cương, kỷ điều khoản trong Ðảng. Các cấp ủy và tổ chức đảng, đều cán bộ, đảng viên nên chấp hành nghiêm kỷ lý lẽ phát ngôn; nghiêm cấm nhằm lộ bí mật của Ðảng, công ty nước, viral những thông tin rơi lệch hoặc tán vạc những solo thư nặc danh, mạo danh, hoặc thư tất cả danh nhưng gồm nội dung xấu, xuyên tạc, vu khống, kích động.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thống trị và thực hiện in-tơ-nét, mạng làng mạc hội. Trong số đó chú trọng xây dựng, hoàn thiện khối hệ thống văn phiên bản quy bất hợp pháp luật và tất cả các phương án kỹ thuật tương xứng với sự cải tiến và phát triển nhanh của in-tơ-nét, mạng làng mạc hội. Phát huy cao nhất trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, trước hết là fan đứng đầu trong bảo đảm an toàn nền tảng tư tưởng của Ðảng, đương đầu phản bác những quan điểm sai trái, thù địch,…

Là một tín đồ giáo viên vẫn mang trách nhiệm sự nghiệp trồng người, bản thân tôi luôn ý thức được rằng tuyệt vời và hoàn hảo nhất trung thành với mặt đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước. Gương mẫu mã trong mọi hành động của bạn dạng thân trước học sinh, phụ huynh học viên và nhân dân địa điểm cư trú. Không nghe cùng không tuân theo những tuyên truyền sai trái về các chế độ của Đảng pháp luật của nhà nước. Sống giản dị, ngày tiết kiệm luôn học tập và tuân theo tấm gương đạo đức nghề nghiệp Hồ Chí Minh.

Sử dụng mạnh khỏe trang trang social như Facebook, Internet, v.v…để ship hàng cho công tác trình độ của bản thân. Chủ động nhận diện, đấu tranh sa thải trước những âm mưu, thủ đoạn, hành vi xấu xa của những thế lực thù địch, phản động, từ những việc viết bài bác đăng trên những phương tiện media xã hội nhằm mục tiêu xuyên tạc công ty nghĩa Mác – Lê nin, bốn tưởng hồ Chí Minh, quan điểm, mặt đường lối của Đảng cùng Nhà nước ta, trét xấu các lãnh đạo cung cấp cao, nhằm mục đích gây phân chia rẽ nội bộ; tới những việc như kêu gọi tụ tập, kích đụng biểu tình, phòng phá; gây hấn, lăng nhục, chửi bươi vô cớ, phạm pháp… để khiêu khích chính quyền, lực lượng công dụng “trấn áp” cùng quay đoạn clip clip, chụp ảnh, lives tream nhằm vu oan cho bao gồm quyền…

Ngoài phần đa hành động, việc làm của bản thân về phòng các thể hiện tiêu cực, các quan điểm không đúng trái nêu trên, phiên bản thân còn luôn nêu cao tinh thần và tuyên truyền tới những người thân vào gia đình, mang lại học sinh, phụ huynh học viên và nhân dân địa điểm cư trú cần phải có những biện pháp kịp thời phòng chặn, đấu tranh với những thông tin xuyên tạc, các bài đăng, những hình ảnh gây hấn, lăng nhục, chửi bới vô cớ, phạm pháp… nhằm khiêu khích chủ yếu quyền, lực lượng tính năng “trấn áp” cùng quay video clip clip, chụp ảnh, lives tream để vu oan cho chủ yếu quyền…

Xây dựng lối sống an lành với mái ấm gia đình và cùng đồng. Sống mừng rơn hòa bên và xây cất mối hòa hợp nội bọ làm việc cơ quan cũng giống như trên địa bàn cư trú. Tích cực học hỏi để nâng cao trình độ chăm môn, góp phần bé dại bé của bản thân vào công tác giáo dục và đào tạo của đơn vị. Luôn luôn xứng xứng đáng là tấm gương đạo đức nghề nghiệp tự học với sáng tạo.

II. Bài thu hoạch chủ yếu trị hè của giáo viên năm 2019 -2020

Bài thu hoạch chính trị hè của giáo viên năm 2019 -2020 new nhất, đầy đủ và chi tiết nhất về chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh về tạo ra ý thức tôn trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền thống trị nhân dân, chăm lo đời sinh sống nhân dân.

