… vai dạy học môn học tiểu học d, Vận dụng phương pháp trò chơi dạy học môn học tiểu học e, Vận dụng phương pháp vấn đáp dạy học môn học tiểu học Module TH 13 Tên module : Kĩ lập kế hoạch học theo … phương pháp dạy học tích cực dạy học môn học tiểu học a, Vận dụng phương pháp đặt giải vấn đề dạy học môn học tiểu học: b, Vận dụng phương pháp hợp tác theo nhóm nhỏ dạy học môn học tiểu học c, Vận … dạy học tích cực tiểu học Nội dung: 1.Khái niệm dấu hiệu đặc trưng dạy học tích cực Một số phương pháp dạy học tích cực tiểu học Vận dụng phương pháp dạy học tích cực dạy học môn học tiểu học,

Đang xem: Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học

*

… toàn diện kết học tập học sinh thông qua nhận xét giáo viên trình học tập học sinh – Khuyến khích học sinh tiểu học học tập chuyên cần; phát huy tính tích cực, động, sáng tạo, khả tự học; xây dựng … GV ghi nhận (A+) để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng + Ngoài ra, đánh giá kết học tập môn học học sinh vào cuối học kì hay cuối 16 năm, bên cạnh xếp loại học sinh đạt (hoàn thành hay chưa hoàn … giáo viên, học sinh biết đạt mức độ Chuẩn kiến thức, kỹ môn học Đánh giá nhận xét số môn học góp phần tích cực đổi phương pháp dạy học, phương pháp đánh giá kết học tập học sinh tiểu học * Có hai…

*

… động không bình thường … Trong năm học 2013 – 2014 có học sinh nữ tên A làm mệt mỏi chây lười bất cần em học tập – Em A thường xuyên ngủ học, không học bài, không làm tập, vắng học không xin phép, … BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN THPT NỘI DUNG GV: Nguyễn Thị Phương Lan – TRƯỜNG THPT Võ Minh Đức Chuyên đề 3: GIÁO DỤC HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÁ BIỆT – Học … cho người học tập suốt đời Xã hội học tập nơi mà học học suốt đời, nhiên HS trọng giáo dục quy trường phổ thông đại học, mối quan tâm với hình thức giáo dục phi quy chưa nhiều Việc học không…

*

năm học, gồm nội dung: a Nội dung bồi dưỡng 1: (30 tiết) Đánh giá trung tâm GDTX b Nội dung bồi dưỡng 2: (30 tiết) Nội dung bồi dưỡng trị đầu năm học văn đạo, hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học … dung bồi dưỡng 2: (30 tiết) Nội dung bồi dưỡng trị đầu năm học văn đạo, hướng dẫn thực nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 có liên quan: – Những nội dung công tác lý luận định hướng nghiên cứu đến năm … mạnh” Tháng 10/2015 – Giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX trình lãnh đạo phê duyệt – Tự bồi dưỡng Bồi dưỡng tập trung nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng Tháng 11/2015 – Tập huấn nâng cao lực…

*

… tin) = >Bồi dưỡng tập trung 16/11 /2015 Trường THCS Nghĩa Trung + Tập huấn SKKN = >Bồi dưỡng tập trung 07/12 /2015 Trường THCS Nghĩa Trung + Tập huấn tin học (Giáo viên Toán tin = >Bồi dưỡng tập trung … 16/11 /2015 + Tự bồi dưỡng sinh hoạt theo tổ nhóm: 15 tiết trường THCS Nghĩa Trung – Nội dung 2: Tg cường lực kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh năm học 2015- 2 016, khoảng 30 tiết /năm học/ giáo … 10/10 /2015 Trường THCS Nghĩa Trung +Bồi dưỡng triển khai nhiệm vụ năm học 2015- 2016 Phòng GD-ĐT Huyện Nghĩa Đàn triển khai hè 2015 cho tất CB-VC + Tập huấn giảng ELEAR NING + Tập huấn tin học (Giáo…