Câu hỏi:

Qua học tập tập chăm đề 2019: “Học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thiết kế ý thức tôn kính nhân dân, đẩy mạnh quyền thống trị nhân dân, chăm sóc đời sinh sống nhân dân”. Quý thầy cô tiếp thụ và vận dụng vào quá trình của phiên bản thân như thế nào?

Bài làm:

Qua học tập tập siêng đề 2019: “Học tập tuân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tạo ý thức tôn trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền thống trị nhân dân, quan tâm đời sinh sống nhân dân”. Tôi dìm thức được rằng:

Chủ tịch hồ nước Chí Minh là 1 vị lãnh tụ đồ sộ của dân tộc bản địa ta. Cả cuộc đời của Người đã đoạt trọn vẹn cho nhân dân, chăm lo từ việc nhỏ dại đến vấn đề lớn mang đến đời sinh sống nhân dân. Không chỉ có thế người còn luôn luôn nêu cao ý thức kính trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền quản lý nhân dân, chăm lo đời sinh sống nhân dân. Toàn bộ những điều đó đã được fan thể hiện tại một cách sâu sắc trong bốn tưởng, đạo đức nghề nghiệp của mình.

Thứ Nhất: Về tôn trọng nhân dân, đẩy mạnh dân chủ, quan tâm đời sinh sống nhân dân

Phát huy dân chủ là một trong khía cạnh thể hiện ý thức tôn kính nhân dân. Từ bỏ chỗ đánh giá cao phương châm của dân, tp hcm nhấn mạnh trách nhiệm của Đảng, nhà nước trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân, làm thế nào để cho họ có năng lực làm chủ, biết hưởng, cần sử dụng quyền dân chủ, dám nói, dám làm.

Xem thêm: Mẫu Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ Kinh Phí Học Tập, Mẫu Đơn Đề Nghị Hỗ Trợ

Dân chủ được Người lý giải ngắn gọn, lô ghích là dân thống trị và dân là chủ. Nội địa dân công ty thì địa vị tối đa là dân, dân là quý nhất, lực lượng quần chúng. # là bạo dạn nhất. Phát huy dân nhà là đẩy mạnh tài dân. Muốn vậy, thì phải siêng năng nghe dân, gặp gỡ dân, phát âm dân, học dân, hỏi dân. Học hỏi và chia sẻ dân để chỉ huy dân. Theo hcm “Không học hỏi và chia sẻ dân thì không chỉ đạo được dân. Gồm biết làm học trò dân, bắt đầu làm được thầy học dân”.

Theo bốn tưởng tp hcm về âu yếm đời sống nhân dân là vì bé người, do con người, trước hết bởi vì dân và vì dân. Bạn nói rằng “tôi chỉ bao gồm một sự mê man muốn, ham ước ao tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào người nào cũng có cơm ăn uống áo mặc, ai ai cũng được học hành”(2)

Theo Bác, ý muốn có sức dân, lòng dân thì phải âu yếm đời sinh sống của dân. Trước lúc đi xa, tp hcm vẫn vồ cập “đầu tiên là các bước đối với nhỏ người”. Người dặn trong di chúc “Đảng rất cần được có planer thật xuất sắc để vạc triển tài chính và văn hóa, nhằm mục tiêu không ngừng nâng cấp đời sống của nhân dân”.

Thứ Hai: Đạo đức hcm về ý thức tôn trọng quần chúng thể hiện trông rất nổi bật ở sự thống duy nhất giữa tứ tưởng đạo đức nghề nghiệp và bốn tưởng bao gồm trị của Người.

Ý thức tôn trọng dân chúng ở kỹ lưỡng đạo đức đề xuất phải khai thác ở việc xem trọng, đề cao nhân dân. Tôn trọng quần chúng. # trong đạo đức hcm là tôn vinh ý dân, sức dân, do “dễ mười lần ko dân cũng chịu. Khó trăm lần dân liệu cũng xong”. Vày vậy, “đối với dân ta đừng tất cả làm điều gì trái ý dân. Dân ước ao gì, ta nên làm nấy”(3). Người yêu cầu cán bộ, đảng viên hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, âu yếm nhân dân, thiệt sự kính trọng nhân dân.

Đạo đức hcm về phát huy dân nhà được đọc ngắn gọn: dân là nhà và dân làm cho chủ. Tự chỗ cải thiện dân trí, bồi dưỡng ý thức, năng lượng làm chủ, cách tân và phát triển văn hóa chính trị với tính tích cực công dân, khuyến khích quần chúng tham gia vào công việc của Đảng, chủ yếu phủ, thì một điều quan trọng đặc biệt là tạo điều kiện cho dân “dùng quyền dân chủ của mình, dám nói, dám làm”(4).

Đạo đức hcm về chăm sóc đời sống nhân dân thể hiện rất rõ ràng ở cách nhìn khi tín đồ nói về trong số những điều nắm tắt, thì đạo đức cách mạng là: Đặt tiện ích của Đảng và của quần chúng lao cồn lên trên, lên trước công dụng riêng của cá nhân mình. Nhiệt tình hết sức giao hàng nhân dân. Quan tâm đời sống nhân dân là sứ mệnh của Đảng ta ngay lập tức từ lúc ra đời. “Đảng ko phải là một tổ chức để gia công quan phát tài. Nó đề nghị làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, khiến cho Tổ quốc nhiều mạnh, đồng bào sung sướng”(5).

Trăn trở về cuộc sống Nhân dân, vào Di chúc, Người không quên nhắc nhở Đảng, đơn vị nước “chớ nên tổ chức triển khai điếu phúng linh đình, nhằm khỏi lãng phí thì giờ và tiền bạc của nhân dân”.

Thứ Ba, phong thái Hồ Chí Minh tôn kính nhân dân xuất hành một cách tự nhiên từ nhân cách, cuộc đời, loại tâm, chiếc đức vày nước, bởi vì dân của Người. Phong cách tôn trọng dân chúng của tp hcm thể hiện nhiều cách. Hồ chí minh có cách tiếp xúc hoàn toàn mới giữa lãnh tụ và quần bọn chúng nhân dân, thể hiện thái độ yêu thương thương, quý mến, trân trọng bé người.

Phong cách sài gòn phát huy dân chủ khởi nguồn từ chỗ kính trọng nhân dân, đề cao vai trò, địa chỉ của nhân dân. Cho dù bận khôn cùng nhiều công việc đối nội, đối ngoại, nhưng về với dân, mang lại với quần chúng, những người “không quan trọng” nhằm học dân, hỏi dân, hiểu dân, nghe dân nói, thấy dân làm, để nắm vững dân tình, dân tâm, dân ý là nhu yếu thường trực của Bác.

Để thực hiện phong thái dân chủ, cần được hiểu: “nếu quần bọn chúng nói mười điều cơ mà chỉ có một đôi nét xây dựng, như thế vẫn là quý báu và té ích. đáng tin tưởng của người lãnh đạo là ở phần mạnh dạn tiến hành tự phê bình và phê bình, biết giao lưu và học hỏi quần chúng, sửa chữa thay thế khuyết điểm, để đưa các bước ngày càng văn minh chứ ko phải ở phần giấu giếm khuyết điểm cùng e hại quần bọn chúng phê bình”(6). Tín đồ chỉ rõ: “để phát huy ưu điểm, điều quan trọng nhất là để cho dân nói. Dân biết nhiều việc mà những cấp chỉ đạo không biết. Việc gì rồi cũng phải bàn cùng với dân; dân sẽ có ý con kiến hay”

Là một fan giáo viên đang đảm nhiệm một trách nhiệm mà Đảng cùng nhân dân phó thác hết sức quan trọng đặc biệt đó là việc nghiệp trồng người. Tôi luôn luôn ý thức được rằng, tôn kính nhân dân, đẩy mạnh quyền cai quản nhân dân, quan tâm đời sống nhân dân là 1 trong vai trò mấu chốt trong sự thành công của công tác dạy học. Dân chúng ở đây so với nhà giáo chúng tôi là những cha mẹ học sinh, là những người dân dân sinh hoạt địa phương địa điểm tôi cư trú. Nếu bao gồm sự đồng thuận của mình thì mọi khó khăn vất vả trong dạy dỗ học đầy đủ được thu xếp một cách ổn thỏa nhất. Nhất là vào thời đại xóm hội phát triển lúc này, nhiều xáo trộn trong để ý đến của từng người cũng như một số vi phạm đạo đức bên giáo sẽ làm tác động không nhỏ dại đến quan hệ giữa fan thầy và phụ huynh học sinh. Một trong những u nhọt trong giáo dục đào tạo làm tiến công mất tinh thần từ phụ huynh học sinh dẫn đến công tác dạy học có ít nhiều ảnh hưởng.

Điều này có khá nhiều nguyên nhân, nhưng có lẽ nguyên nhân lớn nhất là áp lực đè nén từ sự trở nên tân tiến cảu buôn bản hội sẽ cuốn fan thầy vào vòng xoáy cuộc sống. Mỗi người thầy luôn lo lắng và tìm cách để dạy mang lại học sinh xuất sắc hơn, vậy nhiều kiến thức hơn nhưng làm vơi đi những tâm tư nguyện vọng tình cảm của các em là những em hy vọng học như thế nào, các em bắt buộc gì,…

Chính bởi vì vậy để tạo ra lại hình hình ảnh đẹp của fan thầy trong lòng mỗi bố mẹ học sinh, mỗi người dân trước hết bọn họ cần trường đoản cú phê bình phiên bản thân, củng cố tin tưởng từ câu hỏi làm và hành vi của mình. Phải luôn luôn mẫu mực trước học sinh, thân cận và chia sẻ với thực trạng của các em, tạo cho các em một lòng tin thoải mái, một niềm tin kiên cố trong lòng về fan thầy từ bỏ đó họ mới hợp tác xây dựng các cách thức dạy học tập phù hợp. Lấy lại hình ảnh của mình trong lòng học viên trước ắt sẽ xây dựng được mọt quan hệ thân thiết đến cùng với mõi bạn cha, mẹ học viên từ đó mới phát huy được quan hệ giữa công ty trường và gia đình.

Khi bọn họ làm đúng, làm trong trắng và có tác dụng một cách thân mật và gần gũi thì không có người dân nào bội phản đối bản thân cả. Ý thức kính trọng nhân dân, phát huy quyền cai quản nhân dân, chăm sóc đời sinh sống nhân dân so với người thầy thì trước hết bắt buộc tôn trọng họ, chia sẻ với bọn họ về hồ hết khó khăn, dễ dãi trong công tác làm việc dạy học, lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của mỗi phụ huynh để từ đó cùng rất họ search ra cách thức dạy học hiệu quả nhất. Có như vậy thì bọn họ mới học hành được phong thái đạo đức của chưng Hồ về tạo ra ý thức kính trọng nhân dân, đẩy mạnh quyền cai quản nhân dân, chăm sóc đời sinh sống nhân dân

Hi vọng sau thời điểm tham khảo bài thu hoạch chính trị hè năm 2019 của thầy giáo trên đây để giúp đỡ cho các giáo viên vừa rồi tham gia lớp học bồi dưỡng chính trị hè vày Thành ủy tỉnh và Phòng giáo dục tổ chức triển khai có thể xong xuất sắc bài xích thu hoạch chính trị hè, qua đó contact với phiên bản thân thầy giáo để rút ra phần nhiều kinh nghiệm, bài học giúp cho quá trình giảng dạy dỗ được giỏi hơn và công dụng hơn.

Bài thu hoạch chủ yếu trị hè của gia sư tiểu học đúng chuẩn nhất

Mẫu bài thu hoạch chính trị hè 2019 – 2020 của giáo viên bắt đầu nhất

Bài thu hoạch chăm đề năm 2020 tăng tốc khối đại liên kết toàn dân tộc

Bài thu hoạch chăm đề 2020 của giáo viên chi tiết nhất

giải pháp viết bài xích thu hoạch môn học không hề thiếu và bao gồm xác

bài bác thu hoạch siêng đề 2020 không thiếu thốn nhất hiện nay

bài thu hoạch lớp cảm tình Đảng năm 2020 vừa đủ nhất

Hướng dẫn phương pháp viết bài xích thu hoạch lớp đảng viên bắt đầu năm 2019 xuất sắc nhất

2 Mẫu bài bác thu hoạch lớp đảng viên mới tương tác giáo viên chính xác nhất

Cách viết đối kháng xin nghỉ việc hay nhất, thuyết phục nhất

Tham khảo 10 mẫu đối kháng xin đưa trường bậc tè học, THCS, THPT

Ngày thành lập và hoạt động Đảng cộng sản nước ta là ngày nào?