*

dựng kế hoạch dạy học tích hợp Câu hỏi: Tại phải xây dựng kế hoạch dạy học tích hợp? Trả lời: Sự biến đối phát triển xã hội- thời đại Những đòi hỏi xã hội người lao động Khả đáp ứng dạy học tích … chia kế hoạch dạy học giáo viên thành hai loại: Kế hoạch năm học kế hoạch học (còn gọi giáo án hay soạn) 5) Hoạt động 5: Lập kế hoạch năm học Câu hỏi: Cách lập kế hoạch năm học? Trả lời: Kế hoạch … liên hệ khái niệm học Một bốn mục tiêu dạy học tích hợp nhằm thiết lập mối quan hệ khái niệm khác môn học môn học khác 4) Hoạt động 4: Lập kế hoạch dạy học Câu hỏi 1: Kế hoạch dạy học gì? Trả lời:…
… dựng hồ dạy học môn học cụ thể? Trả lời: Dưới ví dụ minh hoạ Hồ dạy học môn học cụ thể trường trung học phổ thông: I.THỒNG TIN CHUNG Tên môn học Lớp Số tiết dạy (Trong LT: BT: TH:) Học lực … nghệ thông tin xây dựng, bổ sung thông tin lưu trữ hồ dạy học trường trung học phổ thông chia thành mức độ nào? Trả lời: Việc ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng sử dụng hồ dạy học trường … TIỆN, THIẾT BỊ DẠY HỌC Tên dạy Đối tượng áp dụng Điều kiện dạy học Trên lớp hay phòng học môn Tên thiết bị dạy học Thiết bị dạy học có Thiết bị dạy học tự làm — Ứng dụng Công nghệ thông tin — Gợi…

Xem thêm:

… HS lớp chủ nhiệm với tư cách người đứng đầu tập th lớp, đưa tập th lớp phát triển th nh tập th th n thiện th c Nhìn tổng th , chức người GV chủ nhiệm lớp lãnh đạo, tổ chức, quản lí tập th lớp … GVCN thu c khối lớp thiết lập th nh tổ chủ nhiệm khối lớp, có tổ trưởng phụ trách sinh hoạt theo Lê Quốc Thiện – Trường tiểu học Nguyễn Huệ – Mỹ Tho – Tiền Giang định kỳ hàng th ng, học kỳ năm học, học, th nh viên thu c tổ, GVCN cần th c công việc sau: Bàn bạc, th ng với th nh viên thu c tổ nội dung, kế hoạch, cách th c, tiến hoạt động chủ nhiệm tương ứng với th i điểm cụ th kế hoạch năm học,
… trờn nhng th ng tin ó thu thp c mt cỏch h thng quỏ trỡnh kim tra Kim tra theo hng nh tớnh: L phng thc thu thp th ng tin kt qu hc v rốn luyn ca hc sinh bng cỏch quan sỏt v ghi nhn xột da theo cỏc … dng thng xuyờn theo Mụ dule TH7 : Xõy dng mụi trng hc th n thin nh sau: A Mc tiờu: – Nõng cao nhn thc v mụi trng hc th n thin mụi trng vt cht v mụi trng tinh thn Nhn thc c ý ngha ca mụi trng hc th n … qu hc tp: Kim tra: L thut ng cỏch thc hot ng giỏo viờn s dng thu thp th ng tin v biu hin kin thc, k nng v th i ca hc sinh ỏnh giỏ kt qu hc tp: L thut ng ch quỏ trỡnh hỡnh thnh nhng nhn nh, rỳt…
… thương hiệu nét rõ dạy học chữ TÂM ĐỨC đánh giá dạy học học sinh tiểu học cụ thể đánh giá học sinh tiểu học vừa định lượng đặc biệt định tính theo dõi trình học tập tu dưỡng học sinh TÂM lại lớn … bản: Đánh giá xếp loại theo chuẩn kiến thức kỹ yêu cầu thái độ trường phổ thông cấp tiểu học nhiệm vụ học sinh Kết hợp đánh giá định lượng định tính; kết hợp đánh giá giáo viên tự đánh giá học … mẹ học sinh để có biện pháp giáo dục Xếp loại học kỳ vào cuối kỳ I cuối năm học theo loại thực đầy đủ (Đ); thực chưa đầy đủ (CĐ) a Đánh giá thường xuyên đánh giá định kỳ: * Đánh giá thường xuyên:
… Phong, thân lập kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) năm học 2013 2014 sau: I MỤC ĐÍCH Giáo viên học tập bồi dưỡng thường xuyên để cập nhật kiến thức trị, kinh tế – xã hội, bồi dưỡng phẩm chất … QUANG MINH – THCS TỊNH PHONG 10 10 Page Bài thu hoạch BDTX Năm học: 2013- 2014 Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS BGD Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên THCS BGD Các tài liệu … pháp bồi BGH, 15 15 DƯƠNG QUANG MINH – THCS TỊNH PHONG Page Bài thu hoạch BDTX Năm học: 2013- 2014 8 /2013 Tháng 9 /2013 Tháng 10/201 Tháng 11+ 12/201 Bồi dưỡng cho GV khung chương trình bồi dưỡng…
… chất nhà giáo; nâng cao lực giảng dạy, phấn đấu tự học, tự sáng tạo, xây dựng kế hoạch giáo dục giảng dạy khoa học, hiệu Đạt: điểm – Nội dung bồi dưỡng: bồi dưỡng theo kế hoạch Phòng Giáo dục … chuyên môn III Đối với giáo viên Giáo án (bài soạn); Sổ ghi kế hoạch giảng dạy ghi chép sinh hoạt chuyên môn, dự giờ, thăm lớp; Sổ điểm cá nhân; Sổ chủ nhiệm (đối với giáo viên làm công tác chủ … Nghị Đảng Cộng sản Việt Nam – Tiếp thu: Sau nghiên cứu, học tập nội dung trên, thân nhận thức sâu sắc – để thực hiên tốt nhiệm vụ giáo dục giáo viên cần: – Giáo viên cần xác định nhiệm vụ năm học…
… khái niệm học Trong trình học tập, học sinh học môn học khác nhau, phần khác môn học học sinh phải biết đặt khái niệm học mối quan hệ hệ thống phạm vi môn học môn học khác 2.2 Nội dung Dạy học theo … giáo viên nhìn lại trình tự đánh giá – Tác động trực tiếp đến việc dạy học công tác quản lý giáo dục (lớp học, trường học) – Tăng cường khả phát triển chuyên môn giáo viên trung học sở Giáo viên … BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN: I MODULE THCS 14: XÂY DỰNG KẾ HOẠCH DẠY HỌC THEO HƯỚNG TÍCH HỢP Qua thời gian tự học nắm vấn đề sau: Các yêu cầu kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp: – Trang bị cho học…

Xem thêm:

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý Yêu cầu cần phải đổi công tác kiểm tra, đánh giá … chế phương pháp kiểm tra đánh giá kết học tập học sinh trường Trường THPT Đức Trí Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên: Nguyễn Thị Tý – Xác định yêu cầu sử dụng phương pháp kiểm tra đánh … ảnh hương vsv Các lực Năng lực tự học NL tư sáng tạo NL giải vấn đề NL ngôn ngữ Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên Số câu : Tỉ lệ:40% = 4đ Số câu : Tỉ lệ : 20% = 2đ Giáo viên: Nguyễn Thị Tý…
Từ khóa: bai thu hoach boi duong thuong xuyen tieu hoc modun 23bai thu hoach boi duong thuong xuyen tieu hoc 2012bai thu hoach bo duong thuong xuyen tieu hocbai thu hoach boi duong thuong xuyen nam hoc 20142015bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông modul 35bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông module 34bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trung học phổ thông modun 19bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên gv tiểu họcbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu họcbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên ở tiểu họcbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14 tiểu họcbài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên gv tiểu học nam hoc 2014 2015bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học th 21bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp tiểu học năm học 20142015bai thu hoach boi duong thuong xuyen gv tieu hoc modun 12Báo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngBT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Nguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀM
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau bài ca ngắn đi trên bãi cát sự phát triển của từ vựng tiếp theo ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có lời giải bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngu van lop 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